Моторист ропокачки

4-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Керує насосними станціями під час подавання ропи живильними канавками в підготовчі та осідні басейни.
 • Відкачує маточник маточними канавками із осідних басейнів.
 • Регулює роботу двигунів внутрішнього згоряння, електродвигунів, насосів різних типів і подає ропу в підготовчий і осідний басейни.
 • Заправляє двигуни внутрішнього згоряння пально-мастильними матеріалами.
 • Змащує всі вузли і механізми насосної станції.
 • Виявляє та усуває несправності у роботі обслуговуваного устаткування.

Повинен знати:

будову, технічні характеристики і принципи роботи двигунів внутрішнього згоряння, електродвигунів і насосів різних типів; правила подавання ропи в підготовчі та осідні басейни і відкачки маточника із осідних басейнів; режим змащування і мастильні матеріали, що застосовуються, причини виникнення несправностей у роботі устаткування та способи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги.

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду — не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Машиніст солезбирального комбайна

3-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Бере участь у керуванні солезбиральним комбайном, який не обладнаний гідравлічною системою.
 • Підламує пласт солі.
 • Заводить забірні ножі під пласт солі і регулює їх положення в процесі ламання пласта.
 • Установлює та пересуває транспортні засоби під навантаження солі в басейні.
 • Відділяє сторонні домішки від солі.
 • Готує обладнання для переміщення комбайна через перемички.
 • Усуває несправності в роботі транспортуючого устаткування.
 • Бере участь у ремонті солезбирального комбайна.

Повинен знати:

принцип роботи забірної частини солезбиральних комбайнів, транспортних засобів; правила ламання пласта солі, заведення забірних ножів під пласт солі; правила завантаження транспортних засобів; укладання і пересування залізничної колії і транспортерів у басейнах; властивості мулистих ґрунтів основи басейнів; допустимий ступінь вологості і особливості будови пласта солі; способи переміщення комбайна через перемички.

Кваліфікаційні вимоги.

Професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Бере участь у керуванні солезбиральним комбайном, обладнаним гідравлічною системою.
 • Заводить забірні ножі під пласт солі і регулює їх положення в процесі ламання пласта солі в басейнах.
 • Установлює та пересуває транспортні засоби під навантаження солі в басейнах.
 • Усуває несправності в роботі солезбирального комбайна з гідравлічною системою і бере участь у його ремонті.

Повинен знати:

будову забірної частини солезбиральних комбайнів, обладнаних гідравлічною системою; принцип роботи гідравлічної системи.

Кваліфікаційні вимоги.

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста солезбирального комбайна 3 розряду — не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Керує солезбиральним комбайном, не обладнаним гідравлічною системою, під час видобування солі і вантаження її на транспортні засоби в басейнах.
 • Розрівнює мулисте дно басейну.
 • Пускає двигун, регулює роботу механізмів солезбирального комбайна.
 • Забезпечує правильну розробку пласта.
 • Переганяє комбайн в інші басейни.
 • Ремонтує солезбиральний комбайн.

Повинен знати:

будову солезбиральних комбайнів, не обладнаних гідравлічною системою, правила регулювання двигунів внутрішнього згоряння, вузлів та механізмів комбайна; правила поводження з електрообладнанням; режим роботи солезбирального комбайна під час видобування та вантаження солі; розташування басейнів; причини виникнення несправностей у роботі комбайна та способи їх усунення; креслення та схеми середньої складності; електрослюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги.

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста солезбирального комбайна 4 розряду — не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Керує солезбиральним комбайном, обладнаним гідравлічною системою, під час видобування солі та її вантаження на транспортні засоби в басейнах.
 • Пускає комбайн, регулює роботу гідросистеми та інших механізмів комбайна та ремонтує їх.

Повинен знати:

будову і правила регулювання поворотного механізму гідросистеми та інших вузлів і механізмів комбайна; конструктивні особливості солезбиральних комбайнів; креслення і схеми підвищеної складності; основи гідравліки.

Кваліфікаційні вимоги.

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста солезбирального комбайна 5 розряду — не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Машиніст механічного котка

4-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Трамбує поверхню підготовчих і осідних басейнів механічним котком.
 • Будує настил і переганяє коток із басейну в басейн.
 • Заправляє коток пально-мастильними матеріалами.
 • Регулює роботу і виконує дрібний ремонт механізмів котка.

Повинен знати:

будову, технічну характеристику і правила експлуатації механічного котка; правила та схеми трамбування ґрунту; розташування, будову і призначення басейнів; норми витрат пально-мастильних матеріалів, їх марки і властивості; допустимий тиск на ґрунт залежно від його властивостей і способи його регулювання; причини виникнення несправностей у роботі котка і способи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги.

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду — не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Машиніст вальцьових верстатів

2-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Подає і регулює подавання солі до бункера вальцьових верстатів та на інші подрібнювачі.
 • Очищає бункер від налиплої солі.
 • Змащує вальцьові верстати.
 • Бере участь у ремонті допоміжного устаткування.

Повинен знати:

принцип роботи вальцьових верстатів та іншого устаткування, що обслуговується; правила користування пусковою апаратурою; причини злежування солі та способи його запобігання; режим змащування та мастильні матеріали, що застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Проводить процес розмелювання солі на вальцьових верстатах під керівництвом вальцювальника більш високої кваліфікації.
 • Забезпечує безперебійне та рівномірне надходження солі на вальці.
 • Регулює щілини між робочими органами вальцьових верстатів згідно з номерами помелів солі.
 • Вибирає металеві предмети із солі.
 • Обезпилює сіль.
 • Очищає бункери, повітроводи.
 • Регулює встановлений режим роботи вальцьових верстатів, електромагнітних сепараторів, наглядає за їх правильною роботою.
 • Бере участь в усуненні дрібних несправностей у роботі устаткування.

Повинен знати:

будову вальцьових верстатів та іншого устаткування, що обслуговується; види, номери помелів солі, взаємозв’язок вальцьових верстатів з роботою іншого устаткування, слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги.

Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією машиніста вальцьових верстатів 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Проводить процес розмелювання солі на вальцьових верстатах різних конструкцій.
 • Перевіряє технічну справність і підготовку до роботи вальцьових верстатів, гальмівного та пускового обладнання, механізм розведення вальців, транспортних комунікацій і контрольно-вимірювальних приладів.
 • Забезпечує безперебійне та рівномірне надходження солі на вальці.
 • Контролює показання приладів, дані ситових аналізів і візуально слідкує за виконанням установлених режимів подрібнення, якістю переробленої солі.
 • Визначає ступінь спрацювання вальців.
 • Змащує, контролює температуру підшипників на вальцях і редукторі; виконує дрібний ремонт устаткування.
 • Пускає і зупиняє аспіраційну систему, робить її візуальний огляд під час роботи.
 • Перевіряє оглядові люки.

Повинен знати:

будову, технічні характеристики устаткування, яке обслуговує та пускових пристроїв, правила вимикання і регулювання роботи вальцьових верстатів відповідно до установленого режиму помелу; технологію подрібнення солі; гранулометричний склад меленої солі; причини виникнення несправностей у роботі устаткування та способи їх усунення; вимоги до здрібненого матеріалу.

Кваліфікаційні вимоги.

Професійно-технічна 3 розряду — не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Готувач басейнів

2-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Розмічає пласт солі в осідних басейнах на квадрати визначеного розміру з нанесенням ліній.
 • Визначає площу басейну.

Повинен знати:

правила та способи осадження солі; правила розбивання площ різної геометричної форми на квадрати і визначення їх площі; механічні властивості видобутої солі та ґрунту дна басейнів.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Вигладжує, планує і трамбує дно басейну.
 • Зрізує ґрунт, розбиває грудки мулу, вирівнює дно, зачищає та трамбує кути осідних басейнів.
 • Проводить огляд і ремонт промислових споруд: канав, дамб, шлюзів та перемичок.
 • Чистить наливні, дренажні та розподільні канавки.

Повинен знати:

будову промислових споруд і ручного котка; способи регулювання тиску на ґрунт; правила та способи вирівнювання та трамбування дна осідних басейнів; способи пересування по басейну.

Кваліфікаційні вимоги.

Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією готувача басейнів 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Розподіляє розсіл за підготовчими басейнами залежно від його концентрації.
 • Підготовляє ропу для передавання її на площі осідних басейнів.
 • Знімає маточні розсоли, дощові води з осідних площин з подальшим скиданням їх в озеро.
 • Визначає хімічний склад ропи на присутність солей брому, гіпсу.
 • Визначає концентрацію ропи.

Повинен знати:

розташування, будову та призначення осідних і підготовчих басейнів; хімічний склад ропи за наявністю в ній солей та гіпсу; правила переміщення розсолів по басейнах і визначення концентрації розсолів.

Кваліфікаційні вимоги.

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією готувача басейнів 3 розряду — не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Випарювальник солі

4-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Проводить процес випарювання розсолу і кристалізації солі у випарних установках (чренах).
 • Вигрібає сіль із чрена, подає її на конвеєр.
 • Сушить сіль у сушильних апаратах.
 • Наповнює чрен розсолом.
 • Вимірює температуру та рівень розсолу.
 • Регулює тепловий режим роботи випарної установки.
 • Перемішує сіль у чрені.
 • Очищає отвори для спуску маточника.
 • Чистить чрени від накипу.
 • Бере участь у ремонті чрена, вигрібних механізмів та транспортуючого устаткування.

Повинен знати:

будову і правила експлуатації випарних і сушильних апаратів, транспортних засобів, вигрібних механізмів; правила вигрібання солі; систему опалення і схему живлення чренів розсолами; допустимі концентрації і норми витрат розсолів; правила використання пускової апаратури; правила і способи чищення полотна чрена від накипу і ходів сушильних площадок від солі та золи; режим змащування устаткування і використання мастильних матеріалів; причини виникнення несправностей у роботі устаткування і способи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги.

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду — не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Апаратник солезбагачувальної установки

3-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Збагачує сіль методом додавання мікроелементів.
 • Готує і дозує мікроелементи.
 • Керує дозуючими змішувачами, транспортуючими механізмами та апаратами.
 • Виявляє та усуває несправності в роботі солезбагачувальної установки.

Повинен знати:

будову та принцип роботи змішувачів, дозаторів, кульових млинів та інших апаратів відбору та перемішування солі; способи готування суміші заданої концентрації для збагачування солі та її дозування; правила користування пусковою апаратурою; режим змащування устаткування і мастильні матеріали, що застосовуються; причини виникнення несправностей у роботі збагачувальної установки і способи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги.

Базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Фарширувальник овочів

2-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Фарширує овочі вручну, за допомогою спеціальних пристроїв і на фарширувальних машинах.
 • Забезпечує рівномірне наповнення овочів фаршем.
 • Вибраковує деформовані, пошкоджені і непридатні для фарширування овочі.
 • Регулює подавання фаршу.
 • При машинному фаршируванні — подає овочі для наповнення і укладає їх після наповнення на листи.
 • Розбирає і складає фарширувальну машину й провадить її санітарну обробку.
 • Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати:

будову і правила експлуатації фарширувальної машини і пристроїв; правила фарширування овочів; вимоги стандарту до фаршированих овочів; правила санітарної обробки машин і пристроїв; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Укладальник продуктів консервування

2-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Укладає вручну сирі, солоні, копчені, варені, смажені напівфабрикати з м’яса і м’ясопродуктів, риби, овочів, фруктів, укладає рибу для консервів, укладає гарніри з овочів, крупів, бобових та борошняних виробів, сиропів і приправ у жерстяні й скляні банки різних розмірів з підбиранням порцій напівфабрикатів за розмірами, гатунками та видами і додержанням послідовності укладання різної продукції в банки згідно з технологічною інструкцією.
 • Укладає зі зважуванням напівфабрикати, подрібнені в однорідну масу.
 • При виробництві консервів з попередньою тепловою обробкою сировини в циліндричних формах — ріже за допомогою спеціального пристрою зварений напівфабрикат на шматки певного розміру, форми й укладає їх у банхи.
 • Зважує порції й доводить вагу до потрібної за інструкцією.
 • Укладає спеції, прянощі, наповнює банки бульйоном, соусом, водою, жиром, маринадом, провадить контрольне зважування наповнених банок.
 • Укладає шматки напівфабрикату риби або китового м’яса, які надходять з бункера, на транспортувальний пристрій набивальної машини з відбиранням нестандартних і дефектних шматків.
 • Переглядає продукцію для запобігання потраплянню в консерви сторонніх домішок.
 • Переносить або транспортує на візках тару, продукцію до робочого місця і наповнені банки на подальші операції.
 • Підготовляє обслуговуваний інвентар до роботи.
 • Миє і чистить інвентар.
 • Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати:

розміри банок; види продукції, призначеної для консервування; вимоги до її якості і до якості інших компонентів, закладуваних у банки; норми закладання; правила відбирання й закладення продукції; будову ваг і способи зважування; транспортувальний пристрій набивальної машини і правила роботи на ньому; інструкцію для заповнення банок; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання. Без вимог до стажу роботи. 1-й розряд

— у разі окремого виконання робіт з укладання в банки пергаментних кружків і аналогічних операцій.

Кваліфікаційні вимоги.

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Проводить фігурне й рядкове укладання вручну сардин, шпротів, крабового м’яса, кільки, корюшки та іншої дрібної риби, язиків, сосисок, фрикадельок, овочів та інших поштучних напівфабрикатів, нарізаного скибочками сала, бекону, язика, овочів та інших напівфабрикатів, шинки і птиці (тушок, четвертинок) у металеві і скляні банки з підбиранням напівфабрикатів за розмірами і видом.
 • Зважує напівфабрикати і готову продукцію, закладає спеції, прянощі, бульйони, приправи та інші компоненти в банки.
 • При виробництві пастеризованих консервів — укладає м’ясосировину (без кісток) у форму, пресує продукцію в формі, підпресовує після варіння, виймає з форми після охолодження, обрізує, зачищає і укладає у фігурні банки з доведенням маси продукції до необхідної за інструкцією або в дрібну металеву тару.
 • При виробництві консервів із суцільних тушок птиці — провадить спеціальне (перед бланшуванням) формування тушок для надання товарного вигляду і зручного укладання в банки.
 • Укладає рибу на набивальній машині.
 • Регулює дозування солі, набиває в банки напівфабрикат, усуває дрібні несправності в роботі устаткування.
 • Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати:

вимоги до якості закладуваної в банки продукції; правила підбирання напівфабрикатів; правила рядкового, фасонного та інших видів складного укладання; правила зважування; будову набивальної машини, способи її експлуатації й усунення дрібних дефектів; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією укладальника продуктів консервування 2 розряду не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Оператор сублімаційної установки (перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів)

5-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Веде процес сублімаційного сушіння фруктів, овочів, олієнасіння, горіхів у сублімаційній установці.
 • Контролює основні параметри процесу: ступінь розрідження в камері установки, температуру в продукті, камері, конденсаторі та в інших точках.
 • Визначає й усуває несправності в роботі агрегатів та апаратури сублімаційних, холодильних установок, вакуумного устаткування.
 • Бере участь у процесі завантаження фруктами, овочами, олієнасінням або горіхами сублімаційної камери, вводить установку в заданий режим.
 • Знімає лід і сніг з поверхні випарників змійовиків та батарей.
 • Бере участь у всіх видах ремонтних робіт, прийманні й випробовуванні відремонтованого устаткування, зніманні індикаторних діаграм, здаванні устаткування в експлуатацію.
 • Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати:

конструктивну будову і принцип роботи сублімаційної установки; вимоги до якості фруктів, овочів, олієнасіння, горіхів; правила ведення процесу сублімаційного сушіння, регулювання роботи установки; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Оператор сублімаційної установки (виробництво м’ясних продуктів)

5-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Веде процес сублімаційного сушіння м’яса в сублімаційній установці.
 • Контролює основні параметри процесу: ступінь розрідження в камері установки, температуру в м’ясі, камері, конденсаторі та в інших точках.
 • Визначає й усуває несправності в роботі агрегатів та апаратури сублімаційних, холодильних установок, вакуумного устаткування.
 • Бере участь у процесі завантаження м’ясом сублімаційної камери, вводить установку в заданий режим.
 • Знімає лід і сніг з поверхні випарників змійовиків та батарей.
 • Бере участь у всіх видах ремонтних робіт, прийманні й випробовуванні відремонтованого устаткування, зніманні індикаторних діаграм, здаванні устаткування в експлуатацію.
 • Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати:

конструктивну будову і принцип роботи сублімаційної установки; вимоги до якості м’ясних продуктів; правила ведення процесу сублімаційного сушіння, регулювання роботи установки; правила користування контрольно-вимірювальними приладами; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Оператор автоматизованої лінії варіння томатопродуктів

5-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Веде процес варіння томатопродуктів на автоматизованій лінії з пульта керування або вручну в разі виходу з ладу регуляторів.
 • Забезпечує рівномірне, своєчасне і повне завантаження та розвантаження вакуум-апаратів.
 • Уварює томатну масу до встановленої густини, яка визначається за допомогою рефрактометра.
 • Стежить за роботою всіх машин, апаратів і контрольно-вимірювальних та регулювальних приладів лінії.
 • Чистить і миє устаткування.
 • Усуває дрібні несправності в роботі устаткування лінії і бере участь у його ремонті.
 • Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати:

будову і правила експлуатації машин, апаратів, контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики лінії; технологічний процес і режим варіння томатопродуктів; параметри роботи випарних установок; якісні показники готових томатопродуктів; правила користування хімічними засобами для чищення і миття устаткування; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Машиніст розливально-наповнювальних автоматів

3-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Веде процес наповнення банок усіма видами консервної продукції, соусами, маринадами, олією, бульйоном, сиропом, жиром, водою на розливально-наповнювальних автоматах різних систем продуктивністю до 150 банок/хв.
 • Стежить за безперебійним надходженням банок до приймальних механізмів, за дозувальними пристроями.
 • Вибраковує дефектні банки, що надходять для наповнення.
 • Забезпечує якість наповнення.
 • Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати:

принцип дії обслуговуваних розливально-наповнювальних автоматів; режим заливання; співвідношення компонентів; правила санітарної обробки устаткування; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Веде процес наповнення банок усіма видами консервної продукції, соусами, маринадами, олією, бульйоном, сиропом, жиром, водою на розливально-наповнювальних автоматах різних систем продуктивністю понад 150 банок/хв.
 • Контролює якість наповнення.
 • Регулює автоматичні наповнювачі залежно від виду тари і продукту.
 • Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати:

будову обслуговуваних розливально-наповнювальних автоматів; правила регулювання автоматичних наповнювачів; способи перевірки якості наповнення; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста розливально-наповнювальних автоматів 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Веде процес наповнення банок усіма видами консервної продукції і компонентами в різних варіантах та співвідношеннях згідно з установленою рецептурою на автоматичних лініях і високопродуктивних агрегатах усіх систем.
 • Налагоджує обслуговуване устаткування в процесі роботи.
 • Періодично контролює якість наповнення.
 • Веде відповідний облік продукції за установленими формами.
 • Керує та контролює роботу машиністів нижчої кваліфікації.
 • Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати:

будову розливально-наповнювальних автоматів усіх систем; способи запобігання, виявлення і усунення несправностей у їх роботі; види консервної продукції і співвідношення відповідних компонентів для її виробництва; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста розливально-наповнювальних автоматів 4 розряду не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Апаратник стерилізації консервів (молочне виробництво)

2-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Веде процес миття і стерилізації банок у сушильній шафі при певній температурі.
 • Виймає і укладає банки.
 • Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати:

суть процесу стерилізації; режим стерилізації банок; будову сушильної шафи; правила регулювання температурного режиму; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Веде процес стерилізації консервів молочного виробництва у стерилізаторах різних систем згідно з технологічною інструкцією і застосовуваними формулами стерилізації під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.
 • Складає контрольний ярлик стерилізації на кожен оберт стерилізатора.
 • Підналагоджує устаткування і арматуру.
 • Усуває дрібні несправності.
 • Періодично перевіряє справність контрольно-вимірювальних приладів, комунікацій.
 • Заряджає термографи і оформлює термограми.
 • Завантажує і вивантажує продукцію за допомогою тельфера або крана.
 • Закриває і відкриває стерилізатор.
 • Веде журнал процесу стерилізації.
 • Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати:

технологію стерилізації консервів молочного виробництва; принцип роботи обслуговуваних стерилізаторів, мостових кранів і електротельферів; правила роботи на апаратах і вантажопідіймальних машинах; порядок перевірки справності контрольно-вимірювальних приладів, комунікацій; способи заряджання термографів; види браку консервів молочного виробництва під час стерилізації; причини виникнення і способи запобігання браку; систему комунікацій і арматури; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника стерилізації консервів (молочне виробництво) 2 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Веде процес стерилізації консервів молочного виробництва у стерилізаторах різних систем згідно з вимогами технологічної інструкції і застосовуваними формулами стерилазації.
 • Регулює за показаннями контрольно-вимірювальних та регулювальних приладів тиск пари, подавання і спускання води.
 • Контролює своєчасне завантаження консервів у стерилізатори, вивантаження з них і початок процесу стерилізації.
 • Налагоджує устаткування і арматуру.
 • Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати:

будову стерилізаторів різних систем, мостових кранів і електротельферів; систему комунікацій і арматури; температуру і тривалість її впливу залежно від розміру банок та характеру консервів; формули стерилізації; способи регулювання процесу стерилізації за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і принцип роботи регулювальних приладів; припустимі норми браку; причини його виникнення і методи запобігання йому; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника стерилізації консервів (молочне виробництво) 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Веде процес стерилізації консервів молочного виробництва у стерилізаторах з програмним керуванням.
 • Контролює правильність роботи регулювальних приладів і програмних регуляторів.
 • Оформляє термограми і аналізує процес стерилізації консервів молочного виробництва.
 • Приймає продукцію на стерилізацію і здає готову продукцію за всіма вимогами технологічної інструкції.
 • Провадить облік за встановленими формами.
 • Керує та контролює роботу апаратників та машиністів крана.
 • Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати:

будову і кінематичні схеми контрольно-вимірювальних та регулювальних приладів; кінематичні та електричні схеми обслуговуваного устаткування; якісні показники вироблюваної продукції та її сортність; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника стерилізації консервів (молочне виробництво) 5 розряду не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Апаратник стерилізації консервів (виробництво фруктових та овочевих консервів)

2-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Веде процес миття і стерилізації банок у сушильній шафі при певній температурі.
 • Виймає і укладає банки.
 • Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати:

суть процесу стерилізації; режим стерилізації банок; будову сушильної шафи; правила регулювання температурного режиму; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Веде процес стерилізації фруктових та овочевих консервів у стерилізаторах різних систем згідно з технологічною інструкцією і застосовуваними формулами стерилізації під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.
 • Складає контрольний ярлик стерилізації на кожен оберт стерилізатора.
 • Підналагоджує устаткування і арматуру.
 • Усуває дрібні несправності.
 • Періодично перевіряє справність контрольно-вимірювальних приладів, комунікацій.
 • Заряджає термографи і оформляє термограми.
 • Завантажує і вивантажує продукцію за допомогою тельфера або крана.
 • Закриває і відкриває стерилізатор.
 • Веде журнал процесу стерилізації.
 • Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати:

технологію стерилізації фруктових та овочевих консервів; принцип роботи обслуговуваних стерилізаторів, мостових кранів і електротельферів; правила роботи на апаратах і вантажопідіймальних машинах; порядок перевірки справності контрольно-вимірювальних приладів, комунікацій; способи заряджання термографів; види браку фруктових та овочевих консервів під час стерилізації; причини виникнення і способи запобігання браку; систему комунікацій і арматури; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника стерилізації консервів (виробництво фруктових та овочевих консервів) 2 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Веде процес стерилізації фруктових та овочевих консервів у стерилізаторах різних систем згідно з вимогами технологічної інструкції і застосовуваними формулами стерилізації.
 • Регулює за показаннями контрольно-вимірювальних та регулювальних приладів тиск пари, подавання і спускання води.
 • Контролює своєчасне завантаження фруктових та овочевих консервів у стерилізатори, вивантаження з них і початок процесу стерилізації.
 • Налагоджує устаткування і арматуру.
 • Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати:

будову стерилізаторів різних систем, мостових кранів і електротельферів; систему комунікацій і арматури; температуру і тривалість, її впливу залежно від розміру банок та характеру фруктових та овочевих консервів; формули стерилізації; способи регулювання процесу стерилізації за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і принцип роботи регулювальних приладів; припустимі норми браку; причини виникнення і методи запобігання йому; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника стерилізації консервів (виробництво фруктових та овочевих консервів) 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Веде процес стерилізації фруктових та овочевих консервів у стерилізаторах з програмним керуванням.
 • Контролює правильність роботи регулювальних приладів і програмних регуляторів.
 • Оформлює термограми і аналізує процес стерилізації фруктових та овочевих консервів.
 • Приймає продукцію на стерилізацію і здає готову продукцію за всіма вимогами технологічної інструкції.
 • Веде облік за встановленими формами.
 • Керує та контролює роботу апаратників та машиністів крана.
 • Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати:

будову і кінематичні схеми контрольно-вимірювальних та регулювальних приладів; кінематичні та електричні схеми обслуговуваного устаткування; якісні показники вироблюваної продукції та її сортність; правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника стерилізації консервів (виробництво фруктових та овочевих консервів) 5 розряду не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)