Машинiст пiдземних установок

Завдання та обов’язки.

  • Керує насосними та вуглесосними установками, ерліфтними підйомами, скреперними та маневровими лебідками, перекидачами, конвеєрами, живильниками, перевантажувачами, міжвагонними перекривачами, пристроями для механічного очищення вагонеток та іншими аналогічними машинами й механізмами.
  • Спостерігає за режимом роботи й технічним станом обслуговуваних машин, механізмів та іншого обладнання, регулює ступінь їх завантаження, виявляє та усуває дрібні неполадки установок у процесі роботи.
  • Проводить змащування вузлів і деталей; вантаження вугілля з конвеєра, живильника або люка у вагонетки; вибирання з вагонеток та конвеєрів сторонніх предметів, складування їх; вантаження гірничої маси, що розсипається з конвеєра, люка, живильника, на доставні засоби; зчеплення, розчеплення, підкочування та відкочування навантажених і порожніх вагонеток у межах зони обслуговування.
  • Здійснює формування поїздів, подання сигналів, піднімання вагонеток, що зійшли з рейок; кайлування, дробіння та підкидання гірничої маси на скреперну доріжку в процесі скреперування; пересування маневрових і скреперних лебідок та закріплення їх на новому місці; очищення вагонеток, транспортних механізмів, приймальних майданчиків та колій у місцях вантаження й розвантаження, під люками та скреперними полицями.
  • Керує високовольтними розподільними пристроями.
  • Бере участь у ремонті обслуговуваних машин, механізмів та іншого обладнання.
  • Під час обслуговування перекидачів веде облік видобутого вугілля та породи, що видається.

Повинен знати:

будову, типи й технічні характеристики обслуговуваних машин, механізмів і установок, правила їх експлуатації та догляду за ними; систему сигналізації і правила подання сигналів; способи виявлення та усунення неполадок в роботі обслуговуваного обладнання; порядок обліку видобутого вугілля та породи, що видається; принцип дії та призначення пускової апаратури, контрольно-вимірювальних приладів; улаштування заземлення обслуговуваного обладнання; схему транспортування вантажів на обслуговуваній дільниці; профіль і стан колій та стрілок на робочому місці; способи піднімання вагонеток, що зійшли з рейок; найвигідніші режими роботи насосних і вуглесосних установок та способи запобігання гідравлічних ударів; будову пульпозбірників, водозбірників, колекторів, колодязів для всмоктування; конструкції канатів, способи їх кріплення та регулювання довжини; способи скреперування в різних умовах; основи гідравліки та електрослюсарної справи.

2-й розряд

— у разі обслуговування вантажних пунктів з плановим навантаженням на одного працюючого: стаціонарних — до 250 т вугілля і породи за зміну та нестаціонарних — до 100 т за зміну; конвеєрів продуктивністю до 200 т/г (крім конвеєрів у печах і просіках); живильників незалежно від навантаження; перекидачів з плановим навантаженням до 2000 т вугілля і породи за добу; під час виконання інших робіт, не вказаних в умовах тарифікації 3 і 4 розрядів.

Кваліфікаційні вимоги.

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

— у разі обслуговування вантажних пунктів з плановим навантаженням на одного працюючого: стаціонарних — понад 250 т вугілля і породи за зміну та нестаціонарних — понад 100 т за зміну; конвеєрів продуктивністю понад 200 т/г (включаючи конвеєри похилих шахт і штолень); перекидачів з плановим навантаженням понад 2000 т вугілля і породи за добу; змішувальних камер гідрозакладання; центральних вуглесосних станцій (установок) головних гідропідйомів шахт з продуктивністю вуглесосів та насосів до 900 куб.м/добу; скреперних лебідок з транспортування вугілля й породи в підготовчих виробках.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією машиніста підземних установок 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

— у разі обслуговування центральних вуглесосних станцій (установок) головних гідропідйомів шахт з продуктивністю вуглесосів і насосів до 900 куб.м/добу і більше та ерліфтних підйомів.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста підземних установок 3 розряду не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)