Пресувальник нафталіну

3-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Бере участь у веденні процесу пресування нафталіну, завантаженні сирого нафталіну в бункер та мішалку.
 • Знімає пресований нафталін та укладає макухи в контейнери.
 • Відвозить пресований нафталін на склад.
 • Змащує механізми гідравлічного преса.
 • Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

Повинен знати:

основи технологічного процесу пресування нафталіну; принцип роботи гідравлічного преса; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

5-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Веде процес пресування нафталіну.
 • Завантажує нафталін в мішалку преса.
 • Регулює склад шихти та її температуру.
 • Подає нафталін в патрон.
 • Включає прес і додержує заданого тиску.
 • Зупиняє прес після закінчення пресування.
 • Спускає масло від пресування нафталіну в збірники.
 • Виконує ремонт устаткування, що обслуговується.

Повинен знати:

технологічний процес пресування нафталіну; будову та правила технічної експлуатації гідравлічного преса; схему комунікацій трубопроводів; вимоги державних стандартів до якості сирого та пресованого нафталіну.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пресувальника нафталіну 3 розряду не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Оператор коксосортувалки

2-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Пускає та зупиняє електродвигуни коксосортувалки та рампи з пульта з годинною продуктивністю агрегата до 120 т валового коксу.
 • Перемикає потік коксу залежно від заповнення окремих ємкостей.
 • Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь у його ремонті.

Повинен знати:

принцип роботи елекродвигунів, пускової апаратури, дистанційного керування шиберами та автоматику розвантажувальних візків та інших механізмів коксосортувалки, транспортерів і грохотів; технологічну схему сортування та транспортування коксу; схему автоблокування попереджувальної та переговорної сигналізації; вимоги державних стандартів до якості коксу; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги.

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

— у разі керування з пульта роботою коксосортувалки з годинною продуктивністю агрегата понад 120 т валового коксу.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора коксосортувалки 2 розряду не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Машиніст установки сухого гасіння коксу

3-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Бере участь в технологічному процесі сухого гасіння коксу.
 • Забезпечує безперервну роботу устаткування камер сухого гасіння коксу.
 • Контролює процес з пульта керування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та даних, що одержує по селектору.
 • Змащує механізми установки.
 • Бере участь у виявленні та усуненні несправностей в роботі устаткування, що обслуговується, в його ремонті.

Повинен знати:

основи технологічного процесу сухого гасіння коксу; принцип роботи устаткування камер гасіння коксу; основи електротехніки; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

5-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Веде технологічний процес сухого гасіння коксу під керівництвом машиніста вищої кваліфікації.
 • Обслуговує устаткування низу установки сухого гасіння коксу.
 • Керує підіймачем.
 • Приймає коксовозний вагон від машиніста електровоза гасильного вагона та відправляє порожній вагон.
 • Стежить за роботою розвантажувальних пристроїв та рамп коксу, за роботою вентиляційних систем.
 • Подає, гасить та розвантажує кокс із бункера під керівництвом машиніста вищої кваліфікації.
 • Забезпечує рівномірне та послідовне подавання коксу на коксосортування.

Повинен знати:

технологічний процес коксування; будову та принцип роботи устаткування установки; правила гасіння коксу; графік видавання коксу; правила котлонагляду з експлуатації посудин, що працюють під тиском; виробничу сигналізацію.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста установки сухого гасіння коксу 3 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Веде технологічний процес сухого гасіння коксу з пульту дистанційного керування на коксових батареях з об’ємом камер до 40 куб.м.
 • Подає розжарений кокс, розвантажує його в камери гасіння та вивантажує кокс після гасіння.
 • Координує роботу камер гасіння та котлів-утилізаторів, завантажувального та розвантажувального устаткування.
 • Контролює роботу димососів та вентиляційних систем.
 • Стежить за станом устаткування пульта керування та контрольно-вимірювальних приладів.
 • Виконує ремонт устаткування, що обслуговується, виявляє та усуває несправності в його роботі.
 • Керує машиністами нижчої кваліфікації.

Повинен знати:

технологічний процес коксування та сухого гасіння коксу; будову та правила технічної експлуатації устаткування установки і контрольно-вимірювальних приладів.

Кваліфікаційні вимоги.

Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста установки сухого гасіння коксу 5 розряду не менше 1 року. 7-й розряд — у разі ведення технологічного процесу сухого гасіння коксу з пульта дистанційного керування на коксових батареях з об’ємом камер понад 40 куб.м.

Кваліфікаційні вимоги.

Вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста установки сухого гасіння коксу 6 розряду не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Машиніст мостового перевантажувача

4-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Керує мостовим перевантажувачем вантажопідйомністю до 15 т під час розташування та штабелювання вугілля на території складу.
 • Виконує роботи з усереднення вугілля на території складу.
 • Транспортує вугілля з первинних штабелів або естакади в основні штабелі та з основних штабелів у вуглепідготовку.
 • Виявляє та усуває несправності в роботі перевантажувача, що обслуговується, виконує його ремонт.

Повинен знати:

будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації мостових перевантажувачів; методи усереднення вугілля; марки вугілля; помарочне розміщення вугілля на складі; правила складування та забирання вугілля зі штабелів.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою професією робітника коксохімічного виробництва 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

— у разі керування мостовим перевантажувачем вантажопідйомністю 15 т до 25 т.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста мостового перевантажувача 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

— у разі керування мостовим перевантажувачем вантажопідйомністю 25 т та більше.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста мостового перевантажувача 5 розряду не менше 1 року. Примітка. Помічник машиніста мостового перевантажувача тарифікується на 2 розряди нижче машиніста, під керівництвом якого він працює.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336

Машиніст крана складу сульфату

2-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Керує краном під час транспортування та завантаження сульфату амонію в бункер.
 • Стежить за роботою компресора, калорифера, вібросушарки та вентиляторів.
 • Штабелює сульфат на складі.
 • Включає та зупиняє апарати і механізми для сушіння сульфату.
 • Змащує механізми.
 • Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

Повинен знати:

будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації крана та іншого устаткування, що обслуговується; схему електроживлення двигунів крана; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги.

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Машиніст коксонавантажувальної машини

4-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Керує коксонавантажувальною машиною під час завантаження коксу в залізничні вагони.
 • Перевіряє стан тролей та колій переміщення.
 • Змащує механізми.
 • Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

Повинен знати:

будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації коксонавантажувальної машини; графік видавання коксу, подавання та завантаження вагонів; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника коксохімічного виробництва 3 розряду не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Машиніст коксових машин

5-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Керує завантажувальним вагоном у разі завантаження камер коксових печей шихтою.
 • Набирає, зважує, транспортує та розвантажує шихту в камери коксування.
 • Вмикає та вимикає пристрої з пневмозавалювання шихти.
 • Відкриває та закриває затвори вугільної башти.
 • Приймає шихту з бункерів скіпового підіймача.
 • Стежить за набиранням та сходом шихти з бункерів завантажувального вагона.
 • Очищує горловини стояків від графіту.
 • Стежить за станом колій та тролейних ліній.
 • Керує механізмами люкознімання та закривання кришок стояків.
 • Керує коксовиштовхувачем у разі видавання коксу з камер печей.
 • Керує механізмами переміщення дверезнімального пристрою, штанги преса, відгвинчування та загвинчування ригельних гвинтів, планування вугільної шихти, відкривання та закривання планірних лючків, відкривання бункерів планірного вигребу, очищення рам і дверей коксових печей.
 • Очищує планірні лючки, корпуси, двері та рами від відкладень, ущільнює двері.
 • Контролює повноту коксу в печах, готових до видавання, та стан кладки печей.
 • Керує компресорною установкою.
 • Керує дверезнімальною машиною у разі приймання коксу з камер печей, знімання дверей для видавання коксу.
 • Переміщує машину, підйомно-поворотний пристрій для знімання дверей, коксонаправляючу.
 • Стежить за роботою із знеграфічування склепінь та стін печей.
 • Змащує механізми.
 • Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, виконує його ремонт.

Повинен знати:

технологічний процес коксування; будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації завантажувального вагона, дверезнімальної машини, коксовиштовхувача; способи очищення горловин стояків від графіту; методи усереднення шихти у вугільній башті; графік завантаження печей та видавання коксу; установлену сигналізацію; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника коксохімічного виробництва 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

— у разі керування механізмами люкознімання та очищення стояків, механізмами відгвинчування ригелів, очищення дверей та автоматизації планування шихти на коксових батареях з об’ємом камер до 40 куб.м і на пекококсових установках з сумарним об’ємом камер печей до 300 куб.м.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста коксових машин 5 розряду не менше 1 року. 7-й розряд — у разі керування механізмами люкознімання та очищення стояків, механізмами відгвинчування ригелів, очищення дверей та автоматизації планування шихти на коксових батареях з об’ємом камер понад 40 куб.м і на пекококсових установках з сумарним об’ємом камер печей понад 300 куб.м.

Кваліфікаційні вимоги.

Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста коксових машин 6 розряду не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Машиніст електровоза гасильного вагона

3-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Керує електровозом гасильного вагона коксових батарей з годинною продуктивністю до 40 т валового коксу у разі приймання, подавання, гасіння та розвантаження коксу.
 • Забезпечує рівномірний вміст вологи в коксі та послідовне вивантаження коксу на рампу.
 • Контролює рівномірність заливання коксу, правильність встановлення дверезнімальної машини на видавання печі, наявність печей, які горять та газують, роботу насосної гасильної башти.
 • Контролює положення коксовозного вагона в підйомній шахті установки сухого гасіння коксу, положення кузова на лафеті та лафета з кузовом на платформі.
 • Подає звуковий сигнал на підйом коксовозного вагона.
 • Керує подаванням коксовозного вагона до вісі підйомної шахти у разі дистанційного керування.
 • Прибирає колії.
 • Змащує механізми.
 • Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

Повинен знати:

технологічний процес коксування; будову. принцип роботи та правила технічної експлуатації електровоза гасильного вагона; правила гасіння коксу; графік видавання коксу; правила котлонагляду з експлуатації посудин, що працюють під тиском; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

— у разі керування електровозом гасильного вагона коксових батарей з годинною продуктивністю 40 т до 80 т валового коксу та пекококсових установок з годинною продуктивністю до 10 т пекового коксу.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста електровоза гасильного вагона 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

— у разі керування електровозом гасильного вагона коксових батарей з годинною продуктивністю 80 т до 120 т валового коксу та пекококсових установок з годинною продуктивністю понад 10 т пекового коксу.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста електровоза гасильного вагона 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

— у разі керування електровозом гасильного вагона коксових батарей з годинною продуктивністю понад 120 т валового коксу.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста електровоза гасильного вагона 5 розряду не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Машиніст барабанного охолоджувача

2-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Обслуговує барабанний охолоджувач під час охолодження продукції коксохімічного виробництва.
 • Регулює подавання води та пари в парові оболонки.
 • Пропарює комунікації.
 • Стежить за роботою ножів барабанного охолоджувача.
 • Забезпечує нормальне обігрівання парових оболонок та надходження води в охолоджувач.
 • Підтримує нормальну температуру смоли та води.
 • Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

Повинен знати:

будову та принцип роботи барабанних охолоджувачів; асортимент продуктів; вимоги державних стандартів до якості продукції, яка охолоджується; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги.

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Машиніст барабанного охолоджувача

2-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Обслуговує барабанний охолоджувач під час охолодження продукції коксохімічного виробництва.
 • Регулює подавання води та пари в парові оболонки.
 • Пропарює комунікації.
 • Стежить за роботою ножів барабанного охолоджувача.
 • Забезпечує нормальне обігрівання парових оболонок та надходження води в охолоджувач.
 • Підтримує нормальну температуру смоли та води.
 • Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

Повинен знати:

будову та принцип роботи барабанних охолоджувачів; асортимент продуктів; вимоги державних стандартів до якості продукції, яка охолоджується; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги.

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Люковий (коксохімічне виробництво)

5-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Веде процес завантаження шихтою камер печей.
 • Відкриває та закриває завантажувальні люки, очищає кришки та сідловини люків від графіту, готує та транспортує розчин для заливання люків, ущільнює кришки завантажувальних люків, включає та виключає парову інжекцію.
 • Забезпечує повноту та рівномірне завантаження камер коксування.
 • Додержує графіка завантаження печей та видавання коксу.
 • Контролює готовність машин до видавання коксу, подає сигнал машиністам коксових машин про видачу печей та про блокування між коксовими машинами у разі відсутності радіозв’язку між машиністами.
 • Стежить за плануванням шихти, зніманням та установленням дверей з машинного та коксового боків, за правильним установленням коксовиштовхувача, коксонапрямної і гасильного вагону.
 • Контролює справність комунікацій парової інжекції.
 • Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, виконує його ремонт.

Повинен знати:

технологічний процес коксування; будову та правила технічної експлуатації коксових печей та газовідвідної арматури; способи завантаження камер печей; способи герметизації кришок завантажувальних люків; установлену сигналізацію; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника коксохімічного виробництва 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

— у разі обслуговування механізмів знімання та встановлення люків, у разі бездимного завантаження на коксових батареях з об’ємом камер до 40 куб.м.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією люкового 5 розряду не менше 1 року.

7-й розряд

— у разі обслуговування механізмів знімання та встановлення люків, у разі бездимного завантаження на коксових батареях з об’ємом камер понад 40 куб.м.

Кваліфікаційні вимоги.

Вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією люкового 6 розряду не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Кабінник-кантівник

1-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Змінює напрям (кантує) та регулює подавання газу і повітря в опалювальну систему для обігрівання коксових печей за допомогою кантувальних механізмів і контрольно-вимірювальної апаратури з кабіни.
 • Підтримує заданий режим обігрівання печей.
 • Стежить за роботою кантувальних механізмів.
 • Контролює витрати коксового або доменного газу на обігрівання, розріджування в лежаках та тиск газу в газозбірниках.
 • Обслуговує та змащує механізми кантувального пристрою.
 • Бере участь в зупинці та запуску обігрівання печей.
 • Періодично перевіряє стан газопідвідної арматури.
 • Бере участь у ремонті устаткування, що обслуговується.

Повинен знати:

основи технології процесу горіння та обігрівання коксових печей; будову кантувальних механізмів, контрольно-вимірювальних приладів, пускових пристроїв; режим подавання газу та повітря на обігрівання; правила обігрівання та способи відключення печей від обігрівання; виробничу сигналізацію; систему змащення механізмів, що обслуговуються; графік видавання з печей; основи слюсарної справи.

Кваліфікаційні вимоги.

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

— у разі обслуговування автоматизованих систем суміщених кабін.

Кваліфікаційні вимоги.

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Підвищення кваліфікації. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Стаж роботи за професією кабінника-кантівника 1 розряду не менше 0,5 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Заливальник коксу

2-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Гасить кокс на рампах коксових шамотних печей ручним способом.
 • Переносить рукава до водонапірних колонок, підключає та виключає їх.
 • Регулює подавання води на гасіння коксу.
 • Частково розгрібає кокс.

Повинен знати:

основи технологічного процесу коксування; нормативи щодо вмісту вологи в коксі; способи гасіння коксу.

Кваліфікаційні вимоги.

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Завантажувач-вивантажувач термоантрацитових печей

3-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Завантажує антрацит у камери термоантрацитових печей.
 • Подає вагонетки на ваги, під бункери вуглепідготовки.
 • Стежить за рівномірним заповненням вагонеток та скіпа антрацитом.
 • Запускає та зупиняє електродвигун скіпового підіймача.
 • Вивантажує антрацит з вагонеток у скіп.
 • Змащує механізми.
 • Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.
 • У разі немеханізованого завантаження — завантажує вагонетки антрацитом з наземного складу ручним способом.
 • Сортує антрацит.
 • Транспортує вагонетки ручним способом від наземного складу до скіпового підіймача.

Повинен знати:

основи технологічного процесу термічної обробки антрациту; принцип роботи та правила технічної експлуатації термоантрацитових печей; правила завантаження печей; правила пуску та зупинки електродвигунів; установлену сигналізацію; основи слюсарної справи.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Керує механічним вивантажувачем у разі видавання готового термоантрациту з термічних печей.
 • Гасить термоантрацит у вивантажувальних бункерах.
 • Регулює подавання води, повітря та відсмоктування газу.
 • Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

Повинен знати:

технологічний процес термічної обробки антрациту; будову термоантрацитових печей, механічних вивантажувачів, вентиляторів та іншого устаткування, що обслуговується; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією завантажувача-вивантажувача термо-антрацитових печей 3 розряду не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Дверевий

2-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Ущільнює двері коксових шамотних печей глиною.
 • Завантажує глину в візок та транспортує її до печей.
 • Очищає колони від глини.
 • Обмазує та перемазує шви між дверима.

Повинен знати:

основи технологічного процесу коксування в шамотних коксових печах; правила видавання коксу та ущільнення дверей; склад ущільнювальної маси.

Кваліфікаційні вимоги.

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Керує дверезнімальною лебідкою та іншими механізмами знімання та установлення дверей на коксових шамотних печах.
 • Очищує вушка та головки дверей від глини.
 • Змащує механізми.
 • Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь у його ремонті.

Повинен знати:

технологічний процес коксування в шамотних коксових печах; будову, принцип роботи коксових шамотних печей, лебідки; графік видавання коксу; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією дверевого 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Стежить за відкриванням та закриванням дверей камер коксування на коксових батареях і пекококсових установках.
 • Контролює правильність установлення дверезнімальної лебідки, дверей та механізму відгвинчування ригельних болтів.
 • Очищає двері та армуючі рами від смоли та графіту.
 • Прибирає кінці.
 • Ущільнює двері та планірні лючки.
 • Усуває нещільність прилягання ножів до рам.
 • Підтягує стопорні болти, замінює косинці, болти, кронштейни та ригельні гайки.
 • Змащує ригельні болти.
 • На шамотних печах — подає та установлює направляючі щити, готує двері для знімання, очищає двері та рами від глини та графіту.
 • Закріплює установлені двері.
 • Контролює спорожнення підпланірного бункера коксовиштовхувача.
 • Прибирає площадку, що обслуговується.
 • Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

Повинен знати:

технологічний процес коксування в камерах коксових батарей та на пекококсових установках; правила знімання та установлення дверей; способи ущільнення дверей та лючків; будову, принцип роботи та правила експлуатації коксових батарей і пекококсових установок; графік видавання коксу; слюсарну справу.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дверевого 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

— у разі обслуговування механізмів з очищення дверей на коксових батареях з об’ємом камери до 40 куб.м та пекококсових установках з сумарним об’ємом камер до 300 куб.м.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дверевого 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

— у разі обслуговування механізмів з очищення дверей на коксових батареях з об’ємом камери понад 40 куб.м та пекококсових установках з сумарним об’ємом камер понад 300 куб.м.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією дверевого 5 розряду не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)