Машиніст механічного котка

4-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Трамбує поверхню підготовчих і осідних басейнів механічним котком.
 • Будує настил і переганяє коток із басейну в басейн.
 • Заправляє коток пально-мастильними матеріалами.
 • Регулює роботу і виконує дрібний ремонт механізмів котка.

Повинен знати:

будову, технічну характеристику і правила експлуатації механічного котка; правила та схеми трамбування ґрунту; розташування, будову і призначення басейнів; норми витрат пально-мастильних матеріалів, їх марки і властивості; допустимий тиск на ґрунт залежно від його властивостей і способи його регулювання; причини виникнення несправностей у роботі котка і способи їх усунення.

Кваліфікаційні вимоги.

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду — не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Чистильник полімеризаційних стаканів

3-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Збирає верстати з каталізаторною стрічкою в затискачах.
 • Змазує каталізаторну стрічку розплавленим парафіном, розкладає стрічки в затискачі.
 • Установлює затискачі зі стрічкою на ґрати в стакани у визначеному порядку.

Повинен знати:

технічні правила збирання стаканів з каталізатором в затискачах; технічні умови на приймання затискачів; властивості перероблених матеріалів; будову затискачів та їх призначення; вплив мастила на вагу блока і пластичність каучуку.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Збирає та розбирає гільзи.
 • Приєднує технологічні комунікації до полімеризаторів.
 • Від’єднує апарати від технологічних комунікацій після зниження тиску.
 • Ставить апарати на відсмоктування шляхом приєднування до вакуумної лінії з установленням та зніманням шлангів і заглушок, відкриванням та закриванням вентилів на лініях, що вмикаються та вимикаються.
 • Знижує вакуум азотом.
 • Випробовує апарати на герметичність і усуває дефекти складання.

Повинен знати:

технологічні основи процесу полімеризації дивінілу; будову і правила експлуатації полімеризаторів, контрольно-вимірювальних приладів і комунікацій; технічні правила здавання апаратів під заливання; прийоми роботи.

Кваліфікаційні вимоги.

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника полімеризаційного інвентаря 3 розряду — не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Машинiст конвеєра

Завдання та обов’язки.

 • Керує конвеєрами, елеваторами, шнеками, живильниками, перевантажувальними візками, приводною станцією конвеєра.
 • Здійснює реверсування і перемикання руху конвеєрів, регулювання ступеня їх завантаження.
 • Регулює натягувальні пристрої і рух стрічки.
 • Стежить за справним станом перевантажувальних течок, натягувальних барабанів, редукторів живильників, автоматичних пристроїв, установлених на конвеєрі, за правильним розвантаженням матеріалів у приймальні агрегати.
 • Бере участь у нарощуванні та перенесенні конвеєра, з’єднанні стрічок і ланцюгів.
 • Координує роботу самохідного конвеєра з роботою екскаватора.
 • Змазує ролики і приводи, чистить стрічки, ролики, роликоопори і течки.
 • Замінює спрацьовані ролики.
 • Видаляє з конвеєрної стрічки сторонні предмети, прибирає розсипану гірничу масу.
 • Ліквідує затори в лотках.
 • Виявляє й усуває неполадки в роботі обслуговуваного обладнання.
 • Проводить змивання зливних канавок у маслостанціях.
 • Чистить обладнання.
 • Обслуговує припливно-витяжну вентиляцію.

Повинен знати:

призначення і будову обслуговуваного обладнання, пускової і контрольно-вимірювальної апаратури, правила догляду за ними; встановлену сигналізацію і правила подавання сигналів; допустимі швидкості і навантаження для кожного виду обслуговуваного обладнання; способи виявлення і порядок усунення неполадок; характеристику транспортованого матеріалу і порядок розміщення його за сортами; схему розміщення конвеєрів, живильників, натягувальних пристроїв і варіаторів швидкостей; способи регулювання швидкості руху стрічки і реверсування конвеєрів.

2-й розряд — у разі обслуговування конвеєрів з дистанційним керуванням; конвеєрів з продуктивністю до 200 т/г в підземних виробках і до 500 т/г на поверхневих роботах; конвеєрів, не передбачуваних вищими розрядами.

Кваліфікаційні вимоги.

Базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд — у разі обслуговування конвеєрів з продуктивністю понад 200 т/г у підземних виробках і понад 500 т/г на поверхневих роботах; конвеєрів із розвантажувальним візком; конвеєрів відвалоутворювачів багатоківшевих екскаваторів, транспортно-відвальних мостів продуктивністю до 1000 т/г

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією машиніста конвеєра 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд — у разі обслуговування конвеєрів відвалоутворювачів, багатоківшевих екскаваторів, транспортно-відвальних мостів продуктивністю понад 1000 до 5000 т/г; приводних станцій магістральних конвеєрів продуктивністю до 5000 куб.м/г, а також герметичних конвеєрів з нейтральним середовищем.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста конвеєра 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд — у разі обслуговування конвеєрів відвалоутворювачів, багатоківшевих екскаваторів, транспортно-відвальних мостів продуктивністю понад 5000 т/г; приводних станцій магістральних конвеєрів продуктивністю 5000 куб.м/г і більше; конвеєрів з двома і більше приводними станціями.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста конвеєра 4 розряду не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

Звірівник зоологічних баз

1-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Виконує роботи з догляду та утримання тварин (свійських, диких) і птиці під керівництвом звірівника вищої кваліфікації: прибирає приміщення, ремонтує клітки і виконує всі технічні роботи.
 • Допомагає готувати корм та бере участь у годівлі тварин і птиці.
 • Додержується правил безпеки переведення тварин у стаціонарні приміщення і вольєри.
 • Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати:

основні положення з техніки догляду за тваринами та птицею; умови і правила годівлі; правила транспортування тварин і птиці; правила і норми охорони праці, виробичої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

2-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Виконує роботи з догляду і утримання тварин та птиці.
 • Готує корми, годує тварин та птицю.
 • Додержується безпечного переведення тварин та птиці в транспортні клітки і на територію зообази.
 • Виконує вказівки ветеринарного лікаря і зоотехніка.
 • Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати:

техніку утримання; режими і норми годівлі тварин і птиці; технологію приготування кормів; норми поведінки тварин та птиці; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією звірівника зоологічних баз 1 розряду — не менше 0,5 року.

3-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Виконує роботи із санітарно-ветеринарного догляду за тваринами та птицею під керівництвом дресирувальника.
 • Визначає придатність фуражу.
 • Готує корми тваринам та птиці.
 • Підготовляє тварин та птицю до знімання.
 • Визначає за зовнішнім виглядом стан здоров’я тварин та птиці.
 • Проводить дезінфекцію приміщень.
 • Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати:

будову приміщень для утримання різних видів тварин та птиці; види і способи профілактики найпоширеніших захворювань тварин та птиці; норми годівлі; основи дезінфекції; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією звірівника зоологічних баз 2 розряду — не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов’язки.

 • Виконує роботи із санітарно-ветеринарного догляду за тваринами та птицею.
 • Виконує прості ветеринарні процедури: вимірює температуру, робить штучне дихання тощо.
 • Вирощує молодняк.
 • Складає добовий раціон годівлі тварин та птиці у межах норм.
 • Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Повинен знати:

основні знання із фізіології та анатомії тварин і птиці; правила надання першої допомоги тваринам і птиці; допустимі зміни в складі раціону годівлі в разі потреби заміни одних кормів іншими; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією звірівника зоологічних баз 3 розряду — не менше 1 року.

(Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.04 № 336)

КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ

ДК 003:2010

Чинний з 01.11.2010 р.

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 16 серпня 2012 року N 923
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 серпня 2012 року N 923, набирають чинності з 1 вересня 2012 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 18 листопада 2014 року N 1361
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 18 листопада 2014 року N 1361, набирають чинності з 1 березня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 2 вересня 2015 року N 1084
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 вересня 2015 року N 1084, набирають чинності з 1 жовтня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 4 березня 2016 року N 394
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 4 березня 2016 року N 394, набирають чинності з 1 березня 2016 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 10 серпня 2016 року N 1328
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 10 серпня 2016 року N 1328, набирають чинності з 15 серпня 2016 року,
 крім доповнень ДК 003:2010 професійними назвами роботи «Приватний виконавець»
 та «Помічник приватного виконавця», що набирають чинності з 5 жовтня 2016 року)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Класифікатор професій (далі — Класифікатор) призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями соціальних партнерів усіх рівнів, іншими громадськими організаціями, всіма суб’єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників.  

Професійні назви робіт, які наведені у Класифікаторі, рекомендовано застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у зв’язку з розвитком нових видів економічної діяльності та технологій.

За основу розроблення Класифікатора було прийнято Міжнародну стандартну класифікацію професій (ISCO 88: International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva), яку Міжнародна конференція статистики праці Міжнародного бюро праці рекомендувала для переведення національних даних у систему, що полегшує міжнародний обмін професійною інформацією.

Кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються, визначається залежно від вимог до освіти, професійного навчання та практичного досвіду працівників, здатних виконувати відповідні завдання та обов’язки. Професії, пов’язані з виконанням робіт високої кваліфікації, вимагають від особи кваліфікації на рівні молодшого спеціаліста. 

У Класифікаторі  застосовуються такі поняття: 

Робота — певні завдання та обов’язки, що виконані, виконуються чи повинні бути виконані однією особою.

Кваліфікація — здатність виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи.

У дипломі чи іншому документі про професійну підготовку (посвідченні, сертифікаті тощо) кваліфікація визначається через назву професії (інженер-радіолог, економіст, токар, секретар-стенографіст тощо).

Професія — здатність виконувати подібні роботи, які вимагають від особи певної кваліфікації.

Робота є статистичною одиницею, що класифікується відповідно до кваліфікації, необхідної для її виконання.

Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією.

Спеціалізація пов’язана як з необхідною галуззю знань, використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється, або надаваними послугами і відповідає певною мірою деталізованому колу професійних завдань та обов’язків.

Структурно Класифікатор складається із кодів та назв класифікаційних угруповань (розділів, підрозділів, класів, підкласів та груп професій). 

Кодові позначення складаються із цифр від 0 до 9 та крапки.

Схему ієрархічної структури кодових позначень наведено на рисунку 1.

fin59180_img_001

Рис. 1

Ознаки класифікації розташовано в такій послідовності:

— рівень освіти (перший рівень класифікації — розділи професій);

—  спеціалізація (другий, третій, четвертий — рівні класифікації, підрозділи, класи та підкласи професій);

— кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються (п’ятий рівень класифікації — групи професій).

Розділи ідентифікуються однозначним цифровим кодом.

Код підрозділу складається із коду розділу та однозначного коду підрозділу.

Код класу складається із коду підрозділу та однозначного коду класу.

Код підкласу складається із коду класу та однозначного коду підкласу.

Частка підкласів поділяється на групи.

Код групи складається з коду підкласу та відокремленого від нього крапкою коду групи.

Утворення класифікаційних угруповань:

Класифікаційне угруповання  Код Назва класифікаційного угруповання 
Розділ   2 Професіонали
Підрозділ  23 Викладачі
Клас  231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
Підклас  2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
Група 2310.1   Професори та доценти

Класифікаційні угруповання сформовано у 9 розділів:

Розділ 1. Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)

Розділ 2. Професіонали

Розділ 3. Фахівці

Розділ 4. Технічні службовці

Розділ 5. Працівники сфери торгівлі та послуг

Розділ 6. Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства

Розділ 7. Кваліфіковані робітники з інструментом

Розділ 8. Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин

Розділ 9. Найпростіші професії

Кожен з розділів складається з опису, класифікації професій та покажчика професійних назв робіт за кодами професій (додаток А).

Для зручності у користуванні Класифікатор містить абетковий покажчик професійних назв робіт (додаток Б).

У покажчику професійних назв робіт за кодами професій та абетковому покажчику професійних назв робіт наведено коди ЗКППТР (Загальносоюзний класифікатор професій, посад та тарифних розрядів. 186016. — М.: Економіка, 1991), номери випусків ЄТКД (Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та професій робітників) та ДКХП (Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників).

На підприємствах, в установах та організаціях записи про роботу вносять в установленому порядку до трудових книжок працівників відповідно до професійних назв робіт, зазначених у покажчику професійних назв робіт за кодами професій та абетковому покажчику професійних назв робіт. Від назв, зазначених у цих показчиках, можуть утворюватися похідні назви професій (професійних назв робіт, посад) доданням похідних слів (провідний, головний, молодший, змінний, гірничий, третій та ін.), наведених у додатку В.

Окремі професійні назви робіт у Класифікаторі записано з використанням дужок. У дужках, відповідно до прийнятої структури Класифікатора, може визначатися:

— складова професійної назви роботи, наприклад, директор установи (підприємства, організації) культури, начальник центру (головного авіаметеорологічного, радіо-, управління повітряним рухом, навчально-авіаційного, електрозв’язку та ін.), керівник художній цеху (майстерні), інженер станції насосної (групи станцій);

— вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи, наприклад, науковий співробітник (інтелектуальна власність), інженер-технолог (металургія), машиніст бульдозера (гірничі роботи), інженер-проектувальник (водне господарство);

— загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, що застосовується у професійно-класифікаційних стандартах інших країн, що може використовуватися як самостійна або альтернативна професійна назва роботи, наприклад, менеджер (управитель) з персоналу, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), начальник доку (докмейстер), повірений морський (супервайзер).;

— споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах даної класифікаційної групи, наприклад, ювелір (ювелір-модельєр), кінооператор (фотооператор) бортовий, молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.), моторист (машиніст).

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЦІ, ВИЩІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ, КЕРІВНИКИ, МЕНЕДЖЕРИ (УПРАВИТЕЛІ)

Чинний з 01.11.2010 р.

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 16 серпня 2012 року N 923
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 серпня 2012 року N 923, набирають чинності з 1 вересня 2012 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 18 листопада 2014 року N 1361
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 18 листопада 2014 року N 1361, набирають чинності з 1 березня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 2 вересня 2015 року N 1084
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 вересня 2015 року N 1084, набирають чинності з 1 жовтня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 4 березня 2016 року N 394
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 4 березня 2016 року N 394, набирають чинності з 1 березня 2016 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 10 серпня 2016 року N 1328
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 10 серпня 2016 року N 1328, набирають чинності з 15 серпня 2016 року,
 крім доповнень ДК 003:2010 професійними назвами роботи «Приватний виконавець»
 та «Помічник приватного виконавця», що набирають чинності з 5 жовтня 2016 року)

Цей розділ вміщує професії, що пов’язані з:

— визначенням та формуванням державної політики, законодавчим регулюванням;

— вищим державним управлінням;

— правосуддям та прокурорським наглядом;

— керівництвом об’єднаннями підприємств, підприємствами, установами, організаціями та їхніми підрозділами незалежно від форм власності та видів економічної діяльності.

Цей розділ щодо кваліфікації, як ознаки класифікації, є змішаним порівняно з іншими розділами. Розділ охоплює широке коло професій, пов’язаних із здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю та відповідальністю.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

1 Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)
11 Законодавці, вищі державні службовці, вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій
111 Законодавці
1110 Законодавці
112 Вищі посадові особи державних органів влади
1120 Вищі посадові особи державних органів влади
1120.1 Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади
1120.2 Вищі посадові особи місцевих органів державної влади
1120.3 Дипломатичні представники
1120.4 Вищі посадові особи органів судової влади
114 Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій
1141 Вищі посадові особи політичних організацій
1141.1 Вищі посадові особи політичних партій
1142 Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок
1142.1 Вищі посадові особи професійних спілок
1143 Вищі посадові особи академій наук і громадських організацій в соціально-культурній сфері
1143.1 Вищі посадові особи національних академій, що діють на засадах самоврядування
1143.2 Вищі посадові особи інших самоврядувальних організацій
1143.3 Вищі посадові особи академій, що діють на громадських засадах
1143.4 Вищі посадові особи інших громадських організацій в соціально-культурній сфері
1143.5 Вищі посадові особи органів місцевого самоврядування
12 Керівники підприємств, установ та організацій
121 Керівники підприємств, установ та організацій
1210 Керівники підприємств, установ та організацій
1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій
122 Керівники виробничих та інших основних підрозділів
1221 Керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі
1221.1 Головні фахівці — керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі
1221.2 Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі
1222 Керівники виробничих підрозділів у промисловості
1222.1 Головні фахівці — керівники та технічні керівники виробничих підрозділів у промисловості
1222.2 Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості
1223 Керівники виробничих підрозділів у будівництві
1223.1 Головні фахівці — керівники виробничих підрозділів у будівництві
1223.2 Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві
1224 Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі
1225 Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення
1226 Керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв’язку
1226.1 Головні фахівці — керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв’язку
1226.2 Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв’язку
1227 Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні
1228 Керівники виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні
1229 Керівники інших основних підрозділів
1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів державної влади
1229.2 Керівні працівники апарату органів судової влади
1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування
1229.4 Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання
1229.5 Керівники підрозділів в охороні здоров’я
1229.6 Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту
1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності
1229.8 Керівні працівники митних органів
123 Керівники функціональних підрозділів
1231 Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники
1232 Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин
1233 Керівники підрозділів маркетингу
1234 Керівники підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю
1235 Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання
1236 Керівники підрозділів комп’ютерних послуг
1237 Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники
1237.1 Головні фахівці — керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники
1237.2 Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники
1238 Керівники проектів та програм
1239 Керівники інших функціональних підрозділів
13 Керівники малих підприємств без апарату управління
131 Керівники малих підприємств без апарату управління
1311 Керівники малих підприємств без апарату управління в сільському, мисливському, водному господарствах, лісівництві, рибному промислі
1312 Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості
1313 Керівники малих підприємств без апарату управління в будівництві
1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі
1315 Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління
1316 Керівники малих підприємств без апарату управління на транспорті, у складському господарстві та зв’язку
1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні
1318 Керівники малих підприємств без апарату управління в побутовому обслуговуванні
1319 Керівники інших малих підприємств без апарату управління
14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів
141 Менеджери (управителі) у сільському, мисливському, лісовому, рибному та водному господарствах
1411 Менеджери (управителі) у водному господарстві
1412 Менеджери (управителі) у лісовому господарстві
142 Менеджери (управителі) у добувній промисловості
143 Менеджери (управителі) в обробній промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води
1439 Менеджери (управителі) в інших сферах обробної промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води
1439.8 Менеджери (управителі) у виробництві та розподіленні електроенергії
144 Менеджери (управителі) у будівництві, на транспорті, пошті та зв’язку
1443 Менеджери (управителі) на транспорті
1448 Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей
1448.1 Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей
145 Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства
1451 Менеджери (управителі) у торгівлі транспортними засобами та їх ремонті
1452 Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі
1453 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті
1453.1 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими товарами
1453.2 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами
1454 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами
1455 Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення
1455.1 Менеджери (управителі) в готельному господарстві
1456 Менеджери (управителі) з організації харчування
1456.1 Позицію скасовано
1456.2 Позицію скасовано
1456.3 Позицію скасовано
146 Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності
1461 Менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва
1462 Менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу
1463 Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів
1465 Менеджери (управителі) у сфері страхування життя та заощаджень
1466 Менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування
1467 Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері фінансів
1468 Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері страхування
1469 Менеджери (управителі) в інших видах фінансового посередництва
147 Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найом та послуг юридичним особам
1471 Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб
1472 Менеджери (управителі) у сфері аренди машин та устаткування
1473 Менеджери (управителі) у сфері надання інформації
1474 Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок
1475 Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління
1475.1 Менеджери (управителі) з права
1475.2 Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку
1475.3 Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки
1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління
1476 Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами
1476.1 Менеджери (управителі) з реклами
1477 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу
1477.1 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу
1478 Менеджери (управителі) у слідчій діяльності
1479 Менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним особам
148 Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров’я та соціальній сфері
1482 Менеджери (управителі) в охороні здоров’я
1483 Менеджери (управителі) у соціальній сфері
149 Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності
1491 Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві
1492 Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту
1493 Менеджери (управителі) систем якості
1494 Менеджери (управителі) екологічних систем
1495 Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки
1496 Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності
1499 Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності, не віднесені до інших угруповань

 ДОДАТОК А
(обов’язковий)

ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ ЗА КОДАМИ ПРОФЕСІЙ

КОД КП КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ
1110 Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим
1110 Голова Верховної Ради України
1110 Голова постійної комісії Верховної Ради України
1110 Заступник Голови Верховної Ради України
1110 Заступник голови постійної комісії Верховної Ради України
1110 Народний депутат Автономної Республіки Крим
1110 Народний депутат України
1110 Перший заступник Голови Верховної Ради України
1110 Президент України
1120.1 Віце-прем’єр-міністр України
1120.1 Глава Адміністрації Президента України
1120.1 Голова агентства
1120.1 Голова Державної пенітенціарної служби України
1120.1 Голова державного комітету України
1120.1 Голова Державної служби автомобільних доріг України
1120.1 Голова інспекції
1120.1 Голова комітету України
1120.1 Голова Національного банку України
1120.1 Голова правління Пенсійного фонду України
1120.1 Голова Фонду державного майна України
1120.1 Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим
1120.1 Голова служби
1120.1 Голова Служби безпеки України
1120.1 Головний державний інспектор України з нагляду у сфері цивільного захисту
1120.1 Державний секретар
1120.1 Державний секретар України
1120.1 Заступник голови державного комітету України
1120.1 Заступник голови комітету України
1120.1 Заступник голови Національного банку України
1120.1 Заступник голови Фонду державного майна України
1120.1 Заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим
1120.1 Заступник Голови Служби безпеки України
1120.1 Заступник керівника головного управління, іншого органу державної виконавчої влади, підвідомчого Кабінету Міністрів України
1120.1 Заступник Міністра України
1120.1 Позицію скасовано
1120.1 Керівник відомства Автономної Республіки Крим
1120.1 Керівник головного управління, іншого органу державної виконавчої влади, підвідомчого Кабінету Міністрів України
1120.1 Керівник урядового органу державного управління
1120.1 Керуючий справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим
1120.1 Міністр Автономної Республіки Крим
1120.1 Міністр Кабінету Міністрів України
1120.1 Міністр України
1120.1 Позицію скасовано
1120.1 Позицію скасовано
1120.1 Перший віце-прем’єр-міністр України
1120.1 Перший заступник голови державного комітету України
1120.1 Перший заступник голови комітету України
1120.1 Перший заступник голови Національного банку України
1120.1 Перший заступник голови Фонду державного майна України
1120.1   —   — Перший заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим
1120.1 Перший заступник Голови Служби безпеки України
1120.1   —   — Перший заступник керівника головного управління, іншого органу державної виконавчої влади, підвідомчого Кабінету Міністрів України
1120.1 Перший заступник Міністра України
1120.1 Позицію скасовано
1120.1 Прем’єр-міністр України
1120.1 Уповноважений з прав людини
1120.1 Уповноважений Президента України з прав дитини
1120.1 Урядовий уповноважений
1120.1 Урядовий уповноважений з прав інвалідів
1120.2 Голова обласної (міської) державної адміністрації
1120.2 Голова Ради народних депутатів — голова виконкому
1120.2 Голова районної державної адміністрації
1120.3 24353 Посол
1120.3 24356 Посол з особливих доручень
1120.3 24408   — Представник Міністерства закордонних справ — керівник дипломатичного агентства
1120.3 24411 Представник постійний
1120.3 Спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання
1120.4 Генеральний прокурор України
1120.4 Голова Апеляційного адміністративного суду
1120.4 Голова Апеляційного господарського суду
1120.4 Голова Апеляційного суду України
1120.4 Голова Верховного Суду України
1120.4 Голова Вищого адміністративного суду України
1120.4 Голова Вищого господарського суду України
1120.4 Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
1120.4 Голова Державної судової адміністрації України
1120.4 Голова Конституційного Суду України
1120.4 Заступник Генерального прокурора України
1120.4 Заступник голови Апеляційного суду України
1120.4 Заступник Голови Верховного Суду України
1120.4 Заступник Голови Вищого господарського суду України
1120.4 Заступник голови судової палати Апеляційного суду України
1120.4 Заступник голови судової палати Вищого адміністративного суду України
1120.4 Заступник голови судової палати Вищого господарського суду України
1120.4 Керівник апарату Верховного Суду України
1120.4 Перший заступник Генерального прокурора України
1120.4 Перший заступник голови Апеляційного суду України
1120.4 Перший заступник Голови Верховного Суду України
1120.4 Перший заступник Голови Вищого господарського суду України
1120.4 Суддя Верховного Суду України
1120.4 Позицію скасовано
1120.4 Член Конституційного Суду України
1129.7 Позицію скасовано
1141.1 Вища посадова особа (голова, генеральний секретар, секретар, президент, лідер, керівник та ін.) політичної партії
1142.1 Вища посадова особа (голова, співголова, президент, віце-президент, генеральний секретар, секретар) професійної спілки
1142.1 Вища посадова особа (голова, співголова, генеральний секретар, секретар) організації наймачів (підприємців, промисловців)
1143.1 Академік-секретар національної академії (наук, мистецтв і т. ін.) України
1143.1 Віце-президент національної академії (наук, мистецтв і т. ін.) України
1143.1 Головний учений секретар президії національної академії (наук, мистецтв і т. ін.) України
1143.1 Керівник апарату
1143.1 Президент національної академії (наук, мистецтв і т. ін.) України
1143.1 Член президії академії (наук, мистецтв і т. ін.) України
1143.2 Вища посадова особа самоврядувальної організації (крім національних академій України)
1143.2 Голова Аудиторської палати України
1143.3 Академік-секретар
1143.3 Вища посадова особа (президент, віце-президент, головний учений секретар та ін.) академії, що діє на громадських засадах
1143.4 85 Виконавчий директор федерації виду спорту
1143.4 Вища посадова особа громадської організації (у галузі культури, освіти, благодійності, прав людини та ін.)
1143.4 85 Віце-президент федерації виду спорту
1143.4 85 Генеральний секретар федерації з виду спорту
1143.4 Голова (інша вища посадова особа) відділення громадської організації (гуманітарної, спеціалізованої)
1143.4 Голова відділення (інша вища посадова особа) спеціалізованого фонду некомерційного характеру
1143.4 85 Державний тренер з виду спорту (збірної)
1143.4 Керівник органу самоорганізації населення
1143.4 Президент (інша вища посадова особа) спеціалізованого фонду некомерційного характеру
1143.4 85 Президент федерації виду спорту
1143.5 Голова органу місцевого самоврядування (міський, сільський і т. ін.)
1210.1 Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор)
1210.1 65** Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну, радіокомпанії, телекомпанії, телерадіокомпанії, телерадіо-, інформаційного агентства і т. ін.)
1210.1 20571 Генеральний конструктор
1210.1 Голова виконавчого органу акціонерного товариства
1210.1 24370 85 Голова клубу (спортивного)
1210.1 2 Голова колективного господарства
1210.1 Голова ліквідаційної комісії
1210.1 24380 Голова правління
1210.1 Голова ради директорів
1210.1 Голова ради директорів біржі
1210.1 Голова Рахункової палати України
1210.1 Голова спостережної (наглядової) ради
1210.1 Голова товариства
1210.1 Голова Центральної виборчої комісії
1210.1 18 Головний редактор газети, журналу
1210.1 85 Директор (інший керівник) підприємства, установи, організації фізкультурно-спортивної спрямованості
1210.1 21447 Директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної)
1210.1 Директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.)
1210.1 1** Директор (начальник, інший керівник) підприємства
1210.1 Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.)
1210.1 Директор видавництва
1210.1 Директор виконавчий
1210.1 21450 Директор відділення
1210.1 21354 Директор державного архіву
1210.1 Директор дошкільного виховного закладу
1210.1 21395 Директор кабінету (методичного, навчально-методичного)
1210.1 21402 Директор книжкової палати
1210.1 21410 85 Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського)
1210.1 Позицію скасовано
1210.1 21422 Директор курсів підвищення кваліфікації
1210.1 21425 Директор лабораторії
1210.1 21586 Директор навчально-виробничого комбінату
1210.1 80 Директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату і т. ін.)
1210.1 21581 85 Директор навчального (навчально-тренувального) центру
1210.1 21580 Директор навчального пункту
1210.1 21583 Директор навчально-курсового комбінату
1210.1 21435 75 Директор науково-дослідного інституту
1210.1 83 Директор об’єднання (творчого, творчо-виробничого, радіотелевізійного і т. ін.)
1210.1 21441 75 Директор обсерваторії
1210.1 Директор обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
1210.1 21459 Директор пансіонату (кемпінгу)
1210.1 Директор підприємства установи виконання покарань — заступник керівника (директора, начальника і т. ін.) установи виконання покарань
1210.1 Директор позашкільного закладу
1210.1 21506 Директор представництва
1210.1 82 Директор установи (підприємства, організації) культури (кінотеатру, кіновідеопрокату, кіностудії та ін.)
1210.1 70 Директор філіалу (філії)
1210.1 Директор театру — художній керівник (генеральний директор театру — художній керівник)
1210.1 81, 80 Директор центру (метрології та стандартизації, телевізійного і т. ін.)
1210.1 Директор центру професійної орієнтації молоді
1210.1 85 Директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.)
1210.1 21815 78 Завідувач аптеки (аптечного закладу)
1210.1 21839 78 Завідувач бази аптечної
1210.1 Керівник (директор, начальник і т. ін.) установи виконання покарань
1210.1 80 Керівник (начальник) установи соціального захисту населення
1210.1 Керівник підприємства (установи, організації) (сфера захисту інформації)
1210.1 Керівник підприємства (установи, організації) охорони здоров’я (генеральний директор, директор, головний лікар та ін.)
1210.1 Керівник підрозділу юридичної особи, що здійснює діяльність з управління активами
1210.1 Керуючий (директор, інший керівник) комерційним банком
1210.1 Керуючий (директор, інший керівник) установою (підрозділом) Національного банку України
1210.1 Керуючий (тимчасової адміністрації) для управління енергопостачальником
1210.1 87 Керуючий готельним господарством
1210.1 65 Керуючий підприємством харчування
1210.1 Позицію скасовано
1210.1 25142 64 Керуючий трестом
1210.1 Куратор банку
1210.1 Позицію скасовано
1210.1 78 Начальник (завідувач) лікувально-профілактичного закладу
1210.1 23673 67,68 Начальник агентства (повітряних сполучень, морського, рекламно-інформаційного, транспортно-експедиційного та ін.)
1210.1 24082 Начальник в’язниці
1210.1 Начальник державної воєнізованої гірничорятувальної служби
1210.1 23901 Начальник дирекції залізничних перевезень
1210.1 23789 Начальник дослідної організації
1210.1 Начальник експедиції гідрогеолого-меліоративної
1210.1 23784 66 Начальник залізниці
1210.1 23810 Начальник каналу
1210.1 21422 Начальник курсів підвищення кваліфікації
1210.1 23883 Начальник метрополітену
1210.1 Позицію скасовано
1210.1 21581 62 Начальник навчального (навчально-тренувального) центру
1210.1 1 Начальник обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
1210.1 23919 Начальник пароплавства
1210.1 64 Начальник управління
1210.1 24100 Начальник училища
1210.1 1 Начальник філіалу (філії)
1210.1 24128 Начальник частини (воєнізованої, газо- та гірничорятувальної, льотної, пожежної)
1210.1 24134 Начальник школи (вищої льотної підготовки, морехідної, начальницького складу, технічної)
1210.1 Начальник штабу (головного штабу) оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
1210.1 Начальник штабу пожежогасіння
1210.1 Позицію скасовано
1210.1 24140 Позицію скасовано
1210.1 Президент (голова правління, інший керівник) спілки, асоціації чи іншого об’єднання комерційних банків
1210.1 67, 68 Президент компанії
1210.1 Проректор
1210.1 Ректор
1210.1 Позицію скасовано
1210.1 Тимчасовий адміністратор
1221.1 Головний агролісомеліоратор
1221.1 20622 2 Головний агроном
1221.1 20623 2 Головний агроном із захисту рослин
1221.1 20625 2 Головний агрохімік
1221.1 20804 3 Головний лісничий
1221.1 3 Головний лісопатолог
1221.1 Головний природознавець
1221.1 20974 Головний фахівець із систем створення спеціального клімату
1221.1 3 Начальник нижнього складу
1221.2 2 Виконавець робіт (водне господарство)
1221.2 2 Головний інженер (експлуатаційні водогосподарські організації)
1221.2 3 Головний інженер з лісовпорядкування
1221.2 2 Головний механік (механізація меліоративних робіт)
1221.2 21851 Завідувач ветеринарної клініки (лікарні, поліклініки)
1221.2 21598 4, 2 Завідувач господарства (лісового, лісомисливського, мисливського, ставового, рибоводного)
1221.2 2 Завідувач господарства підсобного сільського
1221.2 21877 2 Завідувач двору (кінного, машинного)
1221.2 Завідувач дільниці ветеринарної медицини
1221.2 Завідувач дільниці сортовипробувальної
1221.2 21897 2 Завідувач кабінету (агрохімічного)
1221.2 Завідувач майстерні
1221.2 Завідувач майстерні ремонтно-механічної (експлуатаційні водогосподарські організації)
1221.2 21982 87 Завідувач оранжереї
1221.2 22018 2 Завідувач підсобного виробництва
1221.2 22021 2 Завідувач поля (знешкоджування та компостування, дослідного)
1221.2 21471 2 Завідувач розсадника (розплідника)
1221.2 21839 2 Завідувач скотобази
1221.2 22078 2 Завідувач станції захисту рослин
1221.2 2 Завідувач станції насінницької
1221.2 2 Керуючий відділенням
1221.2 25145 2 Керуючий дільницею (сільськогосподарською)
1221.2 25148 2 Керуючий фермою
1221.2 23163 3 Лісничий
1221.2 23320 4 Майстер з добування риби
1221.2 23332 10 Майстер з оброблення риби
1221.2 Майстер з охорони природи
1221.2 23266 87 Майстер зеленого господарства
1221.2 23272 3 Позицію скасовано
1221.2 3 Майстер станції пожежної (природоохоронної, лісової)
1221.2 Начальник (директор, завідувач та ін.) лікарні (клініки) ветеринарної медицини
1221.2 Начальник (завідувач) лабораторії моніторингу вод та ґрунтів (водне господарство)
1221.2 23794 2 Начальник випробувальної станції
1221.2 Начальник відділення
1221.2 Начальник відділення каналу (водне господарство)
1221.2 2, 3 Начальник відділу
1221.2 23933 1 Начальник відділу підсобного сільського господарства
1221.2 Начальник гідровузла (водне господарство)
1221.2 2 Начальник дільниці (водне господарство)
1221.2 3 Начальник дільниці (мисливської)
1221.2 23862 3 Начальник лісорозсадника
1221.2 Начальник партії лісовпорядної
1221.2 2 Начальник проектно-кошторисного бюро (групи)
1221.2 Начальник сектору
1221.2 24037 2 Начальник скотопрогінного тракту
1221.2 21 Начальник станції компресорної
1221.2 87, 2 Начальник станції насосної
1221.2 3 Начальник станції пожежної (природоохоронної, лісової)
1221.2 82 Начальник цеху
1221.2 Помічник лісничого
1221.2 Позицію скасовано
1222.1 20726 1 Головний диспетчер (промисловість)
1222.1 21115 1 Головний енергетик
1222.1 21118 66 Головний енергодиспетчер
1222.1 20735 87, 1 Головний інженер (промисловість)
1222.1 Головний коваль
1222.1 Головний ливарник
1222.1 20822 1 Головний механік
1222.1 Головний терміст
1222.1 62 Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції
1222.1 21486 5 Директор з виробництва
1222.1 Начальник зміни атомної електростанції
1222.1 Начальник зміни енергоблока (черги) атомної електростанції
1222.1 Начальник зміни цеху атомної електростанції
1222.1 Начальник реакторного цеху
1222.1 Начальник служби атомної електростанції
1222.1 Начальник управління
1222.1 Помічник капітан-директора з видобутку
1222.1 Помічник капітан-директора з виробництва
1222.1 25047 Технічний керівник
1222.1 25050 74 Технічний керівник геологічної партії
1222.1 25054 Технічний керівник лісобіржі
1222.2 21860 Завідувач геокамери
1222.2 21869 5 Завідувач гірничих робіт
1222.2 21866 74 Завідувач глиногосподарства
1222.2 22133 1 Завідувач експедиції
1222.2 21973 81** Завідувач майстерні
1222.2 21991 66 Завідувач очисних споруд
1222.2 22076 5, 74 Завідувач складу вибухових матеріалів
1222.2 22078 Завідувач станції канатно-випробувальної
1222.2 22078 Завідувач станції охолодження
1222.2 22107 Завідувач фонду (дорогоцінних металів, довідково-інформаційного)
1222.2 Керівник групи з буропідривних робіт
1222.2 24616 Керівник групи з нагляду за будівництвом флоту
1222.2 22988 Командир взводу
1222.2 23003 Командир відділення
1222.2 22994 Командир допоміжної гірничорятувальної команди
1222.2 23006 Командир загону
1222.2 23015 Командир частини
1222.2 23187 Майстер
1222.2 21 Майстер автомобільної газонаповнювальної станції
1222.2 Майстер біолокацій
1222.2 23196 74 Майстер буровий
1222.2 23199 Майстер буровий глибокого (структурно-розвідувального) буріння
1222.2 23205 Майстер буровий дільниці (служби, цеху)
1222.2 23200 Майстер буровий на підземних роботах
1222.2 23202 Майстер буровий свердловин
1222.2 23394 Майстер виробництва
1222.2 23398 1 Майстер виробничої дільниці
1222.2 23401 Майстер виробничої лабораторії
1222.2 23404 Майстер виробничої служби
1222.2 21 Майстер газонаповнювальної станції
1222.2 23227 74, 5 Майстер гірничий
1222.2 23242 5 Майстер гірничий дільниці
1222.2 23230 Майстер гірничий дренажної шахти
1222.2 23233 5 Майстер гірничий на поверхні
1222.2 23236 5 Майстер гірничий підземної дільниці
1222.2 23428 66** Майстер дільниці
1222.2 62 Майстер дільниці з дефектоскопії
1222.2 62 Майстер дільниці поводження з радіоактивними відходами
1222.2 21 Майстер дільниці приймально-здавальної
1222.2 23217 Майстер допоміжної дільниці
1222.2 23297 Майстер дослідної установки
1222.2 23335 6 Майстер з випробування свердловин
1222.2 23317 6 Майстер з добування нафти, газу та конденсату
1222.2 23326 6 Майстер з дослідження свердловин
1222.2 21 Майстер з експлуатації лінійної частини трубопроводів
1222.2 23389 Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів
1222.2 23390 6 Майстер з експлуатації устаткування газових об’єктів
1222.2 21 Майстер з електрохімічного захисту
1222.2 23329 Майстер з комплексної автоматизації та телемеханіки
1222.2 23338 Майстер з освоєння та ремонту нагнітальних свердловин
1222.2 23341 6 Майстер з підготовки газу
1222.2 23344 Майстер з підготовки та стабілізації нафти
1222.2 23347 74 Майстер з промислової геофізики
1222.2 23350 Майстер з ремонту
1222.2 63 Майстер з ремонту балонів газонаповнювальної станції
1222.2 23353 Майстер з ремонту гідроспоруд
1222.2 23380 Майстер з ремонту експедиційного устаткування та спорядження
1222.2 23356 40 Майстер з ремонту металургійних печей
1222.2 23365 Майстер з ремонту приладів та апаратури
1222.2 23368 6 Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного)
1222.2 23371 Майстер з ремонту технологічного устаткування
1222.2 23377 Майстер з ремонту транспорту
1222.2 23362 Майстер з ремонту устаткування (промисловість)
1222.2 23359 62 Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій
1222.2 23416 Майстер зміни
1222.2 23386 6 Майстер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин
1222.2 Майстер конверторного виробництва
1222.2 23269 5, 1 Майстер контрольний (дільниці, цеху)
1222.2 Майстер майданчика наливних естакад
1222.2 23275 Майстер майстерні спеціальної техніки та устаткування (промисловість)
1222.2 3 Позицію скасовано
1222.2 23293 Майстер на підземних роботах з проходки гірничих виробок
1222.2 21 Майстер опорного аварійно-відновного пункту
1222.2 23299 5 Майстер основної виробничої дільниці
1222.2 23392 Майстер перетворювального комплексу
1222.2 23314 Майстер підземної дільниці (на підземних роботах)
1222.2 21 Майстер резервуарного парку
1222.2 23413 63 Майстер служби (промисловість)
1222.2 23434 87 Майстер цеху
1222.2 63 Майстер цеху газонаповнювальної станції
1222.2 23973 Начальник (завідувач) виробничої лабораторії
1222.2 24114 87 Начальник (завідувач) хімічної лабораторії
1222.2 63 Начальник аварійно-диспетчерської служби
1222.2 21 Начальник автомобільної газонаповнювальної станції
1222.2 23695 16 Начальник біржі (лісової, пиломатеріалів)
1222.2 23697 Начальник бригади
1222.2 5 Начальник бюро (промисловість)
1222.2 Начальник випробувальної станції
1222.2 23967 Начальник виробництва
1222.2 23970 62 Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях
1222.2 23969 1** Начальник виробничого відділу
1222.2 23971 1 Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху
1222.2 23901 87 Начальник відділення
1222.2 23901 62 Начальник відділення енергонагляду
1222.2 23901 Начальник відділення льотних випробувань
1222.2 24072 1 Начальник відділу технічного контролю
1222.2 Начальник відділу фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії)
1222.2 23716 87 Начальник водоводу
1222.2 23722 87 Начальник водосховища
1222.2 63 Начальник газонаповнювальної станції
1222.2 23734 Начальник гідровузла
1222.2 24116 21 Начальник господарства реагентного
1222.2 23747 67** Начальник групи (картографічної, знижувальних підстанцій, суден, тематичної, територіальної та ін.)
1222.2 23767 70** Начальник диспетчерської (виробничо-диспетчерської) служби
1222.2 24097 1** Начальник дільниці
1222.2 23780 5 Начальник драги
1222.2 Начальник друкарні
1222.2 24143 74 Начальник експедиції (геологічної, геологорозвідувальної, дослідної, промислової, топографо-геодезичної та ін.)
1222.2 24149 62 Начальник електропідстанції (групи електропідстанцій)
1222.2 24152 87, 62 Начальник енергоінспекції
1222.2 24155 Начальник естакади реагентного господарства
1222.2 23904 74 Начальник загону (бурового, гідрографічного, дослідного, експедиційно-рятувального та ін.)
1222.2 23786 Начальник заплаву
1222.2 24043 1** Начальник зміни (промисловість)
1222.2 Начальник зміни з оперативного управління в транспортуванні газу
1222.2 23793 1 Начальник інструментального відділу
1222.2 23844 Начальник комплексу (автоматизованого вантажного, апаратно-студійного, виробничого перевантажувального, технологічного, льотного забезпечення та ін.)
1222.2 21 Начальник компресорної станції
1222.2 23850 87, 1 Начальник котельні
1222.2 23854 64, 1 Начальник лабораторії з контролю виробництва
1222.2 23848 87 Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики
1222.2 23882 67 Начальник лабораторії метрології
1222.2 23865 3 Начальник лісопункту
1222.2 Начальник льотно-випробувальної і доводочної бази
1222.2 6 Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування
1222.2 23928 6 Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин
1222.2 23884 2 Начальник механізованого зерносховища
1222.2 23880 11 Начальник млина
1222.2 23886 Начальник нафтогазорозвідки (партії) глибокого (структурно-пошукового) буріння
1222.2 21 Начальник опорного аварійно-відновного пункту
1222.2 23910 87 Начальник очисних споруд
1222.2 23934 Начальник підсобних виробництв на шахтовій поверхні
1222.2 23939 Начальник позиції (стартової, технічної)
1222.2 23965 Начальник проектно-конструкторського відділу
1222.2 24009 66** Начальник району (нафтоналивного, мережевого та ін.)
1222.2 24022 1 Начальник ремонтного цеху
1222.2 24000 Начальник розвідки (нафтогазової, промислової)
1222.2 24040 5** Начальник служби (промисловість)
1222.2 Начальник служби фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії)
1222.2 24056 Начальник сплавного рейду
1222.2 24064 6 Начальник стаціонарної платформи (у розвідувальному та експлуатаційному бурінні)
1222.2 Начальник стенду
1222.2 24065 Начальник сушильно-очисної башти
1222.2 24073 Начальник тоні
1222.2 24085 66 Начальник тягової підстанції
1222.2 24094 6** Начальник установки (бурової, газобензинової, кисневої, збагачувальної, регенераційної та ін.)
1222.2 24125 1** Начальник цеху
1222.2 Начальник цеху радіаційної безпеки
1222.2 25060 3 Технологічний керівник (лісопункту, лісопромислового комплексу, цеху, нижнього складу, лісозаготівельної дільниці)
1223.1 21015 64 Головний будівельник (домобудівного, сільського будівельного комбінату)
1223.1 20735 5, 64 Головний інженер
1223.1 21480 64, 5 Директор з капітального будівництва
1223.2 24435 67 Виконавець днопоглиблювальних робіт
1223.2 24438 Виконавець капітальних виправних та колійних робіт
1223.2 24441 64 Виконавець робіт
1223.2 24444 6 Виконавець робіт вишкобудування
1223.2 24447 Виконавець робіт з ремонту та налагодження енергетичного устаткування
1223.2 22997 64 Командир землесоса, земснаряда, дноочищувального снаряда
1223.2 Командир земснаряда (землесоса) — помічник механіка (суднового)
1223.2 23419 64 Майстер будівельних та монтажних робіт
1223.2 23239 Майстер гірничий проходки шахти
1223.2 23898 64 Начальник відділу
1223.2 24116 Начальник господарства житлово-комунального
1223.2 24097 64 Начальник дільниці
1223.2 23854 Начальник лабораторії з контролю виробництва
1223.2 23979 64 Начальник проходки шахти
1223.2 23985 Начальник пускових робіт
1224 21501 65 Завідувач підприємства роздрібної торгівлі
1224 22054 65 Завідувач ринку
1224 22072 65 Завідувач секції
1224 Керівник торговельно-економічної місії
1225 21888 66 Завідувач будинку відпочинку локомотивних (поїзних) бригад
1225 22042 65 Завідувач виробництва
1225 21979 87, 1 Завідувач гуртожитку
1225 21927 66, 67 Завідувач кімнати (матері та дитини, зразків, відпочинку водіїв автомобілів, відпочинку пасажирів в аеропорту, на вокзалі)
1225 21936 87 Завідувач корпусу готелю
1225 21498 65 Завідувач підприємства громадського харчування
1225 22136 87 Завідувач поверху готелю
1225 21812 Завідувач туристичного агентства
1225 87 Завідувач філіалу (філії) готелю
1225 Начальник (керуючий) їдальні
1225 23967 65 Начальник виробництва (на підприємстві харчування)
1226.1 20720 Головний директор програм
1226.1 1 Головний диспетчер (транспорт, складське господарство)
1226.1 20729 Головний звукорежисер
1226.1 68 Головний інженер (на транспорті)
1226.1 20744 Головний інженер з експлуатації радіоелектронних засобів
1226.1 20762 Головний капітан
1226.1 Головний капітан-координатор
1226.1 20823 Головний механік підводного апарата
1226.1 67 Головний механік судна
1226.1 20885 66 Головний ревізор з безпеки руху
1226.1 Головний фахівець (залізничний транспорт)
1226.1 21094 68, 67 Головний штурман
1226.1 Директор Державного реєстру документів моряків
1226.1 21483 5 Директор з матеріально-технічного постачання
1226.1 21483 5 Директор з транспорту
1226.1 Позицію скасовано
1226.1 Капітан-директор
1226.1 Керівник регіонального структурного підрозділу
1226.1 67 Начальник порту (морського, річкового, рибного та ін.)
1226.2 21839 Завідувач бази перевалочної
1226.2 21848 87, 66 Завідувач бюро (квиткового, з розшуку вантажу та багажу та ін.)
1226.2 21877 Завідувач двору (вантажного)
1226.2 21900 1 Завідувач камери схову (ручного багажу)
1226.2 22009 66 Завідувач контейнерного майданчика
1226.2 21994 66 Завідувач пакгаузу
1226.2 22006 66 Завідувач платформи (пасажирської, сортувальної)
1226.2 22049 Завідувач районного (міського) профконсультаційного пункту
1226.2 22075 1** Завідувач складу
1226.2 22078 87 Завідувач станції зливної
1226.2 22126 Завідувач сховища
1226.2 22127 1 Завідувач центрального складу
1226.2 22888 67 Капітан
1226.2 Капітан — помічник механіка (суднового)
1226.2 67 Капітан порту (морського)
1226.2 Капітан-механік судновий
1226.2 24632 68 Керівник польотів
1226.2 Керівник структурного підрозділу (сфера захисту інформації)
1226.2 23018 Командир (начальник) експлуатаційного об’єднання цивільної авіації
1226.2 22973 68 Командир авіаційного загону
1226.2 22982 68 Командир авіаційної ескадрильї
1226.2 22983 Командир авіаційної ескадрильї, об’єднаної з аеропортом
1226.2 23000 Командир об’єднаного авіаційного загону
1226.2 23024 Комендант аеродрому
1226.2 23027 68 Комендант аеропорту
1226.2 23028 Комендант дельтадрому
1226.2 23190 67 Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт
1226.2 23193 Майстер бази технічного обслуговування флоту
1226.2 23206 Майстер вагонного депо
1226.2 23251 Майстер вантажного району
1226.2 23224 Майстер виправних та колійних робіт
1226.2 23208 67 Майстер водолазних робіт
1226.2 23260 Майстер дистанції (цивільних споруд, електропостачання та ін.)
1226.2 23443 Майстер електродепо
1226.2 23446 67 Майстер електрорадіонавігаційної камери
1226.2 23362 Майстер з ремонту устаткування (транспорт, складське господарство, зв’язок)
1226.2 23273 Майстер локомотивного депо
1226.2 23275 Майстер майстерні спеціальної техніки та устаткування (транспорт, зв’язок)
1226.2 23278 66 Майстер мостовий
1226.2 23308 Майстер навантажувально-розвантажувальних робіт
1226.2 23281 Майстер надувних рятувальних засобів
1226.2 23296 Майстер об’єднаних майстерень метрополітену
1226.2 23302 Майстер парку (понтонного, такелажного)
1226.2 23323 Майстер поїзда (відновного, рейкозварювального)
1226.2 23383 67 Майстер портових майстерень
1226.2 23407 Майстер промивально-пропарювальної станції (поїзда, пункту)
1226.2 23410 Майстер ремонтно-відстійного пункту
1226.2 23413 87 Майстер служби (транспорт, зв’язок)
1226.2 67 Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів
1226.2 23422 66 Майстер тунельний
1226.2 23263 5, 66 Майстер шляховий
1226.2 24099 Начальник (завідувач) навчального полігону
1226.2 Начальник аеропорту (на правах підрозділу)
1226.2 23689 6** Начальник бази (виробничого обслуговування, резерву, здавальної та ін.)
1226.2 23704 66, 70 Начальник вагона (динамометричного, поштового, колієобстежувального та ін.)
1226.2 23707 Начальник вахти лоцманської
1226.2 23710 Начальник вахти шлюзу
1226.2 Начальник відділення (сфера захисту інформації)
1226.2 23901 70 Начальник відділення зв’язку
1226.2 23901 Начальник відділення каналу
1226.2 Начальник відділу (гідрографічні та навігаційні роботи)
1226.2 68 Начальник відділу (авіаційний транспорт)
1226.2 Начальник відділу (на транспорті)
1226.2 70 Начальник відділу електрозв’язку
1226.2 67 Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі
1226.2 68 Начальник відділу об’єктивного контролю
1226.2 Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху
1226.2 70 Начальник відділу поштового зв’язку
1226.2 24075 64, 5 Начальник відділу транспорту
1226.2 23937 66 Начальник відновного поїзда
1226.2 23725 67, 66 Начальник вокзалу
1226.2 23728 1 Начальник гаража
1226.2 24116 Начальник господарства складського
1226.2 68 Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки
1226.2 23768 Начальник дистанції
1226.2 24097 66** Начальник дільниці
1226.2 Начальник дільниці зберігання (сфера матеріального резерву)
1226.2 23771 Начальник доку (докмейстер)
1226.2 23777 3 Начальник дороги (лісовозної, підвісної канатної та ін.)
1226.2 Начальник залізнично-будівельної машини
1226.2 24043 70** Начальник зміни (транспорт, складське господарство, зв’язок)
1226.2 23807 67 Начальник камери (навігаційної, електрорадіонавігаційної та ін.)
1226.2 23823 70, 67 Начальник каси (квиткової на вокзалі, головної, міської квиткової)
1226.2 23949 Начальник колійного поста
1226.2 23988 66 Начальник колійної машини
1226.2 23835 87 Начальник колони (автомобільної, механізованої)
1226.2 23847 67, 66 Начальник контори (вантажної, транспортно-складської та ін.)
1226.2 23868 Начальник льодозаводу
1226.2 23866 Начальник льотно-випробувального підрозділу (бази, комплексу, станції, центру)
1226.2 23928 66 Начальник майданчика контейнерного
1226.2 23874 66, 1 Начальник майстерні
1226.2 23871 Начальник маршруту міського транспорту
1226.2 23877 Начальник маяка
1226.2 Начальник морського шляхового поста
1226.2 24155 21, 66 Начальник наливної естакади
1226.2 68 Начальник об’єктів радіотехнічного забезпечення та зв’язку
1226.2 21 Начальник парку (понтонного, резервуарного та ін.)
1226.2 67 Начальник перевантажувального комплексу
1226.2 23940 Начальник пожежного катера
1226.2 23937 66 Начальник поїзда (пасажирського, рефрижераторного, комбінованого транспорту і т. ін.)
1226.2 23941 Начальник полігону (швидкісного)
1226.2 23946 67 Начальник портового нагляду
1226.2 24046 Начальник постачання
1226.2 23952 Начальник поштамту
1226.2 23961 Начальник пристані
1226.2 23964 67 Начальник причалу
1226.2 23925 Начальник промірної партії
1226.2 23982 67** Начальник пункту (заготівельного, навантажувально-розвантажувального, портового, рибоприймального, суднового, навчально-тренувального та ін.)
1226.2 23994 67 Начальник радіостанції
1226.2 23997 Начальник радіотелевізійної передавальної станції
1226.2 24009 66** Начальник району (вантажного)
1226.2 24012 66 Начальник резерву бригад рефрижераторних поїздів
1226.2 Позицію скасовано
1226.2 24018 66 Начальник резерву локомотивних бригад
1226.2 24021 66 Начальник резерву провідників пасажирських вагонів
1226.2 24006 66 Начальник роз’їзду (зупинкового пункту)
1226.2 24034 67 Начальник складу (вантажного)
1226.2 24040 66** Начальник служби (транспорт)
1226.2 24052 Начальник сортувальної гірки (автоматизованої, механізованої)
1226.2 24058 66 Начальник станції (на несамостійному балансі)
1226.2 24061 Начальник станції метрополітену
1226.2 Начальник структурного підрозділу (відокремленого)
1226.2 68 Начальник Украероцентру
1226.2 Начальник установки сміттєспалювальної пересувної
1226.2 24109 67 Начальник флоту(портового)
1226.2 70** Начальник центру (головного авіаметеорологічного, радіо-, управління повітряним рухом, навчально-авіаційного, електрозв’язку та ін.)
1226.2 68 Начальник центру комутації повідомлень
1226.2 68 Начальник центру управління повітряним рухом
1226.2 70 Начальник цеху (дільниці) електрозв’язку
1226.2 24137 Начальник шлюзу
1226.2 24140 68 Начальник штабу льотного загону
1226.2 24140 Начальник штабу об’єднаного авіазагону
1227 Головний адміністратор (на комерційних підприємствах)
1227 21918 Завідувач комори (ломбарду, цінностей)
1227 21967 Завідувач ломбарду
1228 21830 Завідувач ательє
1228 21839 67 Завідувач бази білизняної
1228 21887 Завідувач будинку побуту (моди)
1228 21889 Завідувач душової
1228 22063 87 Завідувач звалища
1228 21915 87 Завідувач кладовища
1228 21926 87 Завідувач колумбарію
1228 87 Завідувач контори (похоронного обслуговування та ін.)
1228 21948 87 Завідувач крематорію
1228 21954 2, 78 Завідувач кухні (для тварин, молочної)
1228 21842 Завідувач лазні
1228 21997 Завідувач перукарні
1228 22012 Завідувач пляжу
1228 22030 Завідувач пральні
1228 22078 85 Завідувач станції човнової
1228 22112 Завідувач фотоательє
1228 22115 Завідувач фотографії
1228 22121 1 Завідувач фотолабораторії
1228 22122 Завідувач фотостудії
1229.1 Виконавчий директор Фонду
1229.1 20638 Головний архітектор (органи державної влади)
1229.1 Головний державний аудитор
1229.1 Головний державний виконавець
1229.1 Головний державний експерт з умов праці України
1229.1 20704 Головний державний інженер-інспектор
1229.1 20707 Головний державний інспектор
1229.1 Головний державний інспектор з охорони прав на сорти рослин
1229.1 20710 4 Головний державний інспектор з рибоохорони
1229.1 Головний державний інспектор України з контролю якості лікарських засобів
1229.1 20839 Головний державний податковий ревізор-інспектор
1229.1 Головний державний реєстратор суден
1229.1 Головний інспектор
1229.1 20751 Головний інспектор державного контролю
1229.1 20752 Головний інспектор з контролю за цінами
1229.1 Головний казначей
1229.1 20784 Головний консультант
1229.1 Головний консультант-інспектор
1229.1 Державний уповноважений (органи державної влади)
1229.1 76 Директор департаменту
1229.1 Директор департаменту біржових операцій та електронного забезпечення
1229.1 Директор департаменту організації роботи органів управління фондової біржі
1229.1 Директор закладу експертизи державної системи з охорони прав на сорти рослин
1229.1 Директор Фонду
1229.1 Директор центру соціальних служб для молоді
1229.1 Завідувач відділу (самостійного)
1229.1 Завідувач відділу (у складі управління)
1229.1 21988 Завідувач відділу (центральні органи державної влади)
1229.1 Завідувач групи
1229.1 Завідувач канцелярії
1229.1 Завідувач секретаріату заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим
1229.1 76 Завідувач сектору
1229.1 Завідувач сектору (самостійного)
1229.1 Заступник директора департаменту — начальник відділу
1229.1 Заступник начальника управління (самостійного) — начальник відділу
1229.1 Керівник апарату
1229.1 Керівник головного управління
1229.1 Керівник групи
1229.1 Керівник Координаційного центру
1229.1 76 Керівник прес-служби (центральні органи державної влади)
1229.1 76 Керівник служби
1229.1 80, 76 Керуючий справами
1229.1 Консультант Президента України
1229.1 Координатор упровадження реформ
1229.1 Науковий консультант Президента України
1229.1 23932 80 Начальник (завідувач) підрозділу
1229.1 23898 76 Начальник відділу (самостійного)
1229.1 23898 76 Начальник відділу (у складі управління)
1229.1 23898 80, 76 Начальник відділу (центральні органи державної влади)
1229.1 Начальник відділу управління
1229.1 23738 76 Начальник головного управління
1229.1 23745 Начальник державної інспекції
1229.1 Позицію скасовано
1229.1 23931 Начальник підвідділу
1229.1 76 Начальник підвідділу (у складі самостійного відділу)
1229.1 76 Начальник управління
1229.1 Начальник управління (самостійного)
1229.1 Помічник вищого державного службовця центрального органу державної влади
1229.1 Постійний представник Президента України
1229.1 Прес-секретар
1229.1 Радник-начальник головного управління
1229.1 Секретар Ради національної безпеки і оборони
1229.1 Секретар Рахункової палати України
1229.1 Секретар Центральної виборчої комісії
1229.1 Уповноважений Президента України
1229.1 Член Центральної виборчої комісії
1229.2 24402 Голова судової колегії
1229.2 24396 Голова суду
1229.2 Заступник голови Вищого адміністративного суду України
1229.2 Керівник апарату суду
1229.2 Керівник секретаріату
1229.2 23898 Начальник відділу (прокуратури)
1229.2 Начальник управління Апеляційного суду України
1229.2 Начальник управління Вищого адміністративного суду України
1229.2 Начальник управління Вищого господарського суду України
1229.2 Перший заступник голови Вищого адміністративного суду України
1229.2 Прокурор (області, міста, району)
1229.2 Суддя Апеляційного суду України
1229.2 Суддя Вищого адміністративного суду України
1229.2 Суддя Вищого господарського суду України
1229.2 Суддя Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
1229.3 Адміністратор (органи державної влади)
1229.3 20632 Головний акушер-гінеколог (місцеві органи державної влади)
1229.3 Головний державний експерт з умов праці
1229.3 Головний державний інспектор з ветеринарної медицини
1229.3 80 Головний державний соціальний інспектор
1229.3 20735 Головний інженер (місцеві органи державної влади)
1229.3 Головний інженер-інспектор
1229.3 21034 Головний терапевт (місцеві органи державної влади)
1229.3 Головний фахівець-архітектор
1229.3 Головний державний фінансовий інспектор у районі (місті)
1229.3 21073 Головний художник (місцеві органи державної влади)
1229.3 Державний адміністратор
1229.3 Державний реєстратор
1229.3 Директор департаменту
1229.3 Директор Палацу урочистих подій
1229.3 Директор центру соціальних служб для молоді
1229.3 21988 Завідувач відділу (місцеві органи державної влади)
1229.3 76 Завідувач сектору апарату (місцева державна адміністрація)
1229.3 Керівник апарату
1229.3 76 Керівник прес-служби (місцеві органи державної влади)
1229.3 Керівник структурного підрозділу — головний спеціаліст
1229.3 Керуючий справами виконавчого апарату
1229.3 23898 80, 76 Начальник відділу (місцеві органи державної влади)
1229.3 76 Начальник головного управління (місцеві органи державної влади)
1229.3 Начальник інспекції
1229.3 Начальник лікувально-профілактичного сектору — заступник завідувача
1229.3 76 Начальник служби
1229.3 80, 76 Начальник управління
1229.3 76 Начальник управління (у складі головного управління)
1229.3 Староста
1229.4 21296 Декан
1229.4 21827 Завідувач аспірантури (інтернатури, ординатури, докторантури)
1229.4 21839 Завідувач бази навчально-наукової
1229.4 Директор (завідувач) дошкільного навчального закладу
1229.4 68, 80 Директор центру підвищення кваліфікації
1229.4 Завідувач відділення у коледжі
1229.4 21897 Завідувач кабінету навчального
1229.4 21909 Завідувач кафедри
1229.4 21951 Завідувач курсів
1229.4 21958 Завідувач лабораторії (освіта)
1229.4 21341 Завідувач позашкільного закладу
1229.4 22027 Завідувач практики (виробничої, навчальної)
1229.4 24635 Керівник виробничої практики
1229.4 24604 Керівник позанавчальної виховної роботи з іноземними учнями
1229.4 24638 Керівник студентського проектно-конструкторського (дослідного) бюро
1229.4 23741 Начальник містечка (дитячого оздоровчого, навчального)
1229.4 21580 Начальник навчального пункту
1229.4 80 Начальник навчально-тренувального центру
1229.4 23856 Начальник табору оборонно-спортивного
1229.5 20619 78 Головна медична сестра
1229.5 78 Головний державний санітарний лікар
1229.5 21857 2, 25 Завідувач віварію
1229.5 78 Начальник (завідувач) структурного підрозділу медичного закладу
1229.5 Уповноважена особа (виробництво лікарських засобів)
1229.6 20561 Генеральний директор програм
1229.6 24387 Голова секції (творчої)
1229.6 20628 87, 84 Головний адміністратор
1229.6 20644 84, 81 Головний балетмейстер
1229.6 20647 81 Головний бібліограф
1229.6 20650 81 Головний бібліотекар
1229.6 20723 84, 81 Головний диригент
1229.6 21067 81 Головний зберігач фондів
1229.6 20768 Головний кінооператор
1229.6 20756 Головний мистецтвознавець
1229.6 20834 Головний музичний редактор
1229.6 20888 18 Головний редактор
1229.6 20895 Головний редактор програм
1229.6 20897 Головний редактор студії (кіностудії)
1229.6 20900 Головний редактор творчого об’єднання
1229.6 20903 83** Головний режисер
1229.6 20906 Головний режисер-постановник
1229.6 21022 Головний суддя з випробування племінних коней
1229.6 85 Головний тренер команди (збірної, клубної)
1229.6 21064 84, 81 Головний хормейстер
1229.6 81** Головний художник
1229.6 21079 Головний художник з освітлення
1229.6 21082 Головний художник-постановник
1229.6 21085 Головний художник-реставратор
1229.6 21070 Головний художній керівник
1229.6 21510 Директор програм (радіотелевізійних)
1229.6 21806 Завідувач абонементу
1229.6 21836 81 Завідувач атракціону
1229.6 21839 85 Завідувач бази спортивної
1229.6 21332 81 Завідувач бібліотеки
1229.6 21338 Завідувач бюро (кінопересувок, подорожей, екскурсій)
1229.6 21344 81 Завідувач виставки
1229.6 Позицію скасовано
1229.6 21858 82 Завідувач відеотеки
1229.6 22093 81 Завідувач закладу клубного типу
1229.6 21924 Завідувач клубу
1229.6 21928 Завідувач комплексу (атракціонного, товарного)
1229.6 21945 84 Завідувач костюмерної
1229.6 21428 Завідувач лекторію
1229.6 21434 Завідувач музею
1229.6 21465 Завідувач парку культури та відпочинку
1229.6 22000 Завідувач пересувної виставки
1229.6 22048 Завідувач радіовузла
1229.6 21541 85 Завідувач спортивної споруди
1229.6 22081 Завідувач студії
1229.6 22084 81 Завідувач театру (літнього)
1229.6 81 Завідувач філіалу (філії) бібліотеки
1229.6 Завідувач філіалу (філії) музею
1229.6 22100 82 Завідувач фільмобази (фільмосховища)
1229.6 22103 Завідувач фільмотеки
1229.6 22109 Завідувач фонотеки
1229.6 Завідувач центральної психолого-медико-педагогічної консультації
1229.6 22129 81 Завідувач центру (молодіжного)
1229.6 82 Керівник групи (виробництво кіно- і відеофільмів)
1229.6 24622 81 Керівник гуртка
1229.6 24623 81 Керівник самодіяльного об’єднання (клубу за інтересами)
1229.6 24637 81 Керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості)
1229.6 24641 85 Керівник фізичного виховання
1229.6 Керівник художній цеху (майстерні)
1229.6 24646 84 Керівник частини (літературно-драматургічної, музичної)
1229.6 82 Майстер з ремонту приладів та апаратури (виробництво кіно- і відеофільмів)
1229.6 85 Начальник (завідувач) тренажерного комплексу (залу)
1229.6 23689 Начальник бази туристської
1229.6 23753 Начальник дитячого приймача-розподільника
1229.6 23829 85 Начальник клубу (аероклубу, службового собаківництва, спортивно-технічного, стрілецько-спортивного)
1229.6 85 Начальник команди з виду спорту (збірної, клубної)
1229.6 23856 Начальник табору туристського
1229.6 82 Начальник цеху (виробництво кіно- і відеофільмів)
1229.6 24288 82 Організатор трюкових зйомок (сцен)
1229.6 Продюсер
1229.6 82 Продюсер (кінематографія)
1229.6 Шеф-редактор
1229.7 Генеральний менеджер (управитель)
1229.7 24363 Голова державної комісії (бюро)
1229.7 24371 Голова комісії
1229.7 20671 Головний випусковий
1229.7 62 Головний державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж
1229.7 62 Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду
1229.7 21100 Головний експерт
1229.7 20735 5 Головний інженер (інші галузі)
1229.7 Головний інженер Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж
1229.7 20738 Головний інженер-інспектор
1229.7 20750 68, 62 Головний інспектор
1229.7 20786 Головний контролер
1229.7 20921 Головний радник
1229.7 Головний реставратор
1229.7 Головний страховий експерт з охорони праці
1229.7 5** Директор технічний
1229.7 22036 Завідувач (начальник) приймальні
1229.7 21824 Завідувач архівосховища
1229.7 21818 1 Завідувач архіву
1229.7 21985 Завідувач відділення (бібліотеки, заочного, контейнерного, підготовчого та ін.)
1229.7 21988 65** Завідувач відділу
1229.7 21872 74 Завідувач групи
1229.7 21897 Завідувач кабінету технічного
1229.7 21930 Завідувач консультації
1229.7 21939 Завідувач коректорської
1229.7 Завідувач корпункту
1229.7 21958 5** Завідувач лабораторії
1229.7 22009 Завідувач майданчика (астрономічного, інструментального, спортивного та ін.)
1229.7 21974 1 Завідувач науково-технічної бібліотеки
1229.7 21976 Завідувач обстановки
1229.7 Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації
1229.7 22045 67** Завідувач пункту (заготовчого, приймального, навчально-консультаційного, навчального та ін.)
1229.7 22051 18 Завідувач редакції
1229.7 22069 81 Завідувач сектору
1229.7 22085 Завідувач технічного архіву
1229.7 22087 84 Завідувач трупи
1229.7 22130 81 Завідувач частини
1229.7 24609 Керівник групи
1229.7 24620 Керівник допризовної підготовки (військовий керівник)
1229.7 Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях
1229.7 Керівник організаційних систем електронного урядування
1229.7 99 Керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.) з безпеки (фінансово-економічної, інформаційної)
1229.7 99 Керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.) з охорони та безпеки (фізичної та майнової)
1229.7 68 Керівник рятувального підрозділу
1229.7 Керівник рятувального формування
1229.7 22985 Командир артилерійської ланки
1229.7 Командир батальйону (органи внутрішніх справ)
1229.7 Командир взводу (органи внутрішніх справ)
1229.7 23001 Командир вогневої точки
1229.7 Командир полку (органи внутрішніх справ)
1229.7 Командир роти (органи внутрішніх справ)
1229.7 22999 Командир-наставник
1229.7 23039 Комісар аварійний
1229.7 Начальник відділення (лінійного відділення) міліції
1229.7 Начальник відділення (пенітенціарна система)
1229.7 23898 65** Начальник відділу
1229.7 Начальник відділу (пенітенціарна система)
1229.7 Начальник військового представництва
1229.7 Начальник головного військового представництва
1229.7 62 Начальник Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж
1229.7 23792 62, 66 Начальник інспекції
1229.7 23804 Начальник кабінету (лінгафонного, проектного та ін.)
1229.7 Начальник лінійного пункту міліції
1229.7 Начальник оперативного відділу (сфера цивільного захисту)
1229.7 74, 67 Начальник партії (геодезичної, геологічної, промислової, топографічної та ін.)
1229.7 Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту
1229.7 Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій
1229.7 23958 Начальник прес-центру
1229.7 Начальник режимно-секретного органу
1229.7 24030 66, 5 Начальник сектору
1229.7 24128 Начальник слідчої частини
1229.7 Начальник структурного підрозділу режимно-секретного органу
1229.7 24079 Начальник трудової колонії для неповнолітніх
1229.7 Начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо)
1229.7 Начальник чергової частини
1229.7 Начальник штабу (головного штабу) (органи внутрішніх справ)
1229.7 83 Секретар відповідальний
1229.8 96 Заступник директора департаменту — головний бухгалтер (митні органи)
1229.8 96 Заступник начальника митниці — начальник митного поста
1229.8 96 Заступник начальника митниці — начальник служби
1229.8 96 Заступник начальника служби — начальник відділу (митні органи)
1229.8 96 Начальник митниці
1229.8 96 Начальник митного поста
1229.8 96 Начальник служби (митні органи)
1229.8 96 Начальник служби — головний бухгалтер (митні органи)
1229.8 96 Начальник спеціалізованої митної установи
1231 20637 Головний архівіст
1231 20656 76, 1 Головний бухгалтер
1231 21097 1 Головний економіст
1231 20765 Головний касир
1231 20882 Головний ревізор
1231 Головний фахівець (пенітенціарна система)
1231 21124 Головний юрисконсульт
1231 21489 5 Директор з економіки
1231 Директор фінансовий
1231 84, 65 Директор-розпорядник
1231 22066 Завідувач (начальник) секретаріату
1231 21903 1 Завідувач канцелярії
1231 21906 84, 66 Завідувач каси
1231 22128 Завідувач цехової бухгалтерії
1231 Керівник (директор, виконавчий директор, начальник та ін.) відповідного напряму діяльності банківської установи
1231 Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту
1231 Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту (центру, відділення, дирекції, комплексу та ін.) (банківська діяльність)
1231 Менеджер (управитель)
1231 Начальник бюро (функціональний підрозділ)
1231 23814 64 Начальник відділу капітального будівництва (технічного переозброєння)
1231 23849 Начальник контрольно-ревізійного відділу
1231 24068 64, 1 Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень
1231 23926 1 Начальник планово-економічного бюро цеху
1231 23927 1 Начальник планово-економічного відділу
1231 Начальник управління
1231 24108 1 Начальник фінансового відділу
1231 24120 Начальник централізованої бухгалтерії
1231 24157 1 Начальник юридичного відділу
1231 Секретар корпоративний
1232 20877 80 Головний профконсультант
1232 20878 Головний психолог
1232 20924 Головний соціолог
1232 21477 5, 1 Директор з кадрових питань та побуту
1232 Директор з управління персоналом
1232 21897 Завідувач кабінету з техніки безпеки
1232 24619 Керівник групи обліку
1232 23702 1 Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху
1232 23805 67, 1 Начальник відділу кадрів
1232 23899 1 Начальник відділу організації праці та заробітної плати
1232 1 Начальник відділу охорони праці
1232 23930 1 Начальник відділу підготовки кадрів
1232 24053 1 Начальник відділу соціального розвитку
1232 23887 1 Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом
1232 24054 1 Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці
1232 23888 1 Начальник нормативно-дослідної лабораторії (станції) з питань праці
1232 Начальник служби
1233 Директор з маркетингу
1233 21407 1** Директор комерційний
1233 24028 1 Начальник відділу збуту (маркетингу)
1233 23842 65 Начальник комерційного відділу
1234 21073 Головний художник (реклама)
1234 23898 82 Начальник відділу (з реклами, зв’язків з громадськістю)
1234 Прес-секретар
1235 Начальник відділу
1235 23712 1** Начальник відділу зовнішньої кооперації
1235 23897 1 Начальник відділу комплектації устаткування
1235 23875 1 Начальник відділу матеріально-технічного постачання
1235 24034 Начальник складу (паливно-мастильних матеріалів, матеріально-технічного та ін.)
1235 24091 Начальник управління
1236 20874 Головний програміст
1236 20994 Головний фахівець з електронного устаткування
1236 20960 Головний фахівець з програмного забезпечення
1236 23671 1 Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом (АСКВ)
1236 24044 1 Начальник зміни обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
1236 21345 67 Начальник центру (обчислювального, інформаційно-обчислювального)
1237.1 24390 Голова ради (науково-технічної, наукової, експертної)
1237.1 20638 64 Головний архітектор (архітектура та будівництво)
1237.1 20641 64 Головний архітектор проекту
1237.1 20653 2 Головний біолог
1237.1 21019 Головний будівельник кораблів
1237.1 20662 11 Головний винороб
1237.1 20665 67 Головний водолазний фахівець
1237.1 20674 64 Головний геодезист
1237.1 20677 74, 5 Головний геолог
1237.1 20680 74 Головний геофізик
1237.1 20681 74 Головний геохімік
1237.1 20683 Головний гідроакустик
1237.1 20686 74** Головний гідрогеолог
1237.1 20689 Головний гідрограф
1237.1 20692 Головний гідролог
1237.1 20698 5 Головний гідротехнік
1237.1 20701 5 Головний гірник
1237.1 20867 2 Головний ґрунтознавець
1237.1 20717 Головний десинатор
1237.1 21074 Головний дизайнер (художник-конструктор)
1237.1 21075 Головний дизайнер (художник-конструктор) проекту
1237.1 21103 Головний електрик
1237.1 21106 Головний електромеханік
1237.1 21109 Головний електронік
1237.1 21112 Головний електрорадіонавігатор
1237.1 20843 5 Головний збагачувач
1237.1 20915 1 Головний зварник
1237.1 20732 2 Головний зоотехнік
1237.1 20747 68, 64 Головний інженер проекту
1237.1 20741 Головний інженер-кріогенник
1237.1 20759 40 Головний калібрувальник
1237.1 Головний картограф
1237.1 20771 Головний колорист
1237.1 20780 1 Головний конструктор
1237.1 20783 Головний конструктор проекту
1237.1 20789 11 Головний коньячний майстер
1237.1 20798 11 Головний круп’яр
1237.1 20801 65 Головний кулінар
1237.1 20659 Головний лікар ветеринарної медицини
1237.1 20807 64, 5 Головний маркшейдер
1237.1 20810 2 Головний меліоратор
1237.1 20813 1 Головний металург
1237.1 20819 1 Головний метролог
1237.1 20837 11 Головний миловар
1237.1 20858 2, 3 Головний мисливствознавець
1237.1 20825 Головний мікробіолог
1237.1 20828 Головний модельєр
1237.1 20831 Головний модельєр-конструктор
1237.1 20855 Головний оптик
1237.1 20861 26 Головний парфумер
1237.1 20864 11 Головний пивовар
1237.1 20795 11 Головний питлівник
1237.1 20870 Головний приладист
1237.1 20873 Головний пробірувальник
1237.1 20876 40 Головний прокатник
1237.1 20879 Головний радіолог
1237.1 20891 Головний редактор карт
1237.1 20894 Головний редактор карт і лоцій
1237.1 20909 Головний релійник
1237.1 20912 4 Головний рибовод
1237.1 20918 75 Головний синоптик
1237.1 21012 40 Головний сталеплавильник
1237.1 20849 Головний телеоператор
1237.1 21031 Головний теплотехнік
1237.1 21036 Головний технічний керівник
1237.1 21037 5, 1 Головний технолог
1237.1 21038 Головний технолог проекту
1237.1 21040 11 Головний титестер
1237.1 21043 65 Головний товарознавець
1237.1 21049 62 Головний турбініст виробничого об’єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій
1237.1 21025 11 Головний тютюнник
1237.1 21028 11 Головний тютюновий майстер
1237.1 Головний учений секретар
1237.1 20936 Головний фахівець з автоматизованих систем керування
1237.1 20933 Головний фахівець з автоматики
1237.1 20939 Головний фахівець з антенних споруд
1237.1 20942 62 Головний фахівець з атомних електростанцій
1237.1 20997 70 Головний фахівець з електрозв’язку
1237.1 21000 62 Головний фахівець з енергетичних реакторів
1237.1 21003 Головний фахівець з енергоблоків
1237.1 21006 Головний фахівець з енергосистем
1237.1 20991 Головний фахівець з кольорового телебачення
1237.1 20951 Головний фахівець з котлів
1237.1 20952 Головний фахівець з монтажу та налагодження систем автоматизації
1237.1 20945 Головний фахівець з охорони навколишнього середовища
1237.1 20963 Головний фахівець з радіомовлення
1237.1 20966 Головний фахівець з радіопередавальних пристроїв
1237.1 20978 Головний фахівець з телевізійного мовлення
1237.1 20981 Головний фахівець з техніки консервації телевізійних програм
1237.1 20985 Головний фахівець з тропосферних радіорелейних ліній
1237.1 20954 Головний фахівець з устаткування звукових трактів та акустики
1237.1 20957 Головний фахівець з устаткування телевізійних трактів
1237.1 20948 62 Головний фахівець з якості металів на атомних станціях
1237.1 20969 Головний фахівець із сантехнічного устаткування
1237.1 20972 Головний фахівець із світлотехніки
1237.1 20975 62 Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях
1237.1 20976 Головний фахівець із слабкострумових систем та контрольно-вимірювальних приладів і автоматики
1237.1 21055 Головний фізик
1237.1 21058 Головний хімік
1237.1 21076 Головний художник-модельєр
1237.1 21091 11 Головний шампаніст
1237.2 Директор бібліотеки
1237.2 Завідувач відділення
1237.2 21988 Завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.)
1237.2 21989 Завідувач відділу (бюро) оформлення проектних матеріалів
1237.2 21886 Завідувач докторантури
1237.2 22131 Завідувач креслярсько-копіювального бюро
1237.2 21958 81 Завідувач лабораторії (науково-дослідної, підготовки виробництва)
1237.2 21441 Завідувач обсерваторії
1237.2 Завідувач сектору
1237.2 22078 Завідувач станції географічної
1237.2 Завідувач філіалу (філії) лабораторії
1237.2 24601 Керівник бригади (дослідної, проектної організації)
1237.2 24030 Начальник (завідувач) сектору (науково-дослідного, конструкторського та ін.)
1237.2 23701 Начальник бюро
1237.2 23885 1 Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів
1237.2 23896 1 Начальник відділу науково-технічної інформації
1237.2 23908 1 Начальник відділу охорони навколишнього середовища
1237.2 23924 1 Начальник відділу патентної та винахідницької роботи
1237.2 Начальник відділу радіаційної безпеки
1237.2 24057 1 Начальник відділу стандартизації
1237.2 23795 1 Начальник дослідної лабораторії
1237.2 23853 Начальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної та ін.)
1237.2 23966 64, 2 Начальник проектно-кошторисного бюро (групи)
1237.2 24011 Начальник реактора (прискорювача, ядерно-фізичної установки)
1237.2 75 Начальник станції метеорологічної
1237.2 24071 1** Начальник технічного відділу
1237.2 24077 1 Начальник технологічного бюро цеху
1237.2 24124 1 Начальник центральної заводської лабораторії
1237.2 24126 21, 1 Начальник цеху дослідного виробництва
1237.2 81 Учений секретар
1238 Керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва
1238 Керівник установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності
1238 Керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості
1239 Голова комітету
1239 21849 1 Завідувач бюро перепусток
1239 22124 1 Завідувач господарства
1239 21897 Завідувач кабінету з військово-технічної підготовки
1239 21935 1 Завідувач копіювально-розмножувального бюро
1239 21803 1 Завідувач машинописного бюро
1239 Завідувач номерного фонду готелю (туристичного комплексу та ін.)
1239 Командир (начальник) підрозділу (сфера цивільного захисту)
1239 Командир (начальник) частини (сфера цивільного захисту)
1239 Командир взводу (сфера цивільного захисту)
1239 Командир загону (сфера цивільного захисту)
1239 Майстер (сфера цивільного захисту)
1239 Начальник варти (пенітенціарна система)
1239 23816 68 Начальник варти воєнізованої охорони
1239 23816 Начальник варти окремого пожежного поста
1239 23907 68 Начальник воєнізованої охорони
1239 24117 1 Начальник господарського відділу
1239 Начальник караулу (зміни, поста) оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
1239 Начальник караулу (зміни, поста) частини (сфера цивільного захисту)
1239 23838 68 Начальник команди (охорони об’єктів, службового собаківництва та ін.)
1239 23838 Начальник команди пожежної охорони
1239 Начальник окремого поста пожежної охорони (пенітенціарна система)
1239 Начальник охорони (пожежної, сторожової та ін.)
1239 Начальник пожежної охорони (команди) (пенітенціарна система)
1239 Начальник полігону
1239 Начальник служби (сфера цивільного захисту)
1311 2 Голова кооперативу (товариства, колективної ферми і т. ін.)
1311 2 Директор (керівник) малого підприємства сільськогосподарського
1312 Голова кооперативу промислового
1312 Директор (керівник) малого підприємства гірничодобувного
1312 Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми)
1313 64 Голова кооперативу будівельного
1313 64 Директор (керівник) малого будівельного підприємства
1314 65 Директор (керівник) малої торговельної фірми
1314 65 Керуючий магазином
1314 Комерсант
1315 87 Керуючий готелем (пансіонатом, кемпінгом і т. ін.)
1315 65 Керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.)
1315 Начальник дільниці ресторану (кафе, їдальні і т. ін.)
1315 Ресторатор
1316 Директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського)
1317 Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.)
1317 65 Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.)
1318 Керуючий перукарнею (фотоательє, фірмою прокату і т. ін.)
1319 81** Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров’я, освіти, культури і т. ін.)
1319 21375 Завідувач залу
1411 Менеджер (управитель) з використання водних ресурсів
1412 Менеджер (управитель) з природокористування
1439.8 Менеджер (управитель) з виробництва та розподілення електроенергії
1439.8 Менеджер (управитель) з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер)
1443 Менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності
1443 Менеджер (управитель) на автомобільному транспорті
1443 Менеджер (управитель) на водному транспорті
1448.1 Менеджер (управитель) з туризму
1451 Менеджер (управитель) в торгівлі транспортними засобами
1452 Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі
1453 Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами
1453.1 Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими товарами та їх ремонті
1453.2 Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами
1454 Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами
1455.1 87 Менеджер (управитель) у готельному господарстві
1456 Менеджер (управитель) систем харчової безпеки
1456.1 Позицію скасовано
1456.2 Позицію скасовано
1456.3 Позицію скасовано
1456 Менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні)
1456 Менеджер (управитель) підприємства з приготування та постачання готових страв
1456 Менеджер (управитель) ресторану
1461 Менеджер (управитель) із грошового посередництва
1462 Менеджер (управитель) із фінансового лізингу
1463 Менеджер (управитель) із надання кредитів
1465 Менеджер (управитель) із страхування
1466 Менеджер (управитель) із пенсійного недержавного страхування
1467 Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів
1468 Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері страхування
1469 Менеджер (управитель) із фінансового посередництва
1471 Менеджер (управитель) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб
1472 Менеджер (управитель) у сфері аренди машин та устаткування
1473 Менеджер (управитель) у сфері надання інформації
1474 Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку
1474 Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій
1475 Позицію скасовано
1475.4 5* Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності
1475.4 1 Менеджер (управитель) з логістики
1475.4 Менеджер (управитель) з маркетингу
1475.4 Менеджер (управитель) з постачання
1475.4 1 Менеджер (управитель) із збуту
1475.4 1 Менеджер (управитель) із зв’язків з громадськістю
1475.4 1 Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності
1476.1 1 Менеджер (управитель) з реклами
1477.1 1 Менеджер (управитель) з персоналу
1478 Менеджер (управитель) у слідчій діяльності
1479 Менеджер (управитель) з організації консультативних послуг
1482 Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров’я
1483 Менеджер (управитель) у соціальній сфері
1491 87 Менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)
1491 Менеджер (управитель) підприємства житлово-комунального господарства
1492 Менеджер (управитель) банно(лазне)-оздоровчого комплексу
1492 18 Менеджер (управитель) у видавничій діяльності
1493 Менеджер (управитель) систем якості
1493 Менеджер (управитель) систем якості в державному управлінні
1494 Менеджер (управитель) екологічних систем
1495 Менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки
1496 Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності
1499 Менеджер (управитель)

 

РОЗДІЛ 2. ПРОФЕСІОНАЛИ

Чинний з 01.11.2010 р.

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 16 серпня 2012 року N 923
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 серпня 2012 року N 923, набирають чинності з 1 вересня 2012 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 18 листопада 2014 року N 1361
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 18 листопада 2014 року N 1361, набирають чинності з 1 березня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 2 вересня 2015 року N 1084
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 вересня 2015 року N 1084, набирають чинності з 1 жовтня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 4 березня 2016 року N 394
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 4 березня 2016 року N 394, набирають чинності з 1 березня 2016 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 10 серпня 2016 року N 1328
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 10 серпня 2016 року N 1328, набирають чинності з 15 серпня 2016 року,
 крім доповнень ДК 003:2010 професійними назвами роботи «Приватний виконавець»
 та «Помічник приватного виконавця», що набирають чинності з 5 жовтня 2016 року)

Цей розділ вміщує професії, що передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук.

Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв’язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі.

До цього розділу належать професії, що вимагають від працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов’язків) кваліфікації за:

1) дипломом про повну вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра;

2) дипломом про присудження наукового ступеня:

— кандидата наук;

— доктора наук;

3) атестатом про затвердження вченого звання:

— старшого наукового співробітника;

— доцента;

— професора.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

2 Професіонали
21 Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук
211 Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та хімії
2111 Професіонали в галузі фізики та астрономії
2111.1 Наукові співробітники (фізика, астрономія)
2111.2 Фізики та астрономи
2112 Професіонали в галузі метеорології
2112.1 Наукові співробітники (метеорологія)
2112.2 Метеорологи
2113 Професіонали в галузі хімії
2113.1 Наукові співробітники (хімія)
2113.2 Хіміки
2114 Професіонали в галузі геології та геофізики
2114.1 Наукові співробітники (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)
2114.2 Геологи та геофізики
212 Професіонали в галузі математики та статистики
2121 Професіонали в галузі математики
2121.1 Наукові співробітники (математика)
2121.2 Математики
2122 Професіонали в галузі статистики
2122.1 Наукові співробітники (статистика)
2122.2 Професіонали-статистики
213 Професіонали в галузі обчислень (комп’ютеризації)
2131 Професіонали в галузі обчислювальних систем
2131.1 Наукові співробітники (обчислювальні системи)
2131.2 Розробники обчислювальних систем
2132 Професіонали в галузі програмування
2132.1 Наукові співробітники (програмування)
2132.2 Розробники комп’ютерних програм
2139 Професіонали в інших галузях обчислень (комп’ютеризації)
2139.1 Наукові співробітники (інші галузі обчислень)
2139.2 Професіонали в інших галузях обчислень
214 Професіонали в галузі архітектури та інженерної справи
2141 Професіонали в галузі архітектури та планування міст
2141.1 Наукові співробітники (архітектура, планування міст)
2141.2 Архітектори та планувальники міст
2142 Професіонали в галузі будівництва
2142.1 Наукові співробітники (будівництво)
2142.2 Інженери в галузі будівництва
2143 Професіонали в галузі електротехніки
2143.1 Наукові співробітники (електротехніка)
2143.2 Інженери-електрики
2144 Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій
2144.1 Наукові співробітники (електроніка, телекомунікації)
2144.2 Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій
2145 Професіонали в галузі інженерної механіки
2145.1 Наукові співробітники (інженерна механіка)
2145.2 Інженери-механіки
2146 Професіонали в галузі хімічних технологій
2146.1 Наукові співробітники (хімічні технології)
2146.2 Інженери-хіміки
2147 Професіонали в галузі гірництва та металургії
2147.1 Наукові співробітники (гірництво, металургія)
2147.2 Гірничі інженери та інженери-металурги
2148 Професіонали в галузі картографії та топографії
2148.1 Наукові співробітники (картографія, топографія)
2148.2 Картографи та топографи
2149 Професіонали в інших галузях інженерної справи
2149.1 Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи)
2149.2 Інженери (інші галузі інженерної справи)
22 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
221 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук
2211 Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій
2211.1 Наукові співробітники (біологія, ботаніка, зоологія та ін.)
2211.2 Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій
2212 Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології
2212.1 Наукові співробітники (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія)
2212.2 Патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи
2213 Професіонали в агрономії, водному господарстві, зооінженерії, лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі
2213.1 Наукові співробітники (агрономія, водне господарство, зооінженерія, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа)
2213.2 Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та професіонали споріднених професій
222 Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер)
2221 Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології)
2221.1 Наукові співробітники (лікувальна справа, крім стоматології)
2221.2 Лікарі
2222 Професіонали в галузі стоматології
2222.1 Наукові співробітники (стоматологія)
2222.2 Стоматологи
2223 Професіонали в галузі ветеринарної медицини
2223.1 Наукові співробітники (ветеринарна медицина)
2223.2 Ветеринари
2224 Професіонали в галузі фармації
2224.1 Наукові співробітники (фармація)
2224.2 Провізори
2225 Професіонали в галузі медико-профілактичної справи
2225.1 Наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи
2225.2 Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи
2229 Інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)
2229.1 Наукові співробітники в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)
2229.2 Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства)
223 Професійні медичні сестри та акушерки
2230 Професіонали в галузі сестринської справи та акушерства
2230.1 Наукові співробітники (сестринська справа, акушерство)
2230.2 Медичні сестри та акушерки
23 Викладачі
231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
2310.1 Професори та доценти
2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів
232 Викладачі середніх навчальних закладів
2320 Викладачі середніх навчальних закладів
233 Вчителі початкової школи та працівники дошкільних закладів (з дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста)
2331 Вчителі початкової школи
2332 Вихователі дошкільних закладів
234 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів
2340 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів
235 Інші професіонали в галузі навчання
2351 Професіонали в галузі методів навчання
2351.1 Наукові співробітники (методи навчання)
2351.2 Інші професіонали в галузі методів навчання
2352 Інспектори навчальних закладів
2359 Інші професіонали в галузі навчання
2359.1 Інші наукові співробітники в галузі навчання
2359.2 Інші професіонали в галузі навчання
24 Інші професіонали
241 Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності
2411 Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку
2411.1 Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік)
2411.2 Аудитори та кваліфіковані бухгалтери
2412 Професіонали в галузі праці та зайнятості
2412.1 Наукові співробітники (праця, зайнятість)
2412.2 Професіонали в галузі праці та зайнятості
2413 Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами
2413.1 Наукові співробітники (біржові операції)
2413.2 Професіонали у сфері біржової діяльності
2414 Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій
2414.1 Наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)
2414.2 Професіонали з фінансово-економічної безпеки
2419 Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
2419.1 Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність)
2419.2 Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності
2419.3 Професіонали державної служби
242 Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності
2421 Професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду
2421.1 Наукові співробітники (правознавство)
2421.2 Адвокати та прокурори
2422 Судді
2423 Професіонали в галузі правоохоронної діяльності
2424 Професіонали кримінально-виконавчої служби
2429 Інші професіонали в галузі правознавства
243 Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм
2431 Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів
2431.1 Наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство)
2431.2 Архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках
2432 Професіонали у сфері бібліотечної справи та кінопрограм
2432.1 Наукові співробітники (бібліотечна справа, кінопрограми)
2432.2 Бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм
2433 Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу
2433.1 Наукові співробітники (інформаційна аналітика)
2433.2 Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики
244 Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, археології, географії, кримінології та палеографії
2441 Професіонали в галузі економіки
2441.1 Наукові співробітники (економіка)
2441.2 Економісти
2442 Професіонали в галузі археографії, археології, географії, кримінології, палеографії та соціології
2442.1 Наукові співробітники (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)
2442.2 Археографи, археологи, географи, кримінологи, палеографи та соціологи
2443 Професіонали в галузі філософії, історії та політології
2443.1 Наукові співробітники (філософія, історія, політологія)
2443.2 Філософи, історики та політологи
2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів
2444.1 Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади)
2444.2 Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі
2445 Професіонали в галузі психології
2445.1 Наукові співробітники (психологія)
2445.2 Психологи
2446 Професіонали в галузі соціального захисту населення
2446.1 Наукові співробітники (соціальний захист населення)
2446.2 Професіонали в галузі соціального захисту населення
2447 Професіонали у сфері управління проектами та програмами
2447.1 Наукові співробітники (проекти та програми)
2447.2 Професіонали з управління проектами та програмами
245 Професіонали в галузі художньої творчості
2451 Професіонали в галузі літератури
2451.1 Літературознавці
2451.2 Письменники, редактори та журналісти
2452 Професіонали в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
2452.1 Мистецтвознавці (образотворче та декоративно-прикладне мистецтво)
2452.2 Скульптори, художники та модельєри
2453 Професіонали в галузі музики
2453.1 Мистецтвознавці (музикознавство)
2453.2 Композитори, аранжувальники, диригенти, музиканти та співаки
2454 Професіонали в галузі хореографії
2454.1 Мистецтвознавці (хореографія)
2454.2 Хореографи і танцюристи
2455 Професіонали в галузі кіно, театру та естради
2455.1 Мистецтвознавці (кіномистецтво, театр, естрада)
2455.2 Кіно-, театральні (естрадні та інші) актори та режисери
246 Професіонали в галузі релігії
2460 Професіонали в галузі релігії
247 Професіонали з безпеки та якості
2471 Професіонали з контролю за якістю
248 Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи
2481 Професіонали в галузі туризму
2481.1 Наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство)
2481.2 Туризмознавці
2482 Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи
2482.2 Професіонали із готельної та ресторанної справи
2483 Професіонали в галузі санаторно-курортної справи
2483.1 Наукові співробітники (рекреалогія)
2483.2 Професіонали із санаторно-курортної справи
249 Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання
2490 Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання

 ДОДАТОК А
(обов’язковий)

ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ ЗА КОДАМИ ПРОФЕСІЙ

КОД КП КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ
2111.1       Астроном
2111.1       Астрофізик
2111.1       Молодший науковий співробітник (медична фізика)
2111.1       Молодший науковий співробітник (фізика, астрономія)
2111.1       Науковий співробітник (медична фізика)
2111.1 23667   Науковий співробітник (фізика, астрономія)
2111.1       Науковий співробітник-консультант (медична фізика)
2111.1       Науковий співробітник-консультант (фізика, астрономія)
2111.2       Аеродинамік
2111.2       Балістик
2111.2       Гідродинамік
2111.2     62 Інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції
2111.2     62 Інженер з радіаційної безпеки
2111.2 22451   62 Інженер з управління блоком атомної станції
2111.2 22457   62 Інженер з управління реактором (прискорювачем, ядерно-фізичною установкою)
2111.2 22483   62, 10 Інженер-радіолог
2111.2 22485   Інженер-радіофізик
2111.2     62 Інспектор з радіаційної безпеки
2111.2 23064   Консультант науковий (у планетаріях)
2111.2       Професіонал з медичної фізики
2111.2       Реолог
2111.2       Термодинамік
2111.2 25189   Фізик
2112.1       Молодший науковий співробітник (метеорологія)
2112.1 23667   Науковий співробітник (метеорологія)
2112.1       Науковий співробітник-консультант (метеорологія)
2112.2   75 Агрометеоролог
2112.2   75 Аеролог
2112.2       Гідрохімік
2112.2       Кліматолог
2112.2   75 Метеоролог
2112.2   75 Океанолог
2112.2     75 Радіолог
2112.2   75 Синоптик
2113.1       Молодший науковий співробітник (хімія)
2113.1 23667   Науковий співробітник (хімія)
2113.1       Науковий співробітник-консультант (хімія)
2113.2 20603   74 Геохімік
2113.2 25488   Енохімік
2113.2       Інженер з радіаційної та хімічної розвідки
2113.2 22486   Інженер-радіохімік
2113.2       Кристалограф
2113.2   25 Хімік
2113.2       Хімік газокомпресорної служби
2113.2   Хімік-аналітик
2113.2   Хімік-кристалограф
2114.1       Молодший науковий співробітник (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)
2114.1 23667     Науковий співробітник (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)
2114.1       Науковий співробітник-консультант (геологія, геофізика, гідрологія, геоінформатика)
2114.2 20589   5, 74 Геолог
2114.2       Геолог з видобування та підземного зберігання газу
2114.2 20590   5 Геолог кар’єру, рудника, шахти
2114.2 20592   Геолог нафтогазорозвідки (партії) структурно-пошукового буріння
2114.2       Геоморфолог
2114.2 20601   5, 74 Геофізик
2114.2 20602   5 Геофізик кар’єру, рудника, шахти
2114.2 20610   5, 74 Гідрогеолог
2114.2 20614   75 Гідролог
2114.2 21130   67 Девіатор
2114.2       Мікропалеонтолог
2114.2 23620   Мінералог
2114.2       Позицію скасовано
2114.2 24333   Петрограф
2114.2       Професіонал з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт
2114.2   Сейсмолог
2114.2       Стратиграф
2121.1       Молодший науковий співробітник (математика)
2121.1 23667   Науковий співробітник (математика)
2121.1       Науковий співробітник-консультант (математика)
2121.2   Актуарій
2121.2 23452   1 Математик
2121.2       Математик (прикладна математика)
2121.2   Математик-аналітик з дослідження операцій
2122.1       Молодший науковий співробітник (статистика)
2122.1 23667   Науковий співробітник (статистика)
2122.1       Науковий співробітник-консультант (статистика)
2122.2       Біометрист
2122.2 25353   1 Економіст-демограф
2122.2   Економіст-статистик
2122.2       Економіст-статистик (прикладна статистика)
2131.1       Молодший науковий співробітник (обчислювальні системи)
2131.1 23667   Науковий співробітник (обчислювальні системи)
2131.1       Науковий співробітник-консультант (обчислювальні системи)
2131.2   Адміністратор бази даних
2131.2   Адміністратор даних
2131.2   Адміністратор доступу
2131.2   Адміністратор доступу (груповий)
2131.2   Адміністратор задач
2131.2   Адміністратор системи
2131.2   Аналітик з комп’ютерних комунікацій
2131.2   Аналітик комп’ютерних систем
2131.2   Аналітик комп’ютерного банку даних
2131.2       Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення
2131.2       Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа
2131.2 22238   1 Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом
2131.2   Інженер з комп’ютерних систем
2131.2   Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів
2131.2       Інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики
2131.2   Конструктор комп’ютерних систем
2132.1       Молодший науковий співробітник (програмування)
2132.1 23667   Науковий співробітник (програмування)
2132.1       Науковий співробітник-консультант (програмування)
2132.2 22481   1 Інженер-програміст
2132.2       Програміст (база даних)
2132.2   Програміст прикладний
2132.2   Програміст системний
2139.1       Молодший науковий співробітник (галузь обчислень)
2139.1 23667   Науковий співробітник (галузь обчислень)
2139.1       Науковий співробітник-консультант (галузь обчислень)
2139.2       Аудитор інформаційних технологій
2139.2       Експерт з управління інформаційними технологіями
2139.2   Інженер із застосування комп’ютерів
2139.2     18 Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва
2141.1       Молодший науковий співробітник (архітектура, планування міст)
2141.1 23667   Науковий співробітник (архітектура, планування міст)
2141.1       Науковий співробітник-консультант (архітектура, планування міст)
2141.2 20196   64, 87 Архітектор
2141.2       Архітектор з реставрації пам’яток архітектури та містобудування
2141.2   Інженер-проектувальник (планування міст)
2142.1       Молодший науковий співробітник (будівництво)
2142.1       Науковий співробітник (будівництво)
2142.1       Науковий співробітник-консультант (будівництво)
2142.2 20616   2, 5 Гідротехнік
2142.2       Експерт будівельний
2142.2 22463   68 Інженер з експлуатації аеродромів
2142.2 22311   2 Інженер з меліорації
2142.2     64 Інженер з технічного нагляду (будівництво)
2142.2 22395   64 Інженер з проектно-кошторисної роботи
2142.2 22177   64 Інженер-будівельник
2142.2       Інженер-будівельник з реставрації пам’яток архітектури та містобудування
2142.2     64 Інженер-проектувальник
2142.2       Технолог (будівельні матеріали)
2143.1       Інженер-дослідник із енергетики сільського господарства
2143.1       Молодший науковий співробітник (електротехніка)
2143.1 23667   Науковий співробітник (електротехніка)
2143.1       Науковий співробітник-консультант (електротехніка)
2143.2 21686   Диспетчер об’єднаного диспетчерського управління енергосистеми
2143.2       Диспетчер оперативно-диспетчерської служби магістральних електричних мереж
2143.2       Диспетчер централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергосистемою України
2143.2       Диспетчер центральної диспетчерської служби енергосистеми
2143.2   62 Інженер з експлуатації протиаварійної автоматики
2143.2 22472   2 Інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства
2143.2 22329   62 Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж
2143.2     62 Інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби
2143.2     62 Інженер з релейного захисту і електроавтоматики
2143.2 22415   62 Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції
2143.2       Інженер з технічного аудиту
2143.2     62 Інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування
2143.2 22421   68 Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів
2143.2 22478   Інженер перетворювального комплексу
2143.2     62 Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг
2143.2     62 Інженер служби ліній енергопідприємства
2143.2     62 Інженер служби підстанцій
2143.2     62 Інженер служби розподільних мереж
2143.2       Інженер-електрик в енергетичній сфері
2143.2 22502   64, 87 Інженер-енергетик
2143.2 22211   Інженер-конструктор (електротехніка)
2143.2       Професіонал з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж
2143.2       Професіонал з енергетичного менеджменту
2143.2 24857   Старший електромеханік-капітан
2143.2 24860   Старший електромеханік-командир
2144.1       Молодший науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)
2144.1 23667   Науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)
2144.1       Науковий співробітник-консультант (електроніка, телекомунікації)
2144.2       Експерт-поліграфолог
2144.2     70 Інженер антенно-щоглових споруд
2144.2     70 Інженер електрозв’язку
2144.2       Інженер інформаційно-телекомунікаційних систем
2144.2       Інженер інформаційно-телекомунікаційних технологій
2144.2     62 Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування
2144.2   70 Інженер з організації виробничих процесів електрозв’язку
2144.2 22402   68 Інженер з радіонавігації та радіолокації
2144.2     62 Інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції
2144.2   70 Інженер засобів радіо та телебачення
2144.2 22281   Інженер із звукозапису
2144.2   70 Інженер лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв
2144.2       Інженер мережі стільникового зв’язку
2144.2 22496   1 Інженер-електронік
2144.2       Інженер-електронік систем виробництва нетрадиційних і відновлювальних видів енергії
2144.2 22499     Інженер-електрорадіонавігатор
2144.2 22211   Інженер-конструктор (електроніка)
2145.1       Інженер-дослідник із механізації сільського господарства
2145.1       Молодший науковий співробітник (інженерна механіка)
2145.1 23667   Науковий співробітник (інженерна механіка)
2145.1       Науковий співробітник-консультант (інженерна механіка)
2145.2 24887     Будівельник суден
2145.2 22263   6 Інженер з вишкобудування
2145.2 22275   Інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку
2145.2 22462   Інженер з експлуатації авіаційного устаткування об’єктивного контролю
2145.2 22466   2, 87 Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку
2145.2 22464   Інженер з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден)
2145.2 22471   87 Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства
2145.2 22287   1 Інженер з інструменту
2145.2 22295   1 Інженер з комплектації устаткування
2145.2 22317   1 Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів
2145.2 22320   Інженер з механізації трудомістких процесів
2145.2 22323   Інженер з нагляду за будівництвом флоту
2145.2     66 Інженер з приймання локомотивів (вагонів)
2145.2 22436   2 Інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства
2145.2 22445   Інженер з технічного обслуговування, ремонту та діагностики авіаційної техніки
2145.2   62 Інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування
2145.2 22460   62 Інженер з управління турбіною атомної станції
2145.2 22418   Інженер із зварювання
2145.2 22430   67 Інженер із суднопідіймальних робіт
2145.2 22487   67 Інженер спеціального флоту
2145.2 22203   Інженер-випробувач літальної лабораторії бортової
2145.2       Інженер-випробувач (спеціальні виробництва)
2145.2 22210   Інженер-дослідник підводного апарата
2145.2 22211   Інженер-конструктор (механіка)
2145.2 22226   Інженер-механік груповий
2145.2 22229   67 Інженер-механік з флоту груповий
2145.2 22232   67 Інженер-механік з флоту лінійний
2145.2 22493   Інженер-технолог (механіка)
2145.2 23540   Механік лінійний флоту (з флоту)
2145.2 20291   68 Провідний інженер з експериментальних робіт і льотних випробувань систем повітряних суден
2145.2 20292   Провідний інженер з експлуатації повітряних суден
2145.2 20288   68 Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден
2145.2 24824   Старший механік-командир
2145.2     67 Суперінтендант
2146.1       Молодший науковий співробітник (хімічні технології)
2146.1 23667   Науковий співробітник (хімічні технології)
2146.1       Науковий співробітник-консультант (хімічні технології)
2146.2   Інженер (хімічні технології)
2146.2 22290   Інженер з випробування та оброблення плівки
2146.2 22474   21 Інженер з електрохімічного захисту
2146.2     62 Інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції
2146.2 22272   68 Інженер з паливно-мастильних матеріалів
2146.2     62 Інженер з переробки радіоактивних відходів
2146.2   Інженер-технолог (хімічні технології)
2146.2       Інженер-технолог з очищення води
2147.1       Молодший науковий співробітник (гірництво, металургія)
2147.1 23667   Науковий співробітник (гірництво, металургія)
2147.1       Науковий співробітник-консультант (гірництво, металургія)
2147.2 20613   5 Гідрогеолог кар’єру, рудника, шахти
2147.2   40 Інженер (металургія)
2147.2 22247   74, 5 Інженер з буріння (бурових робіт)
2147.2       Інженер з буропідривних (підривних) робіт
2147.2 22257   Інженер з вентиляції
2147.2 22277   6 Інженер з видобутку нафти й газу
2147.2 22348   6 Інженер з випробування свердловин
2147.2 22269   5, 74 Інженер з гірничих робіт
2147.2 22266   6 Інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні
2147.2     21 Інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу
2147.2 22469   21 Інженер з експлуатації нафтогазопроводів
2147.2 22470   6 Інженер з експлуатації устаткування газових об’єктів
2147.2 22299   5 Інженер з кріплення
2147.2 22302   6 Інженер з кріплення свердловин
2147.2 22377   21 Інженер з підготовки та транспортування нафти
2147.2 22382   6 Інженер з підтримання пластового тиску
2147.2       Інженер з піротехнічних, саперних та підривних робіт
2147.2       Інженер з технічної діагностики
2147.2 22278   6 Інженер із заливання свердловин
2147.2 22424   6 Інженер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин
2147.2       Інженер конверторного виробництва
2147.2   40 Інженер-технолог (металургія)
2147.2 22879   40 Калібрувальник
2147.2 23178   74, 5 Маркшейдер
2147.2 23181   5 Маркшейдер кар’єру, рудника, шахти
2147.2 23182   Маркшейдер на підземних роботах
2148.1       Молодший науковий співробітник (картографія, топографія)
2148.1 23667   Науковий співробітник (картографія, топографія)
2148.1       Науковий співробітник-консультант (картографія, топографія)
2148.2       Аерофотозйомник
2148.2 20586   74** Геодезист
2148.2       Гідрограф
2148.2   Інженер-землевпорядник
2148.2 22915   18, 74 Картограф
2148.2 22918   Картограф-укладач
2148.2 24534   18 Редактор карт
2148.2 24537   18 Редактор карт технічний
2148.2 25071   74 Топограф
2148.2       Топограф кадастровий
2148.2 24764   Укладач лоцій
2148.2       Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища
2148.2       Фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу
2148.2       Фотограмметрист
2149.1   Космонавт-дослідник
2149.1       Молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи)
2149.1       Молодший науковий співробітник (транспорт)
2149.1 23667   Науковий співробітник (галузь інженерної справи)
2149.1       Науковий співробітник (транспорт)
2149.1       Науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи)
2149.1       Науковий співробітник-консультант (транспорт)
2149.1     18 Технолог-дослідник (видавничо-поліграфічне виробництво)
2149.2       Аналітик комунікацій (крім комп’ютерів)
2149.2       Аналітик систем (крім комп’ютерів)
2149.2   Державний реєстратор суден
2149.2 21662   87** Диспетчер диспетчерської служби керування
2149.2 21725   Диспетчер з регулювання вагонного парку
2149.2       Диспетчер з транспортування газу
2149.2 21734   67 Диспетчер з флоту
2149.2 21764   68 Диспетчер служби руху
2149.2 21665   Диспетчер шляховий
2149.2 21671   68 Диспетчер-інструктор служби руху
2149.2       Експерт із енергозбереження та енергоефективності
2149.2       Експерт технічний з промислової безпеки
2149.2       Ергономіст
2149.2 22177   1 Інженер
2149.2       Інженер біомедичний
2149.2 22235   67, 68 Інженер з аварійно-рятувальних робіт
2149.2     68 Інженер з автоматизованих систем льотного контролю
2149.2     68 Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом
2149.2 22244   67 Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі
2149.2     62 Інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції
2149.2       Інженер з експлуатації споруд та устаткування газокомпресорної служби
2149.2     62 Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції
2149.2     21 Інженер з експлуатації устаткування газорозподільних станцій
2149.2       Інженер з інвентаризації нерухомого майна
2149.2 22454   Інженер з керування й обслуговування систем
2149.2 22296   Інженер з комплектації устаткування й матеріалів
2149.2       Інженер з контролю систем обліку газу
2149.2 22314   1 Інженер з метрології
2149.2 22326   1 Інженер з налагодження й випробувань
2149.2     68 Інженер з об’єктивного контролю
2149.2 22360   62 Інженер з організації експлуатації та ремонту
2149.2 22364   1 Інженер з охорони навколишнього середовища
2149.2   1 Інженер з охорони праці
2149.2 22369   1 Інженер з патентної та винахідницької роботи
2149.2       Інженер з підводно-підривних робіт
2149.2 22375   67 Інженер з підводно-технічних робіт
2149.2 22381   1, 87 Інженер з підготовки виробництва
2149.2     21 Інженер з підготовки газу до транспортування
2149.2       Інженер з пожежної безпеки
2149.2       Інженер з пожежно-рятувальних робіт
2149.2 22396   Інженер з проектування механізованих розробок
2149.2       Інженер з профілактичних робіт
2149.2 22408   1 Інженер з ремонту
2149.2 22405   87, 62 Інженер з розрахунків та режимів
2149.2       Інженер з техногенно-екологічної безпеки
2149.2 22448   87 Інженер з транспорту
2149.2       Інженер з управління повітряним рухом
2149.2       Інженер з фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії)
2149.2 22293   1** Інженер з якості
2149.2 22260   Інженер із впровадження нової техніки й технології
2149.2 22393   Інженер із застосування авіації в галузях економіки
2149.2 22427   1 Інженер із стандартизації
2149.2       Інженер із стандартизації та якості
2149.2       Інженер оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
2149.2 22484   87 Інженер садово-паркового господарства
2149.2       Інженер судновий
2149.2     62 Інженер-дефектоскопіст
2149.2 22180   67 Інженер-диспетчер груповий
2149.2 22183   67 Інженер-диспетчер з руху флоту (у флоті)
2149.2 22209   1 Інженер-дослідник
2149.2       Інженер-електромеханік гірничий
2149.2 22211   1 Інженер-конструктор
2149.2       Інженер-конструктор машин та устаткування сільськогосподарського виробництва
2149.2 22214   Інженер-контролер
2149.2 22216   1 Інженер-лаборант
2149.2     18 Інженер-матеріалознавець видавничо-поліграфічного виробництва
2149.2 22480   Інженер-протезист
2149.2 22493   1** Інженер-технолог
2149.2       Інженер-технолог з переробки відходів
2149.2     68 Інженер-технолог центру комунікації повідомлень
2149.2 22494   Інженер-технолог-протезист
2149.2 23048   Конструктор (інші галузі інженерної справи)
2149.2 23051   Конструктор взуття
2149.2 23054   Конструктор одягу
2149.2   Консультант (у певній галузі інженерної справи)
2149.2       Консультант із енергозбереження в будівлях
2149.2       Консультант із енергозбереження та енергоефективності
2149.2       Льотчик-космонавт
2149.2       Мехатронік
2149.2 20289   Провідний інженер з об’єктивного контролю
2149.2       Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом
2149.2       Професіонал із організації інформаційної безпеки
2149.2       Розробник систем (крім комп’ютерів)
2149.2     18 Технолог (видавничо-поліграфічне виробництво)
2149.2     18 Технолог електронних мультимедійних видань
2149.2     18 Технолог-видавець
2149.2       Фахівець (сфера захисту інформації)
2149.2   1 Фахівець з неруйнівного контролю
2149.2       Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту
2149.2       Фахівець з питань цивільного захисту
2149.2 21226   68 Черговий з польотів
2149.2       Черговий по дирекції залізничних перевезень
2149.2 21187   Черговий по метрополітену
2149.2 21199   Черговий по об’єднанню (промислового залізничного транспорту)
2149.2 21280   Черговий служби руху
2211.1       Біолог-дослідник
2211.1       Вірусолог
2211.1       Генетик
2211.1       Іхтіолог-дослідник
2211.1       Молодший науковий співробітник (біологія)
2211.1 23667   Науковий співробітник (біологія)
2211.1       Науковий співробітник-консультант (біологія)
2211.1       Рибовод-дослідник
2211.1       Фізіолог рослин
2211.2 20257   25, 10 Бактеріолог
2211.2 20275   25 Біолог
2211.2       Біотехнолог
2211.2 20276   Біофізик
2211.2       Ботанік
2211.2 20583   Геоботанік
2211.2 20608   4 Гідробіолог
2211.2       Гістолог
2211.2       Дресирувальник морських тварин
2211.2   Еколог
2211.2       Експерт з екології
2211.2     5* Експерт-кінолог
2211.2       Ембріолог
2211.2 25491   Ентомолог
2211.2 25494   Ентофітопатолог
2211.2 22154   Зоолог
2211.2       Імунолог
2211.2 22865   4 Іхтіолог
2211.2 22868   4 Іхтіопатолог
2211.2       Маммолог
2211.2 23618   Міколог
2211.2 23619 4, 25 Мікробіолог
2211.2       Орнітолог
2211.2 24308   Палеонтолог
2211.2       Паразитолог
2211.2 24647   4 Рибовод
2211.2       Таксономіст
2211.2       Теріолог
2211.2       Цитолог
2212.1       Молодший науковий співробітник (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія)
2212.1 23667   Науковий співробітник (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія)
2212.1       Науковий співробітник-консультант (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія)
2212.2 20278   25, 10 Біохімік
2212.2 25497   Епідеміолог
2212.2 20389   78 Лікар-патологоанатом
2212.2       Професіонал з клінічних досліджень
2212.2 25069   25 Токсиколог
2212.2 25174   25 Фармаколог
2212.2 25192   1 Фізіолог
2213.1     2 Агроном-дослідник
2213.1       Гідротехнік-дослідник
2213.1       Дослідник аквакультури
2213.1       Дослідник із агрохімії та ґрунтознавства
2213.1       Дослідник із захисту рослин
2213.1       Дослідник із плодоовочівництва та виноградарства
2213.1       Дослідник із селекції та генетики сільськогосподарських культур
2213.1       Молодший науковий співробітник (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа)
2213.1   Науковий співробітник (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа)
2213.1       Науковий співробітник-консультант (агрономія, зоотехнія, лісівництво, природно-заповідна справа)
2213.2 20037   Агролісомеліоратор
2213.2 20040   2 Агроном
2213.2 20041   2 Агроном аеродрому
2213.2 20053   2 Агроном з насінництва
2213.2 20050   2 Агроном із захисту рослин
2213.2 20043   2 Агроном-інспектор
2213.2 20056   2 Агрохімік
2213.2 24359   Ґрунтознавець
2213.2 22157   2 Зоотехнік
2213.2 22163   2 Зоотехнік з контролю якості продукції
2213.2 22166   2 Зоотехнік з племінної справи
2213.2       Інженер з використання водних ресурсів
2213.2       Інженер з відтворення природних екосистем
2213.2     3 Інженер з лісових культур
2213.2     3 Інженер з лісозаготівель
2213.2 22308   Інженер з лісокористування
2213.2 22309   3 Інженер з лісосировинних ресурсів
2213.2       Інженер з охорони природних екосистем
2213.2 22363   3 Інженер з охорони та захисту лісу
2213.2       Інженер з охорони тваринного світу
2213.2       Інженер з природокористування
2213.2       Інженер з проектування систем індустріального рибництва
2213.2       Інженер з рекреаційного благоустрою
2213.2 22217   3 Інженер лісового господарства
2213.2       Інженер станції насосної (групи станцій)
2213.2       Інженер-гідротехнік
2213.2 22218   3 Інженер-лісопатолог
2213.2       Інженер-проектувальник (водне господарство)
2213.2   3 Інженер-таксатор
2213.2     2 Інженер-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва
2213.2       Інспектор з карантину рослин
2213.2 24293   2, 3 Мисливствознавець
2213.2       Професіонал з плодоовочівництва і виноградарства
2213.2       Професіонал з рибальства
2213.2       Сільськогосподарський дорадник
2213.2       Сільськогосподарський експерт-дорадник
2213.2       Технолог зі зберігання та первинної переробки продукції рослинництва
2213.2     2 Технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва
2213.2       Технолог-дослідник зі зберігання та первинної переробки продукції рослинництва
2213.2       Фахівець з використання водних ресурсів
2213.2       Фахівець з виробництва продукції аквакультури
2213.2       Фахівець з екологічної освіти
2213.2       Фахівець з квітникарства
2213.2       Фахівець з ландшафтного дизайну
2213.2       Фахівець з рекреації
2213.2       Фахівець із агрохімії та ґрунтознавства
2213.2       Фахівець із селекції та генетики сільськогосподарських культур
2221.1       Молодший науковий співробітник (галузь лікувальної справи, крім стоматології)
2221.1 23667   Науковий співробітник (галузь лікувальної справи, крім стоматології)
2221.1       Науковий співробітник-консультант (галузь лікувальної справи, крім стоматології)
2221.2 20311   78 Лікар
2221.2 20333   Лікар гірничорятувальної частини
2221.2   78 Лікар з авіаційної медицини
2221.2   78 Лікар з народної та нетрадиційної медицини
2221.2   78 Лікар з променевої терапії
2221.2   78 Лікар з радіонуклідної діагностики
2221.2   78 Лікар з ультразвукової діагностики
2221.2   78 Лікар загальної практики — сімейний лікар
2221.2 20397   Лікар підводного апарата
2221.2 20408   78 Лікар приймальної палати (відділення)
2221.2 20344   78 Лікар пункту охорони здоров’я
2221.2 20424   Лікар роз’їзний (лінійний) на залізничному транспорті
2221.2     78 Лікар з медицини невідкладних станів
2221.2   78 Лікар судновий
2221.2       Лікар фізичної та реабілітаційної медицини
2221.2 20314   78 Лікар-акушер-гінеколог
2221.2 20315   78 Лікар-алерголог
2221.2   78 Лікар-анестезіолог
2221.2 20329   78 Лікар-гастроентеролог
2221.2 20332   78 Лікар-гематолог
2221.2   78 Лікар-генетик
2221.2   78 Лікар-геріатр
2221.2     78 Лікар-гінеколог дитячого та підліткового віку
2221.2     78 Лікар-гінеколог-онколог
2221.2 20338   78 Лікар-дерматовенеролог
2221.2 20520   78 Лікар-ендокринолог
2221.2   78 Лікар-імунолог
2221.2 20356   78 Лікар-інфекціоніст
2221.2   78 Лікар-кардіолог
2221.2   78 Лікар-кардіоревматолог дитячий
2221.2   78 Лікар-комбустіолог
2221.2 20365   78 Лікар-методист
2221.2 20366   78 Лікар-нарколог
2221.2   78 Лікар-невролог дитячий
2221.2 20371   78 Лікар-невропатолог
2221.2       Лікар-нейрофізіолог
2221.2 20374   78 Лікар-нейрохірург
2221.2   78 Лікар-нефролог
2221.2 20377   78 Лікар-онколог
2221.2   78 Лікар-ортопед-травматолог
2221.2 20380   78 Лікар-отоларинголог
2221.2 20383   78 Лікар-офтальмолог
2221.2 20392   78 Лікар-педіатр
2221.2   78 Лікар-педіатр дільничний
2221.2   78 Лікар-педіатр-неонатолог
2221.2 20417   78 Лікар-психіатр
2221.2   78 Лікар-психолог
2221.2   78 Лікар-психотерапевт
2221.2   78 Лікар-психофізіолог
2221.2   78 Лікар-пульмонолог
2221.2 20423   78 Лікар-радіолог
2221.2   78 Лікар-ревматолог
2221.2   78 Лікар-рефлексотерапевт
2221.2   78 Лікар-сексопатолог
2221.2   78 Лікар-сурдолог
2221.2 20481   78 Лікар-терапевт
2221.2   78 Лікар-терапевт дільничний
2221.2 20484   78 Лікар-терапевт підлітковий
2221.2 20490   78 Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці
2221.2 20493   78 Лікар-токсиколог
2221.2   78 Лікар-трансплантолог
2221.2   78 Лікар-трансфузіолог
2221.2 20502   78 Лікар-уролог
2221.2 20508   78 Лікар-фтизіатр
2221.2 20517   78 Лікар-хірург
2221.2   78 Лікар-хірург серцево-судинний
2221.2   78 Лікар-хірург судинний
2221.2   78 Лікар-хірург торакальний
2221.2   78 Лікар-хірург-онколог
2221.2   78 Лікар-хірург-проктолог
2222.1       Молодший науковий співробітник (стоматологія)
2222.1 23667   Науковий співробітник (стоматологія)
2222.1       Науковий співробітник-консультант (стоматологія)
2222.2 20459   78 Лікар-стоматолог
2222.2 20462   78 Лікар-стоматолог-ортодонт
2222.2   78 Лікар-стоматолог-ортопед
2222.2   78 Лікар-стоматолог-терапевт
2222.2 20468   78 Лікар-стоматолог-хірург
2223.1       Молодший науковий співробітник (ветеринарна медицина)
2223.1 23667   Науковий співробітник (ветеринарна медицина)
2223.1       Науковий співробітник-консультант (ветеринарна медицина)
2223.2 20323   Лікар ветеринарної медицини
2223.2       Лікар ветеринарної медицини з безпеки та якості сільськогосподарських і харчових продуктів
2223.2       Лікар ветеринарної медицини з біотехнології
2223.2       Лікар ветеринарної медицини з гігієни та санітарії
2223.2       Лікар ветеринарної медицини з лабораторної діагностики
2223.2       Лікар ветеринарної медицини з фармації
2223.2       Лікар ветеринарної медицини м’ясопереробних підприємств
2223.2       Офіційний лікар ветеринарної медицини
2224.1       Молодший науковий співробітник (фармація)
2224.1 23667   Науковий співробітник (фармація)
2224.1       Науковий співробітник-консультант (фармація)
2224.2 24426   78 Провізор
2224.2   78 Провізор клінічний
2224.2     78 Провізор-аналітик
2224.2       Провізор-гомеопат
2224.2   78 Провізор-косметолог
2224.2   Провізор-токсиколог
2225.2   78 Лікар з гігієни дітей та підлітків
2225.2   78 Лікар з гігієни праці
2225.2   78 Лікар з гігієни харчування
2225.2   78 Лікар з комунальної гігієни
2225.2   78 Лікар з радіаційної гігієни
2225.2   78 Лікар із загальної гігієни
2225.2 20320   78 Лікар-бактеріолог
2225.2 20326   78 Лікар-вірусолог
2225.2 20335   78 Лікар-дезінфекціоніст
2225.2 20523   78 Лікар-епідеміолог
2225.2     78 Лікар-мікробіолог-вірусолог
2225.2 20386   78 Лікар-паразитолог
2225.2   78 Лікар-профпатолог
2225.2   78 Лікар-санолог
2229.1       Молодший науковий співробітник (галузь медицини, крім сестринської справи та акушерства)
2229.1 23667   Науковий співробітник (галузь медицини, крім сестринської справи та акушерства)
2229.1       Науковий співробітник-консультант (галузь медицини, крім сестринської справи та акушерства)
2229.2       Ерготерапевт
2229.2 22515   Інспектор-лікар
2229.2     78 Лікар з лікувальної фізкультури
2229.2   78 Лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини
2229.2 20514   78 Лікар з функціональної діагностики
2229.2     78 Лікар зі спортивної медицини
2229.2   Лікар спортивний (збірної чи клубної команди)
2229.2 20341   78 Лікар-дієтолог
2229.2 20521   78 Лікар-ендоскопіст
2229.2 20362   78 Лікар-лаборант
2229.2     78 Лікар-лаборант з клінічної біохімії
2229.2     78 Лікар-лаборант-генетик
2229.2     78 Лікар-лаборант-гігієніст
2229.2     78 Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження фізичних факторів навколишнього середовища
2229.2     78 Лікар-лаборант-гігієніст з дослідження хімічних факторів навколишнього середовища
2229.2     78 Лікар-лаборант-імунолог
2229.2 20426   78 Лікар-рентгенолог
2229.2 20456   78 Лікар-статистик
2229.2     78 Лікар судово-медичний експерт-гістолог
2229.2     78 Лікар судово-медичний експерт
2229.2     78 Лікар судово-медичний експерт-імунолог
2229.2     78 Лікар судово-медичний експерт-криміналіст
2229.2     78 Лікар судово-медичний експерт-токсиколог
2229.2     78 Лікар судово-медичний експерт-цитолог
2229.2 20474   78 Лікар — судово-психіатричний експерт
2229.2 20505   78 Лікар-фізіотерапевт
2229.2       Фізичний терапевт
2230.1       Молодший науковий співробітник (сестринська справа, акушерство)
2230.1 23667   Науковий співробітник (сестринська справа, акушерство)
2230.1       Науковий співробітник-консультант (сестринська справа, акушерство)
2230.2 25187   Фельдшер на морських і річкових суднах
2310.1       Докторант
2310.1 21795   Доцент
2310.1       Професор
2310.2 20199   Асистент
2310.2       Богослов
2310.2   Викладач вищого навчального закладу
2320 24420   Викладач професійного навчально-виховного закладу
2320       Викладач професійно-технічного навчального закладу
2320   Викладач театральних дисциплін
2320   Викладач хореографічних дисциплін
2320   Викладач хорових дисциплін
2320       Викладач-інструменталіст (народних, духових, спеціальних інструментів)
2320       Вчитель загальноосвітнього навчального закладу
2320 23473   Методист заочних шкіл і відділень
2331       Вчитель загальноосвітнього навчального закладу
2332       Вихователь дошкільного навчального закладу
2332 23476   Методист з дошкільного виховання
2340       Викладач із соціальної педагогіки
2340   80 Вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами
2340       Вчитель з корекційної освіти
2340 25160   80 Вчитель-дефектолог
2340 25161   80 Вчитель-логопед
2340   80 Вчитель-реабілітолог
2340 22847   80 Інструктор слухового кабінету
2340   80 Консультант психолого-медико-педагогічної консультації
2340   Консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації
2340 24314   80 Педагог соціальний
2340 24320   80 Перекладач-дактилолог навчальних закладів
2351.1       Молодший науковий співробітник (методи навчання)
2351.1 23667   Науковий співробітник (методи навчання)
2351.1       Науковий співробітник-консультант (методи навчання)
2351.2 24420   Викладач (методи навчання)
2351.2 20305   80 Вихователь-методист
2351.2       Інструктор-льотчик-методист
2351.2       Консультант з питань здорового способу життя
2351,2       Методист
2351.2 23480   1 Методист з економічної освіти
2351.2 23478   85 Методист з фізичної культури
2352 22517   Інспектор вищих навчальних закладів
2352 22592   Інспектор з військово-технічної підготовки
2352 22595   Інспектор з дошкільного виховання, позашкільної роботи
2352 22670   Інспектор з навчальної, виховної, методичної роботи, виробничого навчання і початкової військової підготовки
2352 22646   Інспектор з охорони дитинства
2352 22698   Інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів
2352 22710   Інспектор шкіл
2352 22568   Інспектор-методист
2359.1       Молодший науковий співробітник (в інших галузях навчання)
2359.1       Молодший науковий співробітник (валеологія)
2359.1 23667   Науковий співробітник (в інших галузях навчання)
2359.1     5* Науковий співробітник (валеологія)
2359.1       Науковий співробітник-консультант (в інших галузях навчання)
2359.1       Науковий співробітник-консультант (валеологія)
2359.2   Інженер-інструктор біолокацій
2359.2       Інструктор з праці
2359.2       Інструктор навчально-тренувального центру
2359.2 22781   Інструктор-пілот (льотчик)
2359.2       Керівник секції спортивного напряму
2359.2 23160   81, 84 Лектор
2359.2 23471   80 Методист позашкільного закладу
2359.2     5* Методист-валеолог
2359.2 23564   67 Механік-наставник
2359.2 24275   Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми
2359.2     5* Педагог-валеолог
2359.2 24313   87 Педагог-організатор
2359.2 25338   68 Штурман-інструктор
2411.1       Молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)
2411.1 23667   Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)
2411.1       Науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік)
2411.2   1 Аудитор
2411.2       Аудитор систем харчової безпеки
2411.2       Аудитор систем якості
2411.2 20281   1 Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)
2411.2 20287   Бухгалтер-експерт
2411.2 20284   1 Бухгалтер-ревізор
2411.2       Екологічний аудитор
2411.2     5* Консультант з податків і зборів
2412.1       Молодший науковий співробітник (праця та зайнятість)
2412.1 23667   Науковий співробітник (праця та зайнятість)
2412.1       Науковий співробітник-консультант (праця та зайнятість)
2412.1       Професіолог
2412.2       Аналітику сфері професійної зайнятості
2412.2 25374   1 Економіст з праці
2412.2     80 Експерт з регулювання соціально-трудових відносин
2412.2   80 Експерт з умов праці
2412.2       Експерт із соціальної відповідальності
2412.2 22339   1 Інженер з нормування праці
2412.2 22354   1 Інженер з організації праці
2412.2 22351   1 Інженер з організації та нормування праці
2412.2 22378   1 Інженер з підготовки кадрів
2412.2 22397   Інженер з профадаптації
2412.2 22780   Інструктор передових методів праці
2412.2 24164   5 Нормувальник гірничий
2412.2 24167   Нормувальник гірничий кар’єру, рудника, шахти
2412.2 24170   5 Нормувальник гірничий на підземних роботах
2412.2       Оцінювач професійної кваліфікації
2412.2       Професіонал з розвитку персоналу
2412.2 24457   80 Профконсультант
2412.2       Страховий експерт з охорони праці
2412.2   Фахівець з аналізу ринку праці
2412.2   Фахівець з питань зайнятості (хедхантер)
2412.2       Фахівець з профорієнтації
2413.1     Молодший науковий співробітник (біржові операції)
2413.1       Науковий співробітник (біржові операції)
2413.1       Науковий співробітник-консультант (біржові операції)
2413.2       Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
2413.2       Професіонал з депозитарної діяльності
2413.2       Професіонал з корпоративного управління
2413.2       Професіонал з торгівлі цінними паперами
2413.2       Професіонал з управління активами
2413.2       Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів
2414.1       Молодший науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)
2414.1       Науковий співробітник (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)
2414.1       Науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)
2414.2       Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки
2414.2       Позицію скасовано
2414.2       Професіонал з антикорупційної діяльності
2414.2       Професіонал з фінансово-економічної безпеки
2414.2       Уповноважений з антикорупційної діяльності
2419.1       Молодший науковий співробітник (інтелектуальна власність)
2419.1       Молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)
2419.1       Науковий співробітник (інтелектуальна власність)
2419.1 23667   Науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)
2419.1       Науковий співробітник-консультант (інтелектуальна власність)
2419.1       Науковий співробітник-консультант (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)
2419.2       Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи)
2419.2 25371   1 Економіст із збуту
2419.2       Експерт із енергоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії
2419.2 25393   Експерт із зовнішньоекономічних питань
2419.2 22357   1 Інженер з організації керування виробництвом
2419.2       Консультант
2419.2   Консультант з ефективності підприємництва
2419.2   Консультант з маркетингу
2419.2   Консультант з раціоналізації виробництва
2419.2       Консультант із зовнішньоекономічних питань
2419.2       Логіст
2419.2       Професіонал з економічної кібернетики
2419.2       Професіонал з інноваційної діяльності
2419.2       Професіонал з інтелектуальної власності
2419.2   Рекламіст
2419.2       Фахівець з публічних закупівель
2419.2       Фахівець з економічного моделювання екологічних систем
2419.2   Фахівець з ефективності підприємництва
2419.2   18, 65 Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)
2419.2   Фахівець з раціоналізації виробництва
2419.2   Фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою
2419.2       Фахівець із сертифікації
2419.2       Фахівець із стандартизації
2419.2   1 Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості
2419.2       Фахівець із якості
2419.2   65 Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку
2419.3       Державний адміністратор дозвільної системи
2419.3       Державний аудитор
2419.3       Державний експерт
2419.3       Державний кадастровий реєстратор
2419.3       Державний реєстратор прав на нерухоме майно
2419.3     80 Державний соціальний інспектор
2419.3       Детектив
2419.3       Інспектор фінансовий
2419.3       Казначей
2419.3     76 Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому)
2419.3       Помічник-консультант народного депутата України
2419.3     76 Радник (органи державної влади)
2419.3       Радник-посланник
2419.3   76 Спеціаліст державної служби
2419.3     76 Спеціаліст з питань персоналу державної служби
2419.3     76 Спеціаліст-бухгалтер
2419.3     76 Спеціаліст-юрисконсульт
2421.1       Молодший науковий співробітник (правознавство)
2421.1 23667   Науковий співробітник (правознавство)
2421.1       Науковий співробітник-консультант (правознавство)
2421.2 20059   Адвокат
2421.2       Консультант науковий (правознавство)
2421.2 24450   Прокурор
2421.2 24451   Прокурор-криміналіст
2421.2   Старший помічник Генерального прокурора України з особливих доручень
2421.2       Юрист
2421.2       Юрист-міжнародник
2422   Суддя
2423       Дізнавач (з дипломом спеціаліста)
2423       Експерт (органи внутрішніх справ)
2423       Інспектор (з дипломом спеціаліста)
2423       Оперуповноважений (з дипломом спеціаліста)
2423       Помічник начальника чергової частини
2423     99 Професіонал з охоронної діяльності та безпеки
2423       Слідчий (органи внутрішніх справ)
2423       Спеціаліст-підривник
2423       Спеціаліст-криміналіст
2423       Старший дізнавач з особливих доручень
2423       Старший інспектор з особливих доручень
2423       Старший оперуповноважений в особливо важливих справах
2423       Старший слідчий в особливо важливих справах
2424       Інспектор (пенітенціарна система)
2424       Оперуповноважений (пенітенціарна система)
2424       Старший інспектор з особливих доручень (пенітенціарна система)
2424       Старший оперуповноважений в особливо важливих справах (пенітенціарна система)
2429       Державний виконавець
2429 25392   Експерт
2429       Експерт-імунолог судовий
2429       Експерт-психолог судовий
2429       Експерт-токсиколог судовий
2429       Експерт-цитолог судовий
2429     80 Інспектор праці (правовий)
2429 24173   Нотаріус
2429 24176   Нотаріус державний
2429       Приватний виконавець

(діє з 05.10.2016 р.)

2429     99 Приватний детектив
2429 24758   Радник
2429 24740   Слідчий
2429 24743   Слідчий в особливо важливих справах
2429       Судовий експерт
2429       Фахівець з дізнання у сфері цивільного захисту
2429 25500   1 Юрисконсульт
2431.1       Молодший науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство)
2431.1 23667   81 Науковий співробітник (архівна справа, музеєзнавство)
2431.1       Науковий співробітник-консультант (архівна справа, музеєзнавство)
2431.2 20193   Архівіст
2431.2 25395   Експерт з комплектування музейного та виставочного фонду
2431.2 25223   Зберігач експонатів
2431.2 25220   81 Зберігач фондів
2432.1 21792   1 Документознавець
2432.1       Молодший науковий співробітник (бібліотечна справа, науково-технічна інформація)
2432.1 23667   Науковий співробітник (бібліотечна справа, науково-технічна інформація)
2432.1       Науковий співробітник-консультант (бібліотечна справа, науково-технічна інформація)
2432.2 20269   81 Бібліограф
2432.2 20272   81 Бібліотекар
2432.2       Експерт з питань інтелектуальної власності
2432.2 23479   82 Методист із складання кінопрограм
2433.1       Молодший науковий співробітник (інформаційна аналітика)
2433.1       Науковий співробітник (інформаційна аналітика)
2433.1       Науковий співробітник-консультант (інформаційна аналітика)
2433.2       Аналітик консолідованої інформації
2433.2 22336   1 Інженер з науково-технічної інформації
2441.1       Молодший науковий співробітник (економіка)
2441.1 23667   Науковий співробітник (економіка)
2441.1       Науковий співробітник-консультант (економіка)
2441.2       Аналітик (банківська діяльність)
2441.2       Аналітик з інвестицій
2441.2       Аналітик з кредитування
2441.2       Економетрист
2441.2 25351   1** Економіст
2441.2 25355   1 Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
2441.2 25359   64, 1 Економіст з договірних та претензійних робіт
2441.2 25362   1 Економіст з матеріально-технічного забезпечення
2441.2       Економіст з міжнародної торгівлі
2441.2 25368   1 Економіст з планування
2441.2       Економіст з податків і зборів
2441.2   Економіст з режимів газопостачання, обліку та контролю за витрачанням газу
2441.2 25377   1 Економіст з фінансової роботи
2441.2       Економіст із ціноутворення
2441.2 25352   1 Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
2441.2   Економічний радник
2441.2 23068   Консультант з економічних питань
2441.2 24191   Оглядач з економічних питань
2441.2       Член виконавчого органу акціонерного товариства
2441.2       Член правління акціонерного товариства
2441.2       Член ревізійної комісії
2441.2       Член спостережної (наглядової) ради
2442.1       Антрополог
2442.1       Молодший науковий співробітник (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)
2442.1 23667   Науковий співробітник (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)
2442.1       Науковий співробітник-консультант (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія)
2442.2 20184   Археограф
2442.2 20187   Археолог
2442.2   Географ
2442.2       Географ (політична географія)
2442.2       Географ (фізична географія)
2442.2   Географ-економіст
2442.2       Етнолог
2442.2   Кримінолог
2442.2       Палеогеограф
2442.2 24307   Палеограф
2442.2       Соціальний патолог
2442.2 24767   1 Соціолог
2442.2   Соціолог з ефективності покарання правопорушників
2442.2   Соціолог промисловий
2442.2   Соціолог-кримінолог
2442.2       Фахівець з міської та районної планіровки
2442.2     1 Фахівець з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)
2442.2       Фахівець з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки
2442.2       Фахівець з управління природокористуванням
2443.1       Молодший науковий співробітник (філософія, історія, політологія)
2443.1 23667   Науковий співробітник (філософія, історія, політологія)
2443.1       Науковий співробітник-консультант (філософія, історія, політологія)
2443.2   Експерт із суспільно-політичних питань
2443.2   Історик
2443.2       Історик (економіка)
2443.2       Історик (політика)
2443.2       Історик (суспільні відносини)
2443.2   Консультант з питань історії
2443.2   Консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях)
2443.2   Політичний оглядач
2443.2   Політолог
2443.2       Фахівець з релігієзнавства
2443.2       Фахівець із генеалогії
2443.2       Філософ
2444.1   Графолог
2444.1       Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)
2444.1 23667   Науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)
2444.1       Науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади)
2444.1       Філолог-дослідник
2444.1       Фольклорист
2444.2 20604   Гід-перекладач
2444.2       Лінгвіст
2444.2 24316   1 Перекладач
2444.2 24325   Перекладач технічної літератури
2444.2 24319   80 Перекладач-дактилолог
2444.2 24322   Перекладач-секретар сліпого вчителя(викладача)
2444.2       Професіонал з фольклористики
2444.2 24559   18 Редактор-перекладач
2444.2       Філолог
2445.1       Молодший науковий співробітник (психологія)
2445.1 23667   Науковий співробітник (психологія)
2445.1       Науковий співробітник-консультант (психологія)
2445.2     80 Практичний психолог
2445.2 24459   1 Психолог
2446.1       Молодший науковий співробітник (соціальний захист населення)
2446.1 23667   Науковий співробітник (соціальний захист населення)
2446.1       Науковий співробітник-консультант (соціальний захист населення)
2446.2       Вихователь виправно-трудового закладу
2446.2   Наглядач в громадському центрі
2446.2   Наглядач за умовно засудженими
2446.2       Соціальний аудитор
2446.2       Соціальний працівник
2446.2   Фахівець (з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т. ін.)
2446.2     80 Фахівець із соціальної допомоги вдома
2446.2 24768   80 Фахівець із соціальної роботи
2446.2   1 Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування
2447.1       Молодший науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)
2447.1   5* Науковий співробітник (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)
2447.1       Науковий співробітник-консультант (проекти та програми у сфері матеріального та нематеріального виробництва)
2447.2   5* Фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва
2449.2       Позицію скасовано
2451.1   Літературознавець
2451.2 20294   83 Ведучий програми
2451.2 20529   18, 83 Випусковий
2451.2 20532   18, 83 Випусковий відповідальний
2451.2       Драматург
2451.2       Журналіст
2451.2       Журналіст мультимедійних видань засобів масової інформації
2451.2 22508   65 Інокореспондент
2451.2 23045   83 Коментатор
2451.2 23124   18, 83 Кореспондент
2451.2 23127   18, 83 Кореспондент власний
2451.2 23130   18, 83 Кореспондент спеціальний
2451.2 23166   Літературний співробітник
2451.2 24187   83 Оглядач
2451.2 24190   83 Оглядач політичний
2451.2   Письменник
2451.2 24531   81** Редактор
2451.2 24556   18 Редактор відповідальний
2451.2     82 Редактор з рекламування фільмів
2451.2 24540   18 Редактор літературний
2451.2       Редактор мультимедійних видань засобів масової інформації
2451.2 24553   18 Редактор науковий
2451.2 24562   18, 82 Редактор технічний
2451.2 24565   18 Редактор художній
2451.2 25290   Член головної редакції
2451.2 25293   Член колегії (редакційної)
2452.1       Дизайнер-дослідник
2452.1 22862   Мистецтвознавець (образотворче, декоративно-прикладне мистецтво)
2452.2       Аналітик з модельної діяльності
2452.2 20233   82 Асистент художника з комбінованих зйомок
2452.2 20230   82 Асистент художника-мультиплікатора
2452.2 20236   82 Асистент художника-постановника
2452.2 25244   1, 18 Дизайнер (художник-конструктор)
2452.2       Дизайнер візажу
2452.2       Дизайнер графічних робіт
2452.2       Дизайнер зачісок
2452.2       Дизайнер інтер’єру
2452.2       Дизайнер меблів
2452.2       Дизайнер мультимедійних об’єктів
2452.2       Дизайнер одягу
2452.2       Дизайнер пакування
2452.2       Дизайнер промислових виробів та об’єктів
2452.2       Дизайнер тканини
2452.2       Експерт з модельної діяльності
2452.2   81 Керівник самодіяльного об’єднання прикладного та декоративного мистецтва
2452.2 23631   Модельєр
2452.2 23634   Модельєр-конструктор
2452.2       Професіонал з перукарського мистецтва і декоративної косметики
2452.2 24737   82 Скульптор
2452.2       Стильмейкер
2452.2 25229   82, 1 Художник
2452.2 25262   82 Художник з комбінованих зйомок
2452.2 25248   Художник лакової мініатюри
2452.2 25254   Художник народних художніх промислів
2452.2 25232   Художник-графік телебачення
2452.2 25241   Художник-зарисовник (будинку моделей)
2452.2 25250   84 Художник-модельєр
2452.2 25253   82 Художник-мультиплікатор
2452.2 25231   Художник-окопротезист
2452.2 25259   84 Художник-оформлювач ігрових ляльок
2452.2 25268   86 Художник-реставратор
2452.2 25293   Член колегії (художньо-експертної)
2453.1   Музикознавець
2453.2 20083   84, 81 Акомпаніатор
2453.2   84 Артист (хору, хорового колективу, оркестрової групи та ін.)
2453.2   84 Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, вокального, естрадно-інструментального, хорового, народних інструментів та ін.)
2453.2   84 Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.)
2453.2   84 Артист-вокаліст (оперний, камерний, соліст, соліст-бандурист, музичної комедії, естради та ін.)
2453.2   Артист-соліст (хору)
2453.2 20162   84 Артист-соліст-інструменталіст
2453.2 20201   84 Асистент диригента
2453.2 20229   84 Асистент хормейстера
2453.2   84 Бандурист
2453.2   84 Бандурист-співак
2453.2 21623   84, 81 Диригент
2453.2 22885   Капельмейстер
2453.2   81 Керівник оркестру (ансамблю) духових інструментів
2453.2   81 Керівник оркестру (ансамблю, фольклорного ансамблю) народних інструментів
2453.2   81 Керівник хору (фольклорного ансамблю)
2453.2   84 Кобзар
2453.2       Композитор
2453.2 23109   84, 81 Концертмейстер
2453.2 23115   84 Концертмейстер з класу вокалу
2453.2   Концертмейстер-піаніст
2453.2 23643   82 Музичний оформлювач
2453.2 24550   18 Редактор музичний
2453.2 24586   84 Репетитор з вокалу
2453.2 25217   84, 81 Хормейстер
2453.2 25293   Член колегії (сценарної, художньо-експертної у галузі музикознавства)
2454.1 22862   Мистецтвознавець (хореографія)
2454.2   Аранжувальник балетний
2454.2   84 Артист (танцювального ансамблю, танцювального та хорового колективу, ансамблю пісні й танцю та ін.)
2454.2 20101   84 Артист балету
2454.2 20102   84 Артист балету (соліст)
2454.2   Артист балету на льоду
2454.2 20200   84 Асистент балетмейстера
2454.2 20260   84, 81 Балетмейстер
2454.2 20266   84 Балетмейстер-постановник
2454.2   81 Керівник танцювального колективу
2454.2 23112   Концертмейстер з класу балету
2454.2 24583   84 Репетитор з балету
2454.2 25214   Хореограф
2454.2 25293   Член колегії (сценарної, художньо-експертної у галузі хореографії)
2455.1 22862   Мистецтвознавець (кіномистецтво)
2455.2   84, 82 Актор (театру, кіно та ін.)
2455.2 20156   84 Артист розмовного жанру
2455.2   Артист театру міміки та жесту (мімічного ансамблю)
2455.2 20104   84 Артист, що веде концерт
2455.2 20140   Артист-конферансьє
2455.2 20227   84 Асистент режисера
2455.2 20228   Асистент режисера телебачення
2455.2 22151   84 Звукорежисер
2455.2     82 Каскадер
2455.2   Керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об’єднання, клубу за інтересами та ін.)
2455.2   81 Керівник колективу (театрального, самодіяльного та ін.)
2455.2 24625   Керівник музичний
2455.2 24644   81, 84 Керівник художній
2455.2 22936   Кінознавець
2455.2 22946   82 Кінорежисер
2455.2 22949   82 Кінорежисер анімаційних (мультиплікаційних) фільмів
2455.2 22952   Кінорежисер з монтажу
2455.2 22955   82 Кінорежисер-постановник
2455.2 23474   81 Методист культурно-освітнього закладу
2455.2       Провідний звукооператор
2455.2     82 Провідний кінооператор
2455.2     82 Провідний кінооператор комбінованих зйомок
2455.2     82 Провідний кінооператор-постановник
2455.2     82 Провідний монтажер
2455.2   Редактор фільмів
2455.2 24568   81, 84 Режисер
2455.2 24572   83 Режисер радіомовлення
2455.2   84 Режисер театралізованих заходів та свят
2455.2 24573   83 Режисер телебачення
2455.2 24571   84 Режисер-постановник
2455.2 24589   84 Репетитор з техніки мови
2455.2 25265   84** Художник-постановник
2455.2 25302   Читець
2460       Єпископ (архієпископ, митрополит, голова об’єднання, старший пресвітер і т. ін.)
2460       Місіонер
2460       Священнослужитель (пастор, пресвітер, військовий священик (капелан) і т. ін.)
2471       Експерт з пробірного контролю
2481.1       Молодший науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство)
2481.1       Науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство)
2481.1       Науковий співробітник-консультант (туризмологія, екскурсознавство)
2481.2       Екскурсознавець
2481.2       Туризмознавець
2482.2       Фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.)
2482.2       Фахівець із готельної справи
2482.2       Фахівець із ресторанної справи
2483.1       Молодший науковий співробітник (рекреалогія)
2483.1       Науковий співробітник (рекреалогія)
2483.1       Науковий співробітник-консультант (рекреалогія)
2483.2       Фахівець із санаторно-курортної справи
2490       Інспектор
2490       Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
2490       Радник

РОЗДІЛ 3. ФАХІВЦІ

Чинний з 01.11.2010 р.

 

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 16 серпня 2012 року N 923
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 серпня 2012 року N 923, набирають чинності з 1 вересня 2012 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 18 листопада 2014 року N 1361
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 18 листопада 2014 року N 1361, набирають чинності з 1 березня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 2 вересня 2015 року N 1084
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 вересня 2015 року N 1084, набирають чинності з 1 жовтня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 4 березня 2016 року N 394
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 4 березня 2016 року N 394, набирають чинності з 1 березня 2016 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 10 серпня 2016 року N 1328
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 10 серпня 2016 року N 1328, набирають чинності з 15 серпня 2016 року,
 крім доповнень ДК 003:2010 професійними назвами роботи «Приватний виконавець»
 та «Помічник приватного виконавця», що набирають чинності з 5 жовтня 2016 року)

Цей розділ вміщує професії, що вимагають знань в одній чи більше галузях природознавчих, технічних і гуманітарних наук.

Професійні завдання полягають у виконанні спеціальних робіт, пов’язаних із застосуванням положень та використанням методів відповідних наук.

До цього розділу належать професії, яким відповідає кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним документом:

— молодшого спеціаліста;

— бакалавра;

— спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру тощо);

— спеціаліста (на роботах з керування складними технічними комплексами чи їх обслуговування).

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

3 Фахівці
31 Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки
311 Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки
3111 Лаборанти та техніки, пов’язані з хімічними та фізичними дослідженнями
3112 Техніки-будівельники
3113 Технічні фахівці — електрики
3114 Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій
3115 Технічні фахівці — механіки
3116 Лаборанти та техніки в хімічному виробництві
3117 Технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії
3118 Креслярі
3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки
312 Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки
3121 Техніки-програмісти
3123 Контролери та регулювальники промислових роботів
313 Оператори оптичного та електронного устаткування
3131 Фотографи та оператори устаткування для реєстрації зображення та звуку
3132 Оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування
3133 Оператори медичного устаткування
3139 Інші оператори оптичного та електронного устаткування
314 Фахівці, що керують суднами та літальними апаратами і забезпечують судноплавство та польоти
3141 Суднові фахівці
3142 Вахтові офіцери та лоцмани
3143 Льотні фахівці
3144 Авіадиспетчери
3145 Технічні фахівці, що забезпечують повітряний рух
315 Інспектори з безпеки та якості
3151 Інспектори з будівництва та пожежної безпеки
3152 Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості
32 Фахівці в галузі біології, агрономії та медицини
321 Фахівці в галузі біології та агрономії
3211 Лаборанти в галузі біологічних досліджень
3212 Асистенти ветеринарів, молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі
3213 Консультанти в сільському, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі
322 Допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації та ветеринарії (крім медичних сестер)
3221 Медичні асистенти
3222 Гігієністи
3224 Окулісти та оптики
3225 Дантисти-асистенти
3226 Фізіотерапевти та масажисти
3227 Допоміжний персонал у галузі ветеринарії
3228 Фармацевти
3229 Інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер)
323 Медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам
3231 Медичні сестри, що асистують професіоналам
3232 Помічники професіоналів-акушерів
324 Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини
3241 Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини
33 Фахівці в галузі освіти
331 Фахівці з початкової освіти
3310 Фахівці з початкової освіти
332 Фахівці з дошкільного виховання
3320 Фахівці з дошкільного виховання
333 Фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) освіти
3330 Фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) освіти
334 Інші фахівці в галузі освіти
3340 Інші фахівці в галузі освіти
34 Інші фахівці
341 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі
3411 Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій
3412 Страхові агенти
3413 Агенти з торгівлі майном
3414 Консультанти з подорожей та організатори подорожей
3415 Технічні та торговельні представники
3416 Закупники
3417 Оцінювачі та аукціоністи
3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі
342 Агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери
3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів
3422 Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції
3423 Агенти із зайнятості й трудових контрактів
3429 Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери
343 Технічні фахівці в галузі управління
3431 Секретарі адміністративних органів
3432 Судові секретарі, виконавці та розпорядники
3433 Бухгалтери та касири-експерти
3434 Допоміжний персонал у сфері статистики та математики
3435 Організатори діловодства
3435.1 Організатори діловодства (державні установи)
3435.2 Організатори діловодства (види економічної діяльності)
3435.3 Організатори діловодства (система судочинства)
3436 Помічники керівників
3436.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій
3436.2 Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів
3436.3 Помічники керівників малих підприємств без апарату управління
3436.9 Інші помічники
3439 Інші технічні фахівці в галузі управління
344 Державні інспектори
3441 Інспектори митної служби
3442 Інспектори податкової служби
3443 Інспектори із соціальної допомоги
3444 Інспектори з ліцензій
3449 Інші державні інспектори
345 Інспектори правоохоронних органів, кримінально-виконавчої служби, воєнізованої охорони, приватні детективи та фахівці з дізнання
3450 Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи
3451 Інспектори правоохоронних органів та фахівці із дізнання
3452 Фахівці кримінально-виконавчої служби
346 Соціальні працівники
3460 Соціальні працівники
347 Декоратори, артисти, спортсмени та організатори у сфері культури та мистецтва
3471 Декоратори та комерційні дизайнери
3472 Радіо-, теле- та інші ведучі
3473 Музиканти, співаки, танцюристи, які працюють на вулиці та в нічних клубах
3474 Клоуни, ілюзіоністи, акробати та прирівняні до них естрадно-циркові артисти
3475 Спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні спортсмени
3476 Організатори у сфері культури та мистецтва
3479 Інші фахівці у сфері культури та мистецтва
348 Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має духовного сану
3480 Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має духовного сану
349 Лаборанти та техніки в інших видах економічної діяльності
3491 Лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень
35 Фахівці в галузі харчової та переробної промисловості
351 Фахівці з переробки плодоовочевої продукції
3510 Фахівці з переробки плодоовочевої продукції
352 Фахівці з бродильного виробництва та виноробства
3520 Фахівці з бродильного виробництва та виноробства
353 Фахівці з виробництва молочних продуктів
3530 Фахівці з виробництва молочних продуктів
354 Фахівці з виробництва м’ясних продуктів
3540 Фахівці з виробництва м’ясних продуктів
355 Фахівці з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів
3550 Фахівці з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів
356 Фахівці зі зберігання та переробки зерна
3560 Фахівці зі зберігання та переробки зерна
357 Фахівці з технології харчування
3570 Фахівці з технології харчування
359 Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості
3590 Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості

ДОДАТОК А
(обов’язковий)

ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ ЗА КОДАМИ ПРОФЕСІЙ

КОД КП КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ
3111 Асистент астронома
3111 Асистент геолога
3111 Асистент геолога нафтогазорозвідки
3111 Асистент геофізика
3111 Асистент геохіміка
3111 Асистент гідрогеолога
3111 Асистент метеоролога
3111 Асистент професіонала з інформаційного забезпечення геологорозвідувальних робіт
3111 Асистент фізика
3111 23157 Лаборант (хімічні та фізичні дослідження)
3111 Лаборант з безпеки та якості будівельної продукції
3111 Оператор біолокацій
3111 75 Технік-агрометеоролог
3111 75 Технік-аеролог
3111 24949 5, 74 Технік-геолог
3111 24952 5, 74 Технік-геофізик
3111 24955 5, 74 Технік-гідрогеолог
3111 75 Технік-гідролог
3111 24960 Технік-дозиметрист
3111 24974 Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження)
3111 75 Технік-метеоролог
3111 75 Технік-океанолог
3111 25041 1 Технік-технолог
3111 Технік-технолог із зварювання
3111 Фахівець з медичної фізики
3111 Фахівець з управління енергозбереженням в будівлях
3111 Фахівець із нетрадиційних видів енергії
3112 24750 Доглядач будови
3112 Кошторисник
3112 Технік з архітектурного проектування
3112 Технік санітарно-технічних систем
3112 Технік-будівельник
3112 Технік-будівельник (дорожнє будівництво)
3112 24958 Технік-гідротехнік
3112 Технік-дизайнер (будівництво)
3112 25037 64, 87 Технік-доглядач
3112 24974 64 Технік-лаборант (будівництво)
3112 24981 64 Технік-проектувальник
3112 Технік-теплотехнік (будівництво)
3112 Технік-технолог (виробництво будівельних виробів і конструкцій)
3113 21782 Диспетчер електромеханічної служби
3113 21785 Диспетчер електропідстанції
3113 21788 Диспетчер ескалаторної служби
3113 21743 Диспетчер перетворювального комплексу
3113 21755 Диспетчер районного (місцевого) диспетчерського пункту
3113 62 Диспетчер-інформатор
3113 25401 Електрик дільниці
3113 25404 Електрик цеху
3113 25407 Електродиспетчер
3113 25410 67, 66 Електромеханік
3113 25419 67 Електромеханік груповий перевантажувальних машин
3113 25441 Електромеханік дільниці
3113 70 Електромеханік електрозв’язку
3113 25432 Електромеханік з підіймальних установок
3113 25431 Електромеханік загальносуднового електроустаткування
3113 70 Електромеханік засобів радіо та телебачення
3113 70 Електромеханік лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв
3113 25430 Електромеханік підводного апарата
3113 25429 Електромеханік підземної дільниці
3113 25434 Електромеханік радіонавігаційної системи
3113 Електромеханік судновий
3113 25427 67 Електромеханік-наставник
3113 25455 Енергетик
3113 25470 Енергетик виробництва
3113 25467 Енергетик гідровузла (шлюзу)
3113 25473 Енергетик дільниці
3113 25468 Енергетик підземної дільниці
3113 25476 1 Енергетик цеху
3113 25482 66 Енергодиспетчер
3113 25485 Енергодиспетчер шляховий
3113 Технік з експлуатації біоенергетичних установок
3113 Технік з експлуатації вітроенергетичних установок
3113 Технік з експлуатації гідроенергетичних установок
3113 Технік з експлуатації сонячних енергетичних установок
3113 Технік-електрик
3113 25045 Технік-енергетик
3113 24971 Технік-конструктор (електротехніка)
3113 25041 Технік-технолог (електротехніка)
3113 Фахівець з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж
3113 Фахівець з енергетичного менеджменту
3114 70 Диспетчер електрозв’язку
3114 70 Диспетчер поштового зв’язку
3114 70 Технік електрозв’язку
3114 25011 68 Технік з радіолокації
3114 25020 Технік з сигналізації
3114 Технік із конфігурованої комп’ютерної системи
3114 Технік із структурованої кабельної системи
3114 24947 1 Технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
3114 70 Технік поштового зв’язку
3114 24971 Технік-конструктор (електроніка)
3114 25041 Технік-технолог (електроніка)
3114 Фахівець інфокомунікацій
3115 68 Авіаційний технік з планера та двигунів
3115 Авіаційний технік з приладів та електроустаткування
3115 Авіаційний технік з радіоустаткування
3115 20300 Водолазний фахівець підводного апарата
3115 68 Диспетчер центру комутації повідомлень
3115 23485 Механік
3115 23488 Механік автомобільної колони (гаража)
3115 23498 Механік бурильно-гідрографічної машини
3115 23495 6 Механік бурильної установки
3115 23499 Механік вагона-транспортера
3115 23513 67 Механік вантажного району (дільниці)
3115 23592 Механік виробництва
3115 23501 Механік всюдихода
3115 23510 Механік гідровузла (шлюзу)
3115 23523 Механік групи загону
3115 23516 Механік груповий
3115 23519 67 Механік груповий перевантажувальних машин (навантажувально-розвантажувальних механізмів)
3115 23525 Механік дизельної та холодильної установок
3115 23607 64, 5 Механік дільниці
3115 23528 Механік дренажної шахти (дільниці)
3115 23570 74 Механік з бурових, гірничих робіт
3115 23573 Механік з кранового господарства
3115 23577 5 Механік з підіймальних установок
3115 23583 Механік з ремонту транспорту
3115 23580 6 Механік з ремонту устаткування
3115 14455 85 Механік з технічних видів спорту
3115 23534 Механік ізотермічних вагонів для перевезення живої риби
3115 23546 Механік льодозаводу
3115 23613 Механік навчального полігону
3115 23567 Механік перевантажувальних машин
3115 23571 Механік підземної дільниці
3115 23595 Механік радіонавігаційної системи
3115 23601 Механік рефрижераторних установок
3115 23598 Механік рефрижераторного поїзда (секції)
3115 23616 1 Механік цеху
3115 Позицію скасовано
3115 23552 Механік-налагоджувальник
3115 24825 Старший механік підводного апарата
3115 24938 5 Теплотехнік
3115 Технік з об’єктивного контролю
3115 24941 68 Технік (механік) авіаційний з експлуатації авіаційного устаткування об’єктивного контролю
3115 24942 68 Технік (механік) авіаційний з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден)
3115 68 Технік автоматизованих систем траєкторних вимірів
3115 24982 Технік з автоматизації виробничих процесів
3115 68 Технік з автоматизованих систем льотного контролю
3115 25034 87 Технік з експлуатації мереж і споруд водопровідно-каналізаційного господарства
3115 25032 Технік з експлуатації та ремонту устаткування
3115 24989 1 Технік з інструменту
3115 24998 Технік з механізації трудомістких процесів
3115 Технік з обслуговування інженерно-технічних засобів охорони (пенітенціарна система)
3115 Технік маяка
3115 24971 Технік-конструктор (механіка)
3115 Технік-механік із меліорації сільськогосподарського виробництва
3115 Технік-механік сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва
3115 25041 Технік-технолог (механіка)
3115 Фахівець з виготовлення штучного льоду
3115 21190 66 Черговий по механізованій дистанції навантажувально-розвантажувальних робіт
3116 Технік (хімічні технології)
3116 25030 Технік з електрохімічного захисту
3116 24974 Технік-лаборант (хімічне виробництво)
3117 21650 Диспетчер внутрішньошахтового (шахтового) транспорту
3117 21656 5 Диспетчер гірничий
3117 24770 Спектроскопіст
3117 24983 74 Технік з буріння
3117 24985 6 Технік з видобутку нафти й газу
3117 25031 21 Технік з експлуатації нафтопроводів
3117 25033 Технік з експлуатації устаткування газових об’єктів
3117 25009 21 Технік з підготовки та транспортування нафти та газу
3117 Технік-електромеханік гірничий
3117 24974 Технік-лаборант (видобувна промисловість, металургія)
3117 24977 5, 74 Технік-маркшейдер
3117 Технік-технолог (виробництво кольорових металів та сплавів)
3117 Технік-технолог (виробництво сталі та феросплавів)
3117 Технік-технолог (виробництво чавуну)
3117 Технік-технолог (лиття металів)
3117 Технік-технолог (обробка металів тиском)
3117 Технік-технолог гірничий
3117 Фахівець з піротехнічних, саперних та підривних робіт
3118 23118 1 Копіювальник технічної документації
3118 Коректор морських карт і посібників для плавання
3118 25284 1 Кресляр
3118 25287 Кресляр-конструктор
3118 Технік-гідрограф
3118 24969 5, 74 Технік-картограф
3118 24971 1 Технік-конструктор
3118 Технік-топограф
3118 Технік-топограф кадастровий
3119 21629 1** Диспетчер
3119 21635 Диспетчер автомобільного транспорту
3119 21641 Диспетчер вагонного депо
3119 21744 5 Диспетчер виробництва
3119 63 Диспетчер газового господарства
3119 21707 Диспетчер з міжнародних перевезень
3119 Диспетчер зі збору навігаційної інформації
3119 66 Диспетчер локомотивний дирекції залізничних перевезень
3119 21677 66 Диспетчер локомотивний шляховий
3119 21674 Диспетчер локомотивного депо
3119 21683 66 Диспетчер маневровий залізничної станції
3119 21740 62 Диспетчер підприємства (району) мереж
3119 21704 Диспетчер пожежного зв’язку
3119 21728 67 Диспетчер порту
3119 21767 68 Диспетчер служби перевезень
3119 21768 66 Диспетчер станційний
3119 22589 Інспектор з військово-технічних видів спорту
3119 22832 70 Інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань
3119 22798 Інструктор з організації служби загону
3119 22958 Класифікатор текстильної сировини
3119 23106 Конфекціонер
3119 23139 11 Круп’яр
3119 23157 Лаборант (галузі техніки)
3119 23136 11 Питлівник
3119 24423 Пробірувальник
3119 24772 Стажист-дослідник
3119 24940 1** Технік
3119 Технік (сфера захисту інформації)
3119 Технік з аварійно-рятувальних робіт
3119 24987 Технік з аеронавігаційної інформації
3119 25035 85 Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки
3119 24995 1 Технік з метрології
3119 24999 87, 1 Технік з налагоджування та випробувань
3119 25001 1 Технік з нормування праці
3119 25029 66** Технік з обліку
3119 25010 64 Технік з підготовки виробництва
3119 62, 83 Технік з підготовки технічної документації
3119 25005 87, 1 Технік з планування
3119 25026 1 Технік з праці
3119 Технік з промислового рибальства
3119 Технік з фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії)
3119 25023 1 Технік із стандартизації
3119 25044 Технік тренажера
3119 24948 64, 74 Технік-геодезист
3119 Технік-дефектоскопіст
3119 Технік-протезист-ортезист
3119 25040 87 Технік-теплотехнік
3119 Технік-технолог (текстильна та легка промисловість)
3119 Технік-технолог з виробництва меблів
3119 25062 Технолог
3119 Технолог ортопедичний
3119 25171 40 Фабрикатор
3119 18 Фахівець з видавничо-поліграфічного виробництва
3119 Фахівець з технічної експертизи
3119 25205 Фрахтівник
3119 25226 1 Хронометражист
3119 25227 Хронометражист на підземних роботах
3119 Позицію скасовано
3119 66 Черговий локомотивного депо (основного, зворотного)
3119 21149 Черговий оперативний (загону, центрального командно-диспетчерського пункту, оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та ін.)
3119 21166 Черговий по депо рухомого складу
3119 21262 Черговий по електродепо
3119 21172 66 Черговий по залізничній станції
3119 21253 Черговий по станції метрополітену
3121 Технік із системного адміністрування
3121 25036 1 Технік-програміст
3121 Фахівець з інформаційних технологій
3121 Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)
3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
3121 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм
3123 Контролер роботів
3123 Технік-фотограмметрист
3131 20242 Аерофотогеодезист
3131 20205 82 Асистент звукооформлювача
3131 20209 Асистент звукорежисера
3131 20212 82 Асистент кінооператора
3131 20215 82 Асистент кінорежисера
3131 82 Асистент кінорежисера анімаційних (мультиплікаційних) фільмів
3131 22148 82 Звукооформлювач
3131 22937 82 Кінооператор
3131 22938 Кінооператор (фотооператор) бортовий
3131 22940 82 Кінооператор комбінованих зйомок
3131 22943 82 Кінооператор-постановник
3131 23637 82 Монтажер
3131 15521 82 Оператор відеозапису
3131 24218 Оператор звукозапису
3131 Оператор комплексу стенографування та текстооброблення
3131 Оператор обробки та титрування телепередач
3131 24224 Оператор-кінокореспондент
3131 24944 Технік-аерофотограметрист
3131 25199 18 Фотокореспондент
3131 25202 18 Фотокореспондент спеціальний
3131 25203 Фототехнік
3131 Фотохудожник
3132 20202 82 Асистент звукооператора
3132 20224 Асистент телеоператора
3132 11218 68 Бортрадист
3132 22145 82, 84 Звукооператор
3132 70 Оператор радіочастотного контролю
3132 17572 22 Радист-радіолокаторник
3132 67 Радіоелектронік
3132 17566 73 Радіотелеграфіст
3132 24266 Телеоператор
3132 24986 Технік із звукозапису
3132 Фахівець із телекомунікаційної інженерії
3133 Оператор медичного устаткування
3139 Технік з діагностичного устаткування
3139 Технік-оператор електронного устаткування
3139 Технік-оператор оптичного устаткування
3139 Технік-оптик
3139 Технік-технолог з виробництва оптичних і оптико-електронних приладів
3139 Фахівець з автотехнічної експертизи
3141 20299 67 Водолазний фахівець
3141 20607 Гідроакустик
3141 Другий помічник командира земснаряда (землесоса, дноочищувального снаряда)
3141 25422 Електромеханік груповий флоту (з флоту)
3141 25425 67 Електромеханік лінійний флоту (з флоту)
3141 Інспектор несамохідного флоту
3141 23133 67 Кранмейстер
3141 Механік (електромеханік) (судновий) — шкіпер
3141 67 Механік (судновий)
3141 Механік (судновий) — помічник капітана
3141 Механік (судновий) — помічник командира
3141 23522 67 Механік груповий флоту (з флоту)
3141 Механік з автоматики
3141 23589 67 Механік із суднових систем
3141 Механік крана плавучого
3141 23586 67 Механік портового флоту
3141 67 Механік рефрижераторних установок (судновий)
3141 23652 Спостерігач судновий
3141 24821 Старший механік-капітан
3141 25014 68 Технік з радіонавігації
3141 Технік-механік з ремонту технологічного устаткування
3141 Третій помічник командира земснаряда (землесоса, дноочищувального снаряда)
3141 25115 67 Уповноважений з приймання суден від суднобудівних заводів
3142 20248 67 Багермейстер
3142 20251 Багермейстер-капітан
3142 20254 67 Багермейстер-наставник
3142 Другий помічник капітана (на суднах внутрішнього плавання)
3142 22891 Капітан груповий
3142 22909 Капітан здавальний
3142 22899 Капітан підводного апарата
3142 22900 Капітан портового пункту
3142 22900 67 Капітан порту (річкового)
3142 22906 Капітан рейду
3142 22912 Капітан флоту
3142 Капітан-координатор
3142 22895 Капітан-кранмейстер
3142 22897 67 Капітан-наставник
3142 23172 67 Лоцман
3142 67 Лоцман-оператор
3142 Помічник капітана — помічник механіка (суднового)
3142 24881 67 Стивідор
3142 24884 Стивідор у найважливіших морських портах
3142 Третій помічник капітана (на суднах внутрішнього плавання)
3142 19621 67 Шкіпер
3142 25315 67 Шкіпер рейду
3142 25317 68 Штурман
3143 11212 73 Бортмеханік
3143 68 Бортовий оператор-інструктор автоматизованої системи льотного контролю
3143 68 Бортоператор
3143 11214 68 Бортоператор вантажних літаків
3143 11219 68 Бортштурман
3143 68 Диспетчер пункту збору донесень
3143 68 Диспетчер пункту передпольотного інформаційного обслуговування
3143 68 Диспетчер-інструктор диспетчерського тренажера
3143 25400 Електрик-випробувач бортовий
3143 22202 Інженер (механік) — випробувач бортовий
3143 22179 68 Інженер бортовий
3143 22178 68 Інженер бортовий авіаційної ескадрильї
3143 22190 68 Інженер-інспектор бортовий
3143 22208 68 Інженер-інструктор бортовий
3143 22577 68 Інспектор-пілот
3143 22970 3, 68 Командир авіаційної ланки
3143 12835 68 Командир повітряного судна (літака, вертольота)
3143 22991 68 Командир повітряного судна (пілот, льотчик) — інструктор
3143 23164 Льотчик-випробувач
3143 13380 3, 68 Льотчик-спостерігач
3143 23664 Наставник-пілот авіаційного (льотного) загону
3143 24222 Оператор-випробувач бортовий
3143 16604 68 Пілот (другий пілот)
3143 24472 Радист-випробувач бортовий
3143 24773 68 Старший бортовий інженер авіаційного загону
3143 24776 Старший бортовий механік авіаційного загону
3143 24779 68 Старший бортовий оператор авіаційного загону
3143 24785 68 Старший бортовий радист авіаційного загону
3143 25321 68 Штурман авіаційного загону
3143 25323 68 Штурман авіаційної ескадрильї
3143 25320 Штурман авіаційної ланки
3143 25339 Штурман-випробувач
3143 25335 68 Штурман-інспектор
3144 21638 Диспетчер аеродромного диспетчерського (авіаційно-диспетчерського) пункту
3144 21659 Диспетчер диспетчерського пункту посадки (кола, підходу)
3144 21719 Диспетчер з перельотів
3144 21698 68 Диспетчер з руху (літаків)
3144 21737 Диспетчер з центрування
3144 Диспетчер із забезпечення польотів
3144 21770 Диспетчер стартового диспетчерського пункту
3144 Диспетчер управління повітряним рухом
3144 21779 Диспетчер центру керування повітряним рухом
3144 68 Диспетчер-інспектор
3144 21668 68 Диспетчер-інспектор з руху (літаків)
3144 Диспетчер-інструктор
3144 24226 Оператор наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом
3144 24848 Старший штурман авіаційного училища
3144 24851 Старший штурман авіаційної ескадрильї, об’єднаної з аеропортом
3144 24854 Старший штурман навчального авіаційного центру
3144 24852 Старший штурман об’єднаного авіаційного загону
3144 25326 Штурман авіаційно-технічного спортивного клубу
3144 25329 Штурман аероклубу
3144 25330 68 Штурман аеропорту (бюро, групи, служби)
3144 25333 Штурман дельтапланерного клубу
3144 25342 Штурман наведення
3144 25341 Штурман центрального командно-диспетчерського пункту
3144 25332 Штурман черговий аеропорту (бюро, групи, служби)
3144 25343 Штурман-оператор
3144 25344 Штурман-оператор авіаційної космічної та радіолокаційної далекої навігації
3145 22199 68 Інженер-інспектор з контролю за використанням палива
3145 24943 68 Технік аеродромної служби
3145 25017 68 Технік із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів
3145 24967 Технік-інспектор з контролю за використанням палива
3145 21254 Черговий на стоянці, в ангарі
3151 22616 Інспектор з контролю за технічним утриманням будинків
3151 22810 Інструктор з протипожежної профілактики
3152 21701 66 Диспетчер поїзний
3152 21667 Диспетчер-інспектор
3152 22241 87 Інженер з безпеки руху
3152 22390 87 Інженер з приймання електропересувного складу
3152 22387 Інженер з приймання ремонтного фонду та видавання готової продукції
3152 22442 Інженер з технічного нагляду
3152 22187 67, 87 Інженер-інспектор
3152 22196 Інженер-інспектор з безпеки польотів бортовий
3152 22518 Інспектор газотехнічний
3152 22519 Інспектор гідротехнічний
3152 22520 Інспектор гірничотехнічний
3152 22550 67 Інспектор дипломно-паспортного бюро (відділу)
3152 22713 70 Інспектор електрозв’язку
3152 22586 67 Інспектор з безпеки мореплавання
3152 22674 Інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань
3152 22622 65 Інспектор з контролю якості продукції
3152 22619 Інспектор з контролю якості та використання лісоматеріалів
3152 22628 Інспектор з маломірних суден (маломірного флоту)
3152 76 Інспектор з охорони праці
3152 Інспектор з реєстрації суден
3152 22661 67 Інспектор з розслідування аварій суден
3152 22610 2 Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва
3152 22556 62 Інспектор інспекції енергонагляду
3152 22563 Інспектор котлонагляду (з котлонагляду)
3152 22571 67 Інспектор морський
3152 22596 Інспектор підіймальних споруд
3152 22664 67 Інспектор портового нагляду
3152 22701 Інспектор технічний
3152 22512 Інспектор у вибухонебезпечних виробництвах
3152 22553 Інспектор шляховий
3152 22559 67 Інспектор-капітан
3152 22580 68 Інспектор-пілот з безпеки польотів
3152 22679 Інспектор-приймальник заводський
3152 22903 67 Капітан портового нагляду
3152 Корабельний інженер порту
3152 24483 Ревізор автомобільного транспорту
3152 24486 66 Ревізор вагового господарства
3152 24507 87, 66 Ревізор з безпеки руху
3152 24516 Ревізор з виробничо-технічних і економічних питань
3152 24510 Ревізор з рухомого складу, колії та споруд
3152 24522 Ревізор з холодильного господарства
3152 Позицію скасовано
3152 24519 Ревізор із збереження вагонного парку
3152 66 Ревізор руху дирекції залізничних перевезень
3152 24797 Старший інспектор з гідроспоруд
3152 24806 62 Старший інспектор з експлуатації атомних станцій
3152 24809 62 Старший інспектор з експлуатації електростанцій та підприємств мереж
3152 24791 Старший інспектор льотно-виробничої служби центральної бази
3152 Сюрвейєр вантажний
3152 24964 87 Технік-інспектор
3152 Фахівець (офіцер) охорони компанії (портових засобів)
3211 Асистент біолога
3211 Асистент біохіміка
3211 Асистент хіміка
3211 23157 Лаборант (біологічні дослідження)
3211 Таксидерміст
3211 Технік-еколог
3211 Технік-лаборант
3211 24974 Технік-лаборант (біологічні дослідження)
3211 Фахівець з біотехнології
3211 25196 Фотодактилоскопіст
3212 20047 2 Агроном відділення (бригади, сільськогосподарської дільниці, ферми, цеху)
3212 Агротехнік
3212 Асистент дресирувальника морських тварин
3212 Інспектор з використання водних ресурсів
3212 22652 66 Інспектор з охорони природи
3212 Інспектор із захисту рослин
3212 Лаборант (ветеринарна медицина)
3212 Технік (природознавчі науки)
3212 Технік ветеринарної медицини
3212 Технік з виробництва продукції аквакультури
3212 Технік із лісозаготівель
3212 Технік лісового господарства
3212 Технік мисливського господарства
3212 Технік-агрохімік
3212 Технік-гідролісомеліоратор
3212 Технік-гідрометрист
3212 Технік-гідротехнік
3212 Технік-ґрунтознавець
3212 Технік-землевпорядник
3212 24975 3 Технік-лісопатолог
3212 Технік-рибовод
3212 25038 3 Технік-таксатор
3212 Технік-технолог з переробки риби та морепродуктів
3212 Технолог з виробництва продукції аквакультури
3212 Технолог з ідентифікації і реєстрації тварин
3212 Технолог з рибальства
3212 Технолог із агрономії
3212 Технолог-гідротехнік
3212 Технолог-рибовод
3212 Фахівець з плодоовочівництва і виноградарства
3212 Фахівець садово-паркового господарства
3213 22160 2 Зоотехнік відділення (комплексу, сільськогосподарської дільниці, ферми)
3213 22843 5* Інструктор службового собаківництва
3213 3 Майстер лісу
3213 3 Майстер на лісозаготівельних роботах
3213 25008 2 Технік з племінної справи
3213 2 Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва
3213 2 Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва
3213 Фахівець з бджільництва
3213 Фахівець з організації та ведення фермерського господарства
3213 Фахівець із звірівництва
3221 23157 78 Лаборант (медицина)
3221 20449 78 Лікар-стажист
3221 78 Помічник лікаря-епідеміолога
3221 Технік-лаборант з клінічної нейрофізіології
3221 25180 78 Фельдшер
3221 78 Фельдшер із санітарної освіти
3221 Фельдшер пожежно-рятувального (аварійно-рятувального) підрозділу
3221 78 Фельдшер санітарний
3221 78 Фельдшер з медицини невідкладних станів
3222 Гігієніст зубний
3222 22816 78 Інструктор із санітарної освіти
3224 78 Оптометрист
3225 20347 78 Лікар зубний
3225 78 Помічник лікаря-стоматолога
3225 24961 78 Технік зубний
3226 80 Інструктор з трудової адаптації
3226 22825 78 Інструктор з трудової терапії
3226 23184 Масажист
3226 85 Масажист спортивний
3226 80 Фахівець з фізичної реабілітації
3227 Молодший лікар ветеринарної медицини
3227 25183 Фельдшер ветеринарної медицини
3228 23157 78 Лаборант (фармація)
3228 24427 78 Провізор-інтерн
3228 25177 78 Фармацевт
3229 20353 78 Лікар-інтерн
3229 23169 Логопед
3229 24577 78 Рентгенолаборант
3229 Технолог з лабораторної діагностики
3229 Технолог з рентгенологічної діагностики
3229 Фахівець із орієнтації сліпих
3229 25186 78 Фельдшер-лаборант
3231 24713 78 Сестра медична
3231 78 Сестра медична з дієтичного харчування
3231 24727 78 Сестра медична з косметичних процедур
3231 78 Сестра медична з лікувальної фізкультури
3231 24728 78 Сестра медична з масажу
3231 78 Сестра медична з фізіотерапії
3231 78 Сестра медична з функціональної діагностики
3231 78 Сестра медична зі стоматології
3231 24720 Сестра медична милосердя
3231 24722 78 Сестра медична операційна
3231 24725 78 Сестра медична патронажна
3231 78 Сестра медична поліклініки
3231 24732 78 Сестра медична станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги
3231 78 Сестра медична стаціонару
3231 24716 78 Сестра медична — анестезист
3231 24872 78 Статистик медичний
3231 78 Технік-ортезист-гіпсовиливальник
3232 20086 78 Акушерка
3241 Натуропат
3241 Фахівець безконтактного масажу
3241 Цілитель
3310 Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)
3310 23146 Культорганізатор дитячих позашкільних закладів
3320 Вчитель з дошкільного виховання (з дипломом молодшого спеціаліста)
3330 Асистент викладача із соціальної педагогіки
3330 Асистент вчителя з корекційної освіти
3330 80 Асистент вчителя-логопеда
3330 80 Асистент вчителя-реабілітолога
3340 Асистент богослова
3340 Асистент вихователя дошкільного навчального закладу
3340 80 Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами
3340 Асистент вчителя
3340 80 Асистент вчителя-дефектолога
3340 5* Асистент педагога-валеолога
3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
3340 Викладач-стажист
3340 20302 80 Вихователь
3340 20308 87 Вихователь гуртожитку
3340 20309 Вихователь професійно-технічного навчального закладу
3340 Вожатий
3340 Інструктор підривних робіт
3340 22837 Інструктор виробничого навчання
3340 12554 Інструктор виробничого навчання робітників масових професій
3340 22743 5 Інструктор газорятувальної станції
3340 22740 Інструктор допоміжної команди
3340 22783 Інструктор з військово-морської підготовки
3340 22789 Інструктор з навчання практичній їзді
3340 22792 Інструктор з організації роботи народних дружин
3340 22786 Інструктор із заготівельної діяльності
3340 22750 81 Інструктор культурно-просвітнього закладу
3340 22752 67 Інструктор легководолазної справи
3340 22777 3 Інструктор парашутної та десантно-пожежної служби
3340 22746 78 Інструктор-дезінфектор
3340 22758 85 Інструктор-методист з альпінізму
3340 22764 85 Інструктор-методист з туризму
3340 22757 Інструктор-методист контрольно-рятівної служби (загону)
3340 80 Інструктор-методист у справах глухих
3340 22779 Інструктор-перекладач з обслуговування глухих робітників
3340 22840 68 Інструктор-радист бортовий
3340 Катехит
3340 Лаборант (освіта)
3340 23395 80 Майстер виробничого навчання
3340 Майстер виробничого навчання водінню
3340 23429 Майстер навчального полігону
3340 23430 Майстер навчального центру
3340 80 Методист з професійної реабілітації
3340 23537 Механік-інструктор бортовий
3340 24221 68 Оператор-інструктор бортовий
3340 Педагог професійного навчання
3340 25065 Технолог-наставник
3340 Фахівець з фольклористики
3340 21247 80 Черговий з режиму (у спеціальних та спеціалізованих закладах, центрах, школах, училищах, притулках тощо)
3411 1 Брокер
3411 1 Дилер
3411 Маклер біржовий
3411 Фахівець з біржових операцій
3411 Фахівець з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
3411 Фахівець з депозитарної діяльності
3411 Фахівець з корпоративного управління
3411 Фахівець з управління активами
3411 Фахівець з фінансово-економічної безпеки
3411 Фахівець-організатор торгівлі на ринку цінних паперів
3412 20034 Агент страховий
3412 Страхувальник
3413 1 Агент з нерухомості
3413 Ріелтер
3413 Торговець (власність)
3413 Торговець нерухомістю
3414 5*, 81 Екскурсовод
3414 Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)
3414 24281 81, 67 Організатор подорожей (екскурсій)
3414 Організатор туристичної і готельної діяльності
3414 Фахівець з готельного обслуговування
3414 Фахівець з розвитку сільського туризму
3414 Фахівець з туристичного обслуговування
3414 Фахівець із конференц-сервісу
3414 Фахівець із організації дозвілля
3414 80 Фахівець із спеціалізованого обслуговування
3414 Фахівець із туристичної безпеки
3415 20001 1 Агент
3415 20004 66, 1 Агент комерційний
3415 20007 67 Агент морський
3415 1 Агент торговельний
3415 1 Комівояжер
3415 Мерчендайзер
3415 Повірений морський (супервайзер)
3415 24414 65 Представник торговельний
3415 Торговець (інженерні розробки)
3415 Торговець комерційний
3415 Торговець промисловий
3415 Торговець роз’їзний
3415 Торговець технічний
3415 25091 Уповноважений контори з імпорту худоби
3416 Закупник
3417 Аукціоніст (ліцитатор)
3417 Диспашер
3417 Експерт-консультант із страхування
3417 Оцінювач
3417 Оцінювач (експертна оцінка майна)
3417 Оцінювач-експерт
3417 Фахівець з коштовного каміння (гемолог)
3419 22637 5* Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей
3419 22565 Інспектор кредитний
3419 22574 Інспектор обмінного пункту
3419 22707 65 Інспектор торговельний
3419 22704 65 Інспектор-товарознавець
3419 Організатор з постачання
3419 18 Організатор із збуту
3419 25068 65, 1 Товарознавець
3419 21256 Черговий по товарній конторі
3421 Торговельний брокер (маклер)
3422 Агент з митного оформлення
3422 20022 66 Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті)
3422 20014 Агент із замовлень населення на перевезення
3422 67 Адміністратор пасажирської служби
3422 25386 1 Експедитор
3422 25389 Експедитор транспортний
3422 21259 Черговий по транспортно-експедиційному підприємству
3422 21283 Черговий служби перевезень аеропортів
3422 25314 67 Шипчандлер
3423 Позицію скасовано
3423 Адміністративний помічник
3423 22601 1 Інспектор з кадрів
3423 22604 67 Інспектор з кадрів закордонного плавання
3423 Організатор з персоналу
3423 80 Фахівець з найму робочої сили
3429 Агент податковий
3429 1 Агент рекламний
3429 20074 82 Адміністратор знімальної групи
3429 20071 82 Адміністратор кінотеатру
3429 20077 Адміністратор телевізійних передач
3429 Імпресаріо
3429 Представник з реклами
3429 24501 66, 67 Ревізор комерційний
3429 24504 Ревізор комерційний шляховий
3429 Торговець (обслуговування бізнесу та реклами)
3431 Відповідальний секретар редакції
3431 85 Відповідальний секретар федерації виду спорту
3431 22613 1 Інспектор з контролю за виконанням доручень
3431 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету
3431 24290 Оргсекретар (асоціації, союзу, федерації)
3431 24661 Секретар адміністративний
3431 Секретар виконкому
3431 24674 Секретар комітету (організації, підприємства, установи)
3431 Секретар органу самоорганізації населення
3431 24685 Секретар правління
3432 Відповідальний секретар колегії судової
3432 Позицію скасовано
3432 Державний уповноважений
3432 Офісний службовець (недержавні установи юриспруденції)
3432 Офісний службовець (страхування)
3432 Помічник приватного виконавця

(діє з 05.10.2016 р.)

3432 24673 Секретар колегії судової
3432 Секретар судового засідання
3432 Секретар суду
3432 24890 Судовий виконавець
3432 24893 Судовий розпорядник
3433 Асистент бухгалтера-експерта
3433 20281 1 Бухгалтер
3433 22935 Касир-експерт
3434 Асистент актуарія
3434 Асистент економіста-демографа
3434 Асистент економіста-статистика
3434 Асистент математика
3435.1 Організатор діловодства (державні установи)
3435.2 Організатор діловодства (види економічної діяльності)
3435.3 Організатор діловодства (система судочинства)
3436.1 Помічник керівника (директора, начальника і т. ін.) установи виконання покарань
3436.1 76 Помічник керівника підприємства (установи, організації)
3436.1 1, 18 Референт
3436.2 Помічник керівника виробничого підрозділу
3436.2 Помічник керівника іншого основного підрозділу
3436.3 Помічник керівника малого підприємства без апарату управління
3436.9 Помічник адвоката
3436.9 3 Позицію скасовано
3436.9 Помічник нотаріуса
3436.9 Помічник нотаріуса державного
3436.9 Помічник судді
3436.9 Помічник члена комісії
3436.9 Помічник юриста
3439 Асистент
3439 Асистент географа
3439 Асистент географа (політична географія)
3439 Асистент географа (фізична географія)
3439 Асистент географа-економіста
3439 Асистент соціолога
3439 Асистент фахівця з міського та районного планування
3439 Асистент фахівця з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки
3439 20239 Аташе
3439 20295 Віце-консул
3439 Громадський інспектор з використання та охорони земель
3439 Державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж
3439 Державний інспектор з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою
3439 21311 Дипломатичний агент
3439 21314 Дипломатичний кур’єр
3439 Позицію скасовано
3439 22511 Інспектор
3439 Інспектор державний з авіаційного нагляду
3439 Інспектор державний з авіаційного нагляду безпеки авіації
3439 Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної експлуатації
3439 Інспектор державний з авіаційного нагляду льотної придатності повітряних суден
3439 Інспектор державний з пожежного нагляду
3439 Інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду
3439 22598 Інспектор з інвентаризації
3439 22672 Інспектор з обліку та бронювання військовозобов’язаних
3439 22673 Інспектор з обліку та розподілу житлової площі
3439 22631 Інспектор з оборонно-масової роботи
3439 Інспектор з організації захисту секретної інформації
3439 22643 Інспектор з основної діяльності
3439 22666 Інспектор з туризму
3439 Інспектор протипожежної профілактики (пенітенціарна система)
3439 22692 Інспектор-ревізор
3439 22734 Інструктор
3439 Інструктор аварійно-рятувального (спеціального) підрозділу
3439 22749 Інструктор виконкому з організаційної роботи
3439 Інструктор газодимозахисної служби
3439 22801 Інструктор з організаційно-масової роботи
3439 22802 Інструктор з основної діяльності
3439 Інструктор з радіаційної та хімічної розвідки
3439 Позицію скасовано
3439 23057 Консул
3439 Організатор громадських заходів
3439 Організатор з обслуговування перевезень (на автотранспорті)
3439 Організатор природокористування
3439 Посланник
3439 24480 Ревізор
3439 24664 Секретар дипломатичного агентства
3439 24670 Секретар колегії (комітету)
3439 24694 Секретар ради (науково-технічної, наукової, художньо-технічної)
3439 24706 Секретар творчої спілки
3439 Секретар центрального органу виконавчої влади
3439 Старший державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж
3439 Технік з інвентаризації нерухомого майна
3439 24771 1 Фахівець
3439 80 Фахівець з інтерв’ювання
3439 Фахівець з організації кондомініумів
3439 Фахівець з організації побутового обслуговування
3439 Фахівець з пожежної безпеки
3439 Фахівець з радіаційного та хімічного захисту
3439 Фахівець з режиму секретності
3439 Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом
3439 Фахівець із організації інформаційної безпеки
3439 Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
3441 Інспектор митний
3442 Головний державний податковий інспектор
3442 Державний податковий інспектор
3442 22617 Інспектор з контролю за цінами
3442 24496 Ревізор-інспектор податковий
3443 Інспектор з виплати пенсій
3443 Інспектор з призначення пенсій
3443 Інспектор з соціальної допомоги
3444 Інспектор з ліцензування
3449 Державний гірничотехнічний інспектор на вугільних шахтах з підземними роботами
3449 Державний інспектор з ветеринарної медицини
3449 Державний інспектор з енергетичного нагляду
3449 Державний інспектор з карантину рослин
3449 Державний інспектор з охорони прав на сорти рослин
3449 Державний інспектор з ринкового нагляду
3449 Інженер-інспектор (органи державної влади)
3449 Інспектор (цін, мір та ваг і т. ін.)
3449 22523 Інспектор державний
3449 22547 Інспектор державний електрозв’язку
3449 22535 4 Інспектор державний з конвенційного рибальства
3449 22538 Інспектор державний з маломірних суден
3449 Інспектор державний з питань цивільного захисту та техногенної безпеки
3449 22532 Інспектор державний з якості товару та торгівлі
3449 22529 2 Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів
3449 22541 4 Інспектор державний рибоохорони
3449 22676 Інспектор з експорту
3449 Інспектор з охорони природно-заповідного фонду
3449 Інспектор прикордонної служби
3449 Інспектор санітарний
3449 Старший державний інспектор з енергетичного нагляду
3450 22514 68 Інспектор воєнізованої охорони
3450 Позицію скасовано
3450 99 Помічник приватного детектива
3450 1 Фахівець з організації майнової та особистої безпеки
3451 Дізнавач
3451 Дільничний інспектор міліції
3451 Інспектор (органи внутрішніх справ)
3451 Інспектор з дізнання
3451 Оперуповноважений
3452 Відповідальний (старший) по корпусу (корпусному відділенню) (пенітенціарна система)
3452 Інспектор (пенітенціарна система) (з дипломом бакалавра)
3452 Інструктор з професійної підготовки (пенітенціарна система)
3460 Асистент вихователя виправно-трудового закладу
3460 80 Соціальний працівник (допоміжний персонал)
3460 Тифлокоментатор
3460 Фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера)
3471 Асистент художника-реставратора
3471 Позицію скасовано
3471 21302 Десинатор
3471 Дизайнер (художник-конструктор) (з дипломом молодшого спеціаліста)
3471 Дизайнер-виконавець
3471 Дизайнер-виконавець графічних робіт
3471 Дизайнер-виконавець інтер’єру
3471 Дизайнер-виконавець меблів
3471 Дизайнер-виконавець мультимедійних об’єктів
3471 Дизайнер-виконавець одягу
3471 Дизайнер-виконавець пакування
3471 Дизайнер-виконавець промислових виробів та об’єктів
3471 Дизайнер-виконавець тканини
3471 22967 Колорист (художник)
3471 14508 61 Мозаїст монументально-декоративного живопису
3471 Скульптор-виконавець
3471 Фахівець з перукарського мистецтва та декоративної косметики
3471 25274 Художник ектопротезного кабінету
3471 25263 84 Художник з освітлення
3471 Художник-бутафор
3471 Художник-виконавець
3471 Художник-гример
3471 Художник-декоратор театрально-видовищного підприємства
3471 25238 Художник-декоратор телебачення
3471 Художник-костюмер
3471 Художник-лялькар
3471 25256 65 Художник-оформлювач
3471 Художник-оформлювач театралізованих вистав
3471 25271 Художник-шрифтовик телебачення
3472 20293 81 Ведучий дискотеки
3472 21305 66, 67 Диктор
3472 Диск-жокей
3472 24905 84 Суфлер
3472 Фахівець з інтерв’ювання (засоби масової інформації)
3473 Концертмейстер (з дипломом молодшого спеціаліста)
3473 Музикант (у сквері, переході, нічному клубі, на вулиці, майдані)
3473 24478 81 Розпорядник танцювального вечора
3473 Співак (у сквері, переході, на вулиці, майдані)
3473 Співак-бандурист
3473 Танцюрист у нічному клубі
3474 84 Акробат(цирковий)
3474 Актор (заклади культури та мистецтва)
3474 20177 84 Артист естрадно-спортивного, ілюзіонного та інших оригінальних естрадних жанрів
3474 84 Артист на трапеції
3474 20171 84 Артист цирку (акробат, жонглер, клоун та ін.)
3474 20125 84 Артист-дресирувальник тварин
3474 20129 84 Артист-дресирувальник хижих звірів
3474 84 Артист-канатоходець
3474 20237 84 Асистент циркового номера, колективу
3474 84 Гіпнотизер
3474 84 Дресирувальник диких тварин
3474 84 Жонглер
3474 84 Ілюзіоніст
3474 84 Імітатор
3474 22566 84 Інспектор манежу (що веде виставу)
3474 84 Клоун
3474 84 Комік цирковий
3474 Лялькар
3474 24278 Організатор концертів і лекцій
3474 23143 81 Організатор культурно-дозвіллєвої діяльності
3474 84 Повітряний гімнаст
3474 84 Приборкувач диких тварин
3474 24592 84 Репетитор циркових номерів
3474 84 Фокусник
3474 84 Шапітмейстер
3475 21300 Дельтапланерист-випробувач
3475 11957 70 Жокей
3475 Інструктор з аеробіки
3475 22831 85 Інструктор з фізкультури
3475 22822 Інструктор із стройової та фізичної підготовки
3475 22856 85 Інструктор навчально-тренувального пункту
3475 22774 Інструктор парашутно-десантної підготовки
3475 22747 Інструктор-дельтапланерист
3475 22761 85 Інструктор-методист з виробничої гімнастики
3475 22759 Інструктор-методист з дельтапланеризму
3475 22763 Інструктор-методист з технічних і військово-прикладних видів спорту
3475 22768 85 Інструктор-методист з фізичної культури та спорту
3475 22769 85 Інструктор-методист спортивної школи
3475 85 Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу)
3475 22771 Інструктор-парашутист
3475 24309 Парашутист-випробувач
3475 24311 Парашутист-рятувальник
3475 24312 Парашутист-укладальник парашутів
3475 24769 85 Спортсмен-інструктор
3475 85 Спортсмен-інструктор збірної команди України
3475 85 Спортсмен-професіонал з виду спорту
3475 85 Суддя з виду спорту
3475 24899 Суддя з випробування племінних коней
3475 85 Тренер з виду спорту (федерації, збірної чи клубної команди, спортивної школи і т. ін.)
3475 85 Тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.)
3475 Тренер-методист
3475 Фітнес-тренер
3476 Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.)
3476 Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва)
3476 Організатор театралізованих народних свят та обрядів
3479 Артист (оркестру, хору, ансамблю, естради та ін.) (з дипломом молодшого спеціаліста)
3479 Артист балету (з дипломом молодшого спеціаліста)
3479 Артист-тамбурмажор
3479 Фахівець з бібліотечної справи
3480 Диякон (служитель)
3480 Регент
3480 Релігійний проповідник (євангеліст, благовісник та ін.)
3491 Лаборант наукового підрозділу (інші сфери (галузі) наукових досліджень)
3491 75 Технік-радіометрист
3498 Позицію скасовано
3510 Технік-технолог з переробки плодоовочевої продукції
3520 Технік-технолог з бродильного виробництва та виноробства
3530 Технік-технолог з виробництва молочних продуктів
3540 Технік-технолог з виробництва м’ясних продуктів
3550 Технік-технолог з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів
3560 Технік-технолог зі зберігання та переробки зерна
3570 Технік-технолог з технології харчування
3590 Технік-технолог з виробництва жирів і жирозамінників
3590 Технік-технолог з виробництва полісахаридів
3590 Технік-технолог з виробництва цукристих речовин

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ

Чинний з 01.11.2010 р.

 

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 16 серпня 2012 року N 923
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 серпня 2012 року N 923, набирають чинності з 1 вересня 2012 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 18 листопада 2014 року N 1361
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 18 листопада 2014 року N 1361, набирають чинності з 1 березня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 2 вересня 2015 року N 1084
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 вересня 2015 року N 1084, набирають чинності з 1 жовтня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 4 березня 2016 року N 394
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 4 березня 2016 року N 394, набирають чинності з 1 березня 2016 року)

Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження, відновлення інформації та проведення обчислень.

Професійні завдання пов’язані з виконанням секретарських обов’язків, роботою на друкарських машинках чи інших конторських машинах, записами та опрацюванням цифрових даних, обслуговуванням клієнтів (поштове обслуговування, операції грошового обігу, надання довідок, реєстрація чи передавання інформації тощо).

До цього розділу належать професії, до яких може бути застосований рівень кваліфікації «молодший спеціаліст», а також професії, що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

4 Технічні службовці
41 Службовці, пов’язані з інформацією
411 Секретарі та службовці, що виконують операції за допомогою клавіатури
4111 Стенографісти та друкарки
4112 Оператори машин для оброблення текстів і подібні професії
4113 Оператори із збору даних
4114 Оператори лічильних машин
4115 Секретарі
412 Службовці, зайняті з цифровими даними
4121 Реєстратори бухгалтерських даних
4122 Статистики-обліковці та конторські службовці, що займаються фінансовими операціями
413 Службовці, що займаються реєстрацією матеріальних цінностей та транспортуванням
4131 Службовці на складах
4132 Приймальники замовлень
4133 Службовці з транспортних операцій
414 Службовці, що зайняті в бібліотеці, на пошті та подібними роботами
4141 Службовці, що зайняті в бібліотеці чи роботою з картотекою
4142 Службовці, що займаються сортуванням та доставкою пошти
4143 Службовці, що займаються кодуванням, коректурою та подібними роботами
4144 Переписувачі та діловоди
419 Інші службовці, пов’язані з інформацією
4190 Інші службовці, пов’язані з інформацією
42 Службовці, що обслуговують клієнтів
421 Касири, касири в банках та білетери
4211 Касири та білетери
4212 Касири в банках та інкасатори
4213 Букмекери (на перегонах) та круп’є (банківники)
4214 Лихварі (особи, що позичають гроші в заставу або в борг)
4215 Збирачі податків
422 Агенти з інформування клієнтів
4221 Агенти з туризму
4222 Службовці з інформування (довідок)
4223 Телефоністи, телеграфісти та споріднені професії сфери зв’язку
4229 Укрупнені професії службовців з інформування клієнтів

ДОДАТОК А
(обов’язковий)

ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ ЗА КОДАМИ ПРОФЕСІЙ

КОД КП КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ
4111 23455 1 Друкарка
4111 23458 Друкарка диктофонної групи
4111 23467 18 Друкарка редакції
4111 23464 Друкарка, що працює з іноземним текстом
4111 Офісний службовець (друкування)
4111 1 Стенографіст
4112 Оператор інформаційно-комунікаційних мереж
4112 1, 18 Оператор комп’ютерного набору
4112 1, 18 Оператор комп’ютерної верстки
4112 15636 1 Оператор копіювальних та розмножувальних машин
4112 25088 Укладальник тексту
4112 Шифрувальник
4113 11661 75 Гідрометеоспостерігач
4113 Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення
4114 Оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ)
4115 1 Асистент референта
4115 21776 Диспетчер факультету
4115 24658 Секретар
4115 24690 1 Секретар керівника (організації, підприємства, установи)
4115 24710 Секретар навчальної частини (диспетчер)
4115 24677 1 Секретар незрячого фахівця
4115 24676 1 Секретар-друкарка
4115 1 Секретар-стенографіст
4121 22882 1 Калькулятор
4121 Офісний службовець (аудит)
4121 Офісний службовець (аукціон)
4121 1 Офісний службовець (бухгалтерія)
4121 Офісний службовець (каса)
4121 Офісний службовець (розрахунок собівартості)
4121 23654 1 Нарядник
4121 25154 1 Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
4121 24908 1 Рахівник
4121 24925 1 Таксувальник
4121 24928 66, 67 Таксувальник перевізних документів
4121 24934 Тарифікатор
4121 24937 68 Тарифікатор агентства повітряних сполучень і аеропорту
4122 Офісний службовець (боргові зобов’язання)
4122 Офісний службовець (застава та іпотека)
4122 Офісний службовець (інвестиції)
4122 Офісний службовець (кредит)
4122 Офісний службовець (оцінка вартості)
4122 Офісний службовець (статистика)
4122 Офісний службовець (цінні папери)
4122 Оператор з розрахунків за використаний газ
4122 24869 1 Статистик
4131 20031 1 Агент з постачання
4131 21716 Диспетчер з відпуску готової продукції
4131 Офісний службовець (постачання)
4131 Офісний службовець (реєстрація та облік)
4131 Офісний службовець (складське господарство)
4131 23103 82 Контролер фільмів кінопрокату
4131 17256 Приймальник золота стоматологічних установ (підрозділів)
4131 17274 Приймальник пункту прокату
4131 17282 2, 65 Приймальник сільськогосподарських продуктів та сировини
4131 18397 78 Сестра-господиня
4131 19090 67 Тальман
4132 Офісний службовець (планування виробництва)
4132 17254 87, 1 Приймальник замовлень
4133 20028 66, 67 Агент з розшуку вантажів та багажу
4133 12559 Інформатор судноплавної обстановки
4133 Офісний службовець (перевезення вантажів)
4133 23658 Нарядник багажного відділення
4133 23661 66 Нарядник локомотивних (поїзних) бригад
4133 68 Оператор авіаційного електрозв’язку
4133 24203 Оператор бюро з обліку переходу вагонів
4133 Оператор з інформації про підхід і прибуття вантажів
4133 24206 66 Оператор вагонного депо
4133 24209 67 Оператор диспетчерської руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному (морському, річковому) транспорті
4133 24215 1 Оператор диспетчерської служби
4133 24269 Оператор електродепо метрополітену
4133 24236 Оператор з інформації про вантажопоштові перевезення
4133 15859 73 Оператор з оброблення перевізних документів
4133 24227 Оператор пасажирської та вантажної служби
4133 24251 66 Оператор при маневровому диспетчері залізничної станції
4133 66 Оператор при черговому по дирекції залізничних перевезень
4133 24239 Оператор при черговому по локомотивному депо
4133 24248 66 Оператор при черговому по станції
4133 Позицію скасовано
4133 24254 Оператор промивально-пропарювальної станції
4133 24260 68 Оператор служби перевезень
4133 24257 Оператор служби руху
4133 24263 66 Оператор станційного технологічного центру оброблення поїзної інформації та перевізних документів
4133 68 Оператор технічних засобів контролю на безпеку
4133 16669 Пломбувальник вагонів та контейнерів
4133 24831 67 Старший оператор диспетчерської руху флоту
4133 24788 Старший черговий агентства повітряних сполучень
4133 21134 68 Черговий аеропорту
4133 21184 68 Черговий з комплектування пасажирського завантаження
4133 21229 Черговий з приймання і відправлення поїздів метрополітену
4133 21220 67 Черговий на переправі
4133 21160 Черговий по вокзалу
4133 21217 66 Черговий по парку (на залізничному транспорті)
4133 21232 Черговий по пункту транспортно-експедиційного підприємства на вокзалі (автостанції)
4133 21238 66 Черговий по роз’їзду
4133 21250 66 Черговий по сортувальній гірці
4133 21271 Черговий пульта керування
4133 21274 Черговий пункту обороту локомотивів
4133 21277 66 Черговий пункту підміни локомотивних бригад
4133 21286 66 Черговий станційного поста телекерування
4133 21290 66 Черговий станційного поста централізації
4141 20190 1 Архіваріус
4141 Офісний службовець (бібліотека)
4141 Офісний службовець (копіювання документів)
4141 Офісний службовець (систематизація документів)
4141 Офісний службовець (фотокопіювання)
4141 Позицію скасовано
4141 15293 1 Оброблювач інформаційного матеріалу
4141 16696 Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу
4141 24761 82 Укладач кінопрограм
4142 70 Експедитор (перевезення пошти)
4142 23097 70 Контролер технічний поштових вагонів
4142 16925 70 Листоноша (поштар)
4142 70 Оброблювач замовлень
4142 16193 Оператор експедиційних машин
4142 18674 70 Сортувальник поштових відправлень та виробів друку
4142 19339 70 Фельд’єгер
4142 21151 70 Черговий, відповідальний за обмін пошти
4142 21208 Черговий з відправлення та одержання матриць
4142 21214 68 Черговий з оформлення супровідної документації
4142 21223 Черговий з підготовки рейсових карток
4143 22961 1 Кодифікатор
4143 22959 Кодувальник
4143 Коректор (коригування морських карт і посібників для плавання)
4143 23121 1, 18 Коректор (коригування текстів)
4144 21299 1 Діловод
4144 Офісний службовець (документознавство)
4144 24310 1 Паспортист
4144 24329 Переписувач нот
4144 24332 Переписувач нот за Брайлем
4144 Писар
4190 16729 62 Готувач основи для мультиплікаційних малюнків
4190 16568 82 Друкар субтитрування
4190 Інтерв’юер
4190 23091 Контролер регламентного бюро
4190 13444 61 Макетник макетно-модельного проектування
4190 13446 84 Макетник театрально-постановочних макетів
4190 13448 61 Макетник художніх макетів
4190 14654 61 Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт
4190 14573 82 Монтажник негатива
4190 14610 82 Монтажник позитива
4190 Обліковець
4190 16263 84 Освітлювач
4190 16611 82 Піротехнік
4190 Планшетист
4190 18059 Реставратор фільмокопій
4190 17734 82 Розфарбовувач законтурованих малюнків
4190 75 Спостерігач за забрудненням природного середовища
4190 24919 1 Табельник
4190 18722 87 Укладач опису об’єктів населених пунктів
4190 19313 82 Установник декорацій
4190 19326 61 Установник художніх творів
4190 19353 82 Фільмоперевіряльник
4211 22921 1 Касир (на підприємстві, в установі, організації)
4211 22924 66** Касир багажний
4211 12719 66, 1 Касир квитковий
4211 22934 66** Касир товарний (вантажний)
4211 65 Касир торговельного залу
4211 23073 84, 67 Контролер квитків
4211 23076 Контролер ломбарду
4211 23079 67 Контролер пасажирського транспорту
4211 23083 Контролер перонний (квитковий)
4211 12965 65 Контролер-касир
4211 23085 Контролер-ревізор
4211 23088 Позицію скасовано
4211 24225 87 Оператор автоматизованого розрахунку у готелі
4211 24498 66 Ревізор-інструктор з контролю пасажирських поїздів
4211 11794 81 Черговий залу ігрових автоматів, атракціонів і тирів
4212 22505 1* ,71 Інкасатор
4212 Інкасатор-водій автотранспортних засобів
4212 22921 Касир (в банку)
4212 Контролер у банку
4212 Касир-оператор автоматизованої системи оброблення банкнот
4212 Касир-операціоніст
4212 Обмінювач грошей
4212 Операціоніст (банк)
4213 Букмекер
4213 5* Круп’є
4214 Кредитор
4214 Лихвар
4215 Збирач благодійних внесків
4215 Збирач боргових платежів
4215 23094 65 Контролер ринку
4215 Паркувальник
4221 5*, 81 Агент з організації туризму
4221 Офісний службовець (подорожі)
4222 20062 1 Адміністратор
4222 20068 65 Адміністратор (господар) залу
4222 20065 87 Адміністратор черговий
4222 Офісний службовець (інформація)
4222 Офіс-адміністратор
4222 24525 Реєстратор
4222 24528 78 Реєстратор медичний
4222 Ресепшіоніст
4222 Черговий (інші установи, підприємства, організації)
4222 21154 1 Черговий відповідальний по міністерству (відомству)
4222 Черговий з надання довідок
4222 21142 Черговий інформаційно-довідкової служби
4222 Черговий пульта (пункт централізованого спостереження)
4222 21175 1 Черговий у залі більярдному
4223 70, 68 Оператор електрозв’язку
4223 70 Оператор поштового зв’язку
4223 17564 70** Радіооператор
4223 5* Радіотелефоніст
4223 19091 70 Телеграфіст
4223 19096 70 Телефоніст довідкової служби міської телефонної мережі
4223 19093 70 Телефоніст міжміського телефонного зв’язку
4223 Телефоніст місцевого телефонного зв’язку
4223 19469 70 Фотооператор
4229 Адміністратор програм радіо та телебачення
4229 Оператор телекомунікаційних послуг

 

РОЗДІЛ 5. ПРАЦІВНИКИ СФЕРИ ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ

Чинний з 01.11.2010 р.

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 16 серпня 2012 року N 923
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 серпня 2012 року N 923, набирають чинності з 1 вересня 2012 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 18 листопада 2014 року N 1361
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 18 листопада 2014 року N 1361, набирають чинності з 1 березня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 4 березня 2016 року N 394
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 4 березня 2016 року N 394, набирають чинності з 1 березня 2016 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 10 серпня 2016 року N 1328
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 10 серпня 2016 року N 1328, набирають чинності з 15 серпня 2016 року,
 крім доповнень ДК 003:2010 професійними назвами роботи «Приватний виконавець»
 та «Помічник приватного виконавця», що набирають чинності з 5 жовтня 2016 року)

До цього розділу належать професії, що передбачають знання, необхідні для надання послуг.

Професійні завдання охоплюють забезпечення послугами, пов’язаними з поїздками, побутом, харчуванням, обслуговуванням, охороною, підтриманням правопорядку, торгівлею тощо.

Більшість професій, вміщених до цього розділу, вимагає повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві. Ряд професій можуть мати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

5 Працівники сфери торгівлі та послуг
51 Працівники, що надають персональні та захисні послуги
511 Працівники, що надають послуги в дорозі
5111 Працівники, що надають послуги в дорозі
5112 Провідники та кондуктори на транспорті
5113 Супроводжувачі у подорожах
512 Доглядачі будинків та працівники закладів ресторанного господарства
5121 Доглядачі будинків та чергові в готелях та гуртожитках
5122 Кухарі
5123 Офіціанти та буфетники
5129 Укрупнені професії доглядачів будинків та працівників закладів ресторанного господарства
513 Працівники, що здійснюють догляд за окремими особами
5131 Працівники, що забезпечують піклування та догляд за дітьми
5132 Працівники з надання послуг пацієнтам лікувальних закладів
5133 Працівники, що надають індивідуальні послуги на дому, в організаціях соціального обслуговування
5139 Виконавці побутових послуг та працівники споріднених професій
514 Інші працівники, пов’язані з наданням послуг окремим особам
5141 Перукарі, гримери-пастижери, косметики та подібні професії
5142 Компаньйони та слуги
5143 Утримувачі похоронних контор, трунарі та бальзамувальники
5149 Інші працівники, пов’язані з наданням послуг окремим особам
515 Астрологи та ворожки
5151 Астрологи
5152 Ворожки та хіроманти
516 Працівники служб, що надають захисні послуги
5161 Пожежні
5162 Міліціонери
5163 Працівники кримінально-виконавчої служби
5169 Працівники захисних та охоронних служб
52 Моделі, продавці та демонстратори
521 Манекенники та інші моделі
5210 Манекенники та інші моделі
522 Продавці в магазинах
5220 Продавці в магазинах
523 Продавці, що ведуть торгівлю з лотків та на ринках
5230 Продавці, що ведуть торгівлю з лотків та на ринках
53 Працівники, що надають інші послуги юридичним та фізичним особам
531 Працівники з надання послуг у сфері мистецтва
5311 Працівники фільмо-, фоно-, фототек
5312 Працівники, зайняті на декоративних, художніх (дизайнерських) допоміжних роботах у сфері мистецтва

 ДОДАТОК А
(обов’язковий)

ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ ЗА КОДАМИ ПРОФЕСІЙ

КОД КП КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ
5111 20010 Агент з доставки замовлених квитків
5111 20019 68 Агент з організації обслуговування авіаперевезень
5111 20025 Агент з приймання замовлень на квитки
5111 11217 68 Бортпровідник
5111 67 Бортпровідник судновий
5111 25349 80 Евакуатор
5111 22686 Інспектор-провідник бортовий
5111 22834 68 Інструктор-провідник бортовий
5111 Прийомоздавальник вантажу та багажу
5111 Прийомоздавальник вантажу та багажу в поїздах
5111 24782 68 Старший бортовий провідник служби бортпровідників
5111 Стюард (послуги у дорозі)
5111 21202 Черговий з організації групових пасажирських перевезень
5111 21241 68 Черговий з реєстрації пасажирів
5111 21244 Черговий з реєстрації транзитних пасажирів
5111 21193 68 Черговий із забезпечення харчування пасажирів
5111 21163 Черговий на зустрічі та посадці пасажирів
5111 Черговий по відновному поїзду
5111 21175 66, 67 Черговий по залу (вокзалу, залізничного агентства обслуговування пасажирів)
5112 Позицію скасовано
5112 Кондуктор громадського транспорту
5112 17324 73 Провідник
5112 17341 66 Провідник із супроводження локомотивів і пасажирських вагонів у неробочому стані
5112 17332 66 Провідник пасажирських вагонів у парках відстою вагонів
5112 17334 66 Провідник пасажирського вагона
5112 17343 66 Провідник службово-технічного вагона
5113 Груповод
5121 5* Економка
5121 23021 1 Комендант
5121 23030 Комендант будинку
5121 23033 Комендант об’єкта
5121 Консьєрж готельного комплексу
5121 24233 1 Оператор з диспетчерського обслуговування ліфтів
5121 87 Портьє
5112 Провідник із супроводження вантажів
5121 Стюард (готелі та інші місця розміщення)
5121 Черговий по будинку відпочинку локомотивних (поїзних) бригад
5121 87 Черговий по поверху (готелю, кемпінгу, пансіонату)
5122 12391 65 Виробник харчових напівфабрикатів
5122 16675 65 Кухар
5122 16677 65 Кухар дитячого харчування
5122 67 Кухар судновий
5122 Кухар-матрос
5122 Кухар-стюард
5122 25311 65 Шеф-кухар
5123 Бариста
5123 11176 65 Бармен
5123 67 Бармен судновий
5123 11301 65 Буфетник
5123 67 Буфетник судновий
5123 17188 65 Готувач молочних коктейлів
5123 17192 65 Готувач напоїв
5123 23482 65 Метрдотель
5123 16399 65 Офіціант
5123 67 Офіціант судновий
5123 Сомельє
5123 67 Стюард
5123 Стюард (заклади ресторанного господарства)
5123 Член бригади ресторану
5129 Майстер готельного обслуговування
5129 Майстер ресторанного обслуговування
5129 Майстер ресторанного обслуговування (водний транспорт)
5129 Чистильник приміщень (клінер)
5131 5* Гувернер
5131 15135 1 Нянька
5131 16844 Помічник вихователя
5131 Помічник вчителя
5132 78 Молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.)
5132 14467 78 Молодша медична сестра з догляду за хворими
5133 Перекладач жестової мови (сурдоперекладач)
5133 80 Соціальний робітник
5133 Супроводжувач осіб з обмеженими можливостями
5139 12563 Виконавець доручень бюро побутових послуг
5139 Помічник ветеринара
5139 Помічник фармацевта
5139 Стюард (інші послуги фізичним та юридичним особам)
5141 12513 Вимірювач фізичних даних людини
5141 5* Візажист
5141 5* Візажист-стиліст
5141 11763 84 Гример-пастижер
5141 13138 Косметик
5141 Майстер банно(лазне)-оздоровчих послуг
5141 5* Манікюрник
5141 16450 82 Пастижер
5141 5* Педикюрник
5141 16437 5* Перукар (перукар-модельєр)
5141 5* Перукар собак
5142 Камердинер
5142 11695 87 Покоївка
5143 Бальзамувальник
5143 24755 87 Доглядач кладовища (колумбарію)
5143 14144 87 Машиніст ритуального устаткування
5143 Робітник з обслуговування місць поховань
5143 17550 87 Робітник ритуальних послуг
5143 Розпорядник похорону
5143 Трунар
5149 Вимірювач об’єктів нерухомого майна
5149 Водій-інструктор
5149 Інструктор з індивідуального навчання водінню
5149 Інструктор підводного плавання (рекреаційний дайвінг)
5149 Інструктор спортивний з туристичного супроводу (за видами туризму)
5149 22850 85 Інструктор тиру (малокаліберного, пневматичного)
5149 24284 87 Організатор ритуалу
5149 Провідник (за видами туризму)
5149 24477 Розпорядник Палацу одружень
5149 Стюард (стадіони та інші спортивні споруди)
5151 Астролог
5152 Ворожка
5152 Хіромант
5161 11820 3 Десантник-пожежний
5161 12550 Інструктор авіапожежної команди
5161 12552 3 Інструктор парашутно-пожежної групи
5161 16435 Парашутист-пожежний
5161 16781 5* Пожежний (респіраторник)
5161 Пожежний-рятувальник
5161 Спостерігач-пожежний
5161 24794 Старший інспектор парашутної та десантно-пожежної служби центральної бази
5162 Інструктор (молодший склад поліції)
5162 Поліцейський (інспектор) патрульної служби
5162 Позицію виключено
5162 Командир відділення (поліція)
5162 Командир катера (поліція)
5162 Поліцейський (інспектор) поліції особливого призначення
5162 Поліцейський (за спеціалізаціями)
5162 Молодший інспектор (поліція)
5162 Помічник дільничного офіцера поліції
5162 Помічник командира взводу (поліція)
5162 Помічник оперуповноваженого
5162 Помічник слідчого
5163 Молодший інспектор (пенітенціарна система)
5163 Молодший інспектор-черговий (пенітенціарна система)
5169 Єгер
5169 Командир відділення (сфера цивільного захисту)
5169 Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
5169 Командир пункту (газорятувального, гірничорятувального, підземного, аварійно-рятувального, пожежно-рятувального)
5169 13005 75 Контролер на контрольно-пропускному пункті
5169 Молодший інспектор прикордонної служби
5169 15478 5 Оператор автоматичного газового захисту
5169 16020 5 Оператор сейсмопрогнозу
5169 1 Охоронець
5169 1 Охоронник
5169 Охоронник-пожежний
5169 Помічник чергового
5169 17328 5* Провідник (вожатий) службових собак
5169 17345 66 Провідник спецвагона установ Нацбанку
5169 17355 75 Прожекторист
5169 68 Рятувальник
5169 Рятувальник гірський
5169 Рятувальник-верхолаз
5169 Рятувальник-кінолог
5169 Сапер (розмінування)
5169 18885 75 Стрілець
5169 21136 1 Черговий бюро перепусток
5210 11817 Демонстратор зачісок
5210 Манекенник
5210 Модель
5210 Натурник
5220 Дегустатор (рекламна діяльність)
5220 Демонстратор товарів (рекламна діяльність)
5220 Демонстратор-консультант з продажу інформаційно-комунікаційного устаткування
5220 12882 65 Комплектувальник товарів
5220 17351 65 Продавець непродовольчих товарів
5220 17353 65 Продавець продовольчих товарів
5220 Продавець-консультант
5220 78 фасувальник медичних виробів
5230 Кіоскер
5230 65 Продавець (з лотка, на ринку)
5230 Торговець рибою
5311 11436 82 Відеотекар
5311 19355 82 Фільмотекар
5311 19368 82 Фонотекар
5311 19476 82 Фототекар
5312 Виконавець художньо-оформлювальних робіт
5312 65 Декоратор вітрин
5312 Оформлювач вітрин, приміщень та будівель
5312 17988 84 Реквізитор

 

РОЗДІЛ 6. КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВ, РИБОРОЗВЕДЕННЯ ТА РИБАЛЬСТВА

Чинний з 01.11.2010 р.

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 16 серпня 2012 року N 923
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 серпня 2012 року N 923, набирають чинності з 1 вересня 2012 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 2 вересня 2015 року N 1084
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 вересня 2015 року N 1084, набирають чинності з 1 жовтня 2015 року)

Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для сільськогосподарського виробництва, лісового господарства, риборозведення та рибного промислу.

Професійні завдання полягають у вирощуванні урожаю, розведенні тварин, полюванні, добуванні риби, її розведенні, збереженні та експлуатації лісів з орієнтацією, головним чином, на ринок і реалізацію продукції організаціям збуту, торговельним підприємствам чи окремим покупцям.

До цього розділу належать професії, що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЇ

6 Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства
61 Кваліфіковані сільськогосподарські робітники та рибалки
611 Садівники та землероби
6111 Рільники та овочівники
6112 Землероби, що займаються вирощуванням фруктових дерев та плодово-ягідних культур
6113 Садівники та землероби, що займаються вирощуванням садових саджанців та культур у теплицях та оранжереях
6114 Землероби та сільськогосподарські робітники, що займаються вирощуванням змішаних культур
612 Тваринники
6121 Виробники, що здійснюють щодобовий догляд за домашньою худобою та її поставку
6122 Виробники, які постійно доглядають за свійською птицею та здійснюють її поставку
6123 Бджолярі та шовківники
6124 Виробники змішаної тваринницької продукції
6129 Інші тваринники
613 Робітники сільського господарства, що займаються як землеробством, так і тваринництвом
6131 Робітники сільського господарства, що займаються як землеробством, так і тваринництвом
614 Робітники, зайняті в лісовому господарстві
6141 Робітники, зайняті в лісовому господарстві, та лісоруби
6142 Здіймальники
615 Робітники рибного промислу, мисливці та мисливці, що ставлять капкани
6151 Робітники, що культивують водні живі організми
6152 Робітники, що займаються рибним промислом у внутрішніх та прибережних водах
6153 Робітники, що займаються рибним промислом у відкритому морі
6154 Мисливці та мисливці, що ставлять капкани
619 Інші кваліфіковані сільськогосподарські робітники та рибалки
6190 Інші кваліфіковані сільськогосподарські робітники та рибалки

 ДОДАТОК А
(обов’язковий)

ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ ЗА КОДАМИ ПРОФЕСІЙ

КОД КП КОД ЗКППТР ВИПУСК ЄТКД ВИПУСК ДКХП ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ
6111 19957   2 Ефіроолійник
6111 15415   2 Овочівник
6111 16668   2 Плодоовочівник
6111 18080   2 Рисівник
6111 19077   2 Тютюнник
6112 11439   2 Виноградар
6112       Винороб
6112 18104   2 Садовод
6112 19512   2 Хмеляр
6113   Грибовод
6113 19524   2 Квітникар
6113 15422   87 Озеленювач
6113 16083   87 Оператор технологічного устаткування в спорудах захищеного ґрунту
6113 17530   64 Робітник зеленого будівництва
6113 18103   2 Садівник
6113       Садівник (біля будинку)
6121 11433   25 Віварник
6121 17174   2 Готувач кормів (тваринництво)
6121 11781   2 Гуртівник
6121 11895   2 Дояр
6121 12268   25 Зоолаборант розплідника лабораторних тварин
6121 12909   2 Коняр
6121 13205   2 Кролівник
6121 15808 70   Оператор з ветеринарного оброблення тварин
6121 15830   2 Оператор із штучного осіменіння тварин та птиці
6121 15699   2 Оператор машинного доїння
6121       Оператор свинарських комплексів і механізованих ферм
6121 15586   2 Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм
6121 16163   2 Оператор цехів для приготування кормів (тваринництво)
6121 17339   2, 3 Провідник із супроводження тварин
6121 18111 70   Санітар (ветеринарна медицина)
6121 18372   2 Свинар
6121 11949   2 Тваринник
6121 19542   2 Чабан
6122       Оператор інкубаторно-птахівничої станції
6122 15770 70   Оператор птахофабрик та механізованих ферм
6122 17503   2 Птахівник
6123 17521   2 Бджоляр
6123 13280   2 Лаборант з гренажу
6123 19608   2 Шовківник
6124 12261   2 Звірівник
6124 12262   2 Звірівник зоологічних баз
6124 12269   2 Зоолаборант серпентарію
6124 18621   5*, 2 Собаківник
6129       Ідентифікатор тварин
6129       Кінолог
6129 14860   2 Наїзник
6129 15367   2 Оброблювач шкур (тваринництво)
6129 17545   84 Робітник з догляду за тваринами
6129 19226   2 Тренер коней
6131       Робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва
6131     2 Робітник фермерського господарства
6131   2 Фермер
6141       Вальник лісу
6141 18384   Здавач експортних лісоматеріалів
6141   3 Контролер лісозаготівельного виробництва
6141 13376   3 Лісник
6141 13378   3 Лісоруб
6141   3 Навальник-штабелювальник деревини
6141     3 Робітник на лісокультурних (лісогосподарських) роботах
6141 17653   3 Розмітник хлистів
6141 19593   3 Чокерівник
6142 11427   3 Здіймальник
6151 12015   4 Заготівник водоростей
6151 13838   4 Машиніст машин та механізмів внутрішніх водоймищ
6151       Моревод
6151       Природоохоронник
6151 18097   4 Рибовод (кваліфікований робітник)
6152 12380   4 Виробник знарядь лову
6152 12555   85 Інструктор із спортивного рибальства
6152 14164   4 Машиніст рибопромислових машин та механізмів (внутрішні та прибережні води)
6152 17268   4 Приймальник плавзасобів
6152 18095   4 Рибалка прибережного лову
6153 14164   4 Машиніст рибопромислових машин та механізмів (відкрите море)
6154 11650   2, 3 Герпетолог
6190       Бригадир на дільницях основного виробництва (інші сільськогосподарські робітники та рибалки)

РОЗДІЛ 7. КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ З ІНСТРУМЕНТОМ

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 16 серпня 2012 року N 923
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 16 серпня 2012 року N 923, набирають чинності з 1 вересня 2012 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 18 листопада 2014 року N 1361
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 18 листопада 2014 року N 1361, набирають чинності з 1 березня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 2 вересня 2015 року N 1084
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 2 вересня 2015 року N 1084, набирають чинності з 1 жовтня 2015 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 4 березня 2016 року N 394
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 4 березня 2016 року N 394, набирають чинності з 1 березня 2016 року)

Класифікатор професій із змінами,
затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від 10 серпня 2016 року N 1328
(зміни, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 10 серпня 2016 року N 1328, набирають чинності з 15 серпня 2016 року,
 крім доповнень ДК 003:2010 професійними назвами роботи «Приватний виконавець»
 та «Помічник приватного виконавця», що набирають чинності з 5 жовтня 2016 року)

Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для вибирання способів використання матеріалів та інструментів, визначення стадій робочого процесу, характеристик та призначення кінцевої продукції.

До цього розділу належать професії, пов’язані з видобутком корисних копалин, будівництвом і виробленням різної продукції.

Ці професії вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

Для деяких професій, пов’язаних з виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

7 Кваліфіковані робітники з інструментом
71 Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві
711 Гірники, вибуховики, різальники каменю та каменотеси
7111 Гірники та кар’єрні робітники
7112 Підривники
7113 Колії, різальники каменю та каменотеси
7115 Укрупнені професійні назви робіт кваліфікованих робітників на транспорті
712 Будівельники будівель та споруд
7120 Укрупнені професії будівельників будівель та споруд
7122 Муляри
7123 Укладальники бетонної суміші
7124 Теслярі та столяри
7129 Будівельники, ремонтники споруд та верхолази
713 Будівельники-лицювальники та подібні до них професійні назви робіт
7131 Покрівельники
7132 Лицювальники та паркетники
7133 Штукатури
7134 Ізолювальники
7135 Склярі
7136 Водопровідники та трубопровідники
7137 Будівельні та подібні до них електрики
7139 Укрупнені професії кваліфікованих робітників у будівництві
714 Маляри та чистильники структурних частин будівель
7141 Маляри
7142 Лакувальники
7143 Чистильники структурних частин будинків
72 Робітники металургійних та машинобудівних професій
721 Формувальники, зварники, прокатники, бляхарі та монтажники металоконструкцій
7211 Формувальники та стрижневики
7212 Зварники та газорізальники
7213 Робітники, що працюють з тонколистовим металом
7214 Заготівники та монтажники металоконструкцій
7215 Такелажники та робітники, що зрощують канати
7216 Робітники, що працюють під водою
7219 Укрупнені професійні назви робіт формувальників, зварників, прокатників, бляхарів та монтажників металоконструкцій
722 Ковалі ручного кування та інструментальники
7221 Ковалі ручного кування, ковалі на молотах та пресувальники
7222 Інструментальники
7223 Налагоджувальники верстатів та налагоджувальники-оператори
7224 Шліфувальники, полірувальники та точильники по металу
7229 Укрупнені професійні назви робіт ковалів ручного кування та інструментальників
723 Механіки та монтажники механічного устаткування
7231 Механіки та монтажники моторних транспортних засобів
7232 Механіки та монтажники авіаційних машин
7233 Механіки та монтажники сільськогосподарських та промислових машин
7239 Укрупнені професії механіків, слюсарів та монтажників механічного устаткування
724 Механіки та монтажники електричного та електронного устаткування
7241 Електромеханіки та електромонтажники
7242 Монтажники електронного устаткування
7243 Механіки та експлуатаційники електронного устаткування
7244 Установники та експлуатаційники телеграфного та телефонного устаткування
7245 Установники, ремонтники й монтажники ліній електропередач
7249 Укрупнені професії механіків та монтажників електричного та електронного устаткування
73 Робітники в галузі точної механіки, ручних ремесел та друкування
731 Робітники, що виконують високоточні роботи в металі та подібних матеріалах
7311 Виробники та ремонтники прецизійних інструментів та приладів
7312 Виробники та настроювачі музичних інструментів
7313 Ювеліри та робітники, що працюють з дорогоцінними металами
7319 Укрупнені професії робітників, що виконують високоточні роботи з металу та подібних матеріалів
732 Гончарі та виробники скляних виробів
7321 Виробники керамічних виробів та гончарі
7322 Виробники скляних виробів, формувальники, гранувальники, шліфувальники та полірувальники скла
7323 Гравери-різальники по склу та гравери
7324 Розмалювальники скла, кераміки та подібних матеріалів
7329 Укрупнені професії гончарів та виготовлювачів скляних виробів
733 Ремісники з ручного оброблення дерева, тканини, шкіри та подібних матеріалів
7331 Ремісники з ручного оброблення дерева та подібних матеріалів
7332 Ремісники з ручного оброблення тканини, шкіри та подібних матеріалів
7339 Укрупнені професії ремісників з ручного оброблення дерева, тканини, шкіри та подібних матеріалів
734 Друкарі та робітники подібних професій
7341 Складачі та друкарі
7342 Стереотипісти та електротипісти
7343 Цинкографи та гальваностереотипери
7344 Фотогравери
7345 Палітурники
7346 Друкарі шовкових ширм, гербових паперів та друкарі на тканині
7349 Укрупнені професії друкарів та робітників подібних професій
74 Інші кваліфіковані робітники з інструментом
741 Робітники з приготування харчових продуктів
7411 М’ясники та постачальники риби
7412 Булочники, кондитери та майстри з приготування кондитерських виробів
7413 Виробники молочних продуктів
7414 Заготівельники плодів, овочів та подібних продуктів
7415 Дегустатори, купажисти
7416 Робітники з перероблення тютюну
7419 Укрупнені професії робітників з приготування харчових продуктів
742 Деревообробники та столяри-червонодеревники
7421 Робітники з оброблення дерева
7422 Столяри
7423 Налагоджувальники та налагоджувальники-оператори деревообробних верстатів
7424 Кошикарі та виробники щіток
743 Робітники-текстильники та швейники
7431 Готувачі волокон
7432 Ткачі та в’язальники
7433 Кравці, майстри-виробники одягу та капелюшники
7434 Кушніри
7435 Модельєри текстильних, шкіряних та подібних виробів, закрійники
7436 Швачки та вишивальниці
7437 Оббивальники
7439 Укрупнені професії текстильників, швейників та робітників подібних професій
744 Робітники-шкіряники та взуттьовики
7441 Оброблювачі шкур, дубильники та хутровики (кушніри)
7442 Виробники взуття
79 Інші професійні назви робіт кваліфікованих робітників з інструментом
799 Інші професійні назви робіт кваліфікованих робітників з інструментом
7990 Інші професійні назви робіт кваліфікованих робітників з інструментом

ДОДАТОК А
(обов’язковий)

ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ ЗА КОДАМИ ПРОФЕСІЙ

КОД КП КОД ЗКППТР ВИПУСК Є ХП ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ
7111 16292 74 Відбірник геологічних проб
7111 11719 5 Гірник з попередження та гасіння пожеж
7111 11721 5 Гірник з ремонту гірничих виробок
7111 11710 5 Гірник на геологічних роботах
7111 11711 64, 5 Гірник на маркшейдерських роботах
7111 11715 5 Гірник очисного забою
7111 11717 64, 5 Гірник підземний
7111 11725 5 Гірник розсипних родовищ
7111 16709 11 Готувач басейнів
7111 11961 5 Забійник
7111 11963 5 Забійник на відбійних молотках
7111 12192 74 Замірник на топографо-геодезичних і маркшейдерських роботах
7111 74 Збагачувач мінералів та шліхів
7111 12520 64 Ізолювальник (будівництво метрополітенів)
7111 12714 74 Каротажник
7111 12831 5 Колій плит та блоків
7111 13193 64, 5 Кріпильник
7111 13432 5 Люковий (гірничі роботи)
7111 14552 74 Монтажник геодезичних знаків
7111 14811 5 Набирач проб у шахті
7111 15254 5 Оббирач гірничих виробок
7111 5 Пресувальник торфових виробів
7111 17491 64, 5 Прохідник
7111 17493 5 Прохідник гірничих схилів
7111 17495 64 Прохідник на поверхневих роботах
7111 17865 5 Регулювальник хвостового господарства
7111 5, 6 Респіраторник
7111 18850 64, 5 Стовбуровий (підземний)
7111 Стовбуровий (поверхневий)
7111 19130 5 Терморізальник
7112 Підривник
7112 13469 5 Майстер-підривник
7112 11431 3 Підривник на лісових роботах
7113 12658 43 Калібрувальник-розкрійник
7113 12690 64 Каменотес (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)
7113 12690 35 Каменотес (оброблення каменю)
7113 12955 43 Контролер виробів із слюди
7113 17940 65 Різьбяр по каменю
7113 17770 35 Розпилювач каменю (виробництво художніх виробів)
7115 Оператор вагового устаткування
7120 Деревообробник будівельний
7120 Монтажник будівельний
7122 15416 64 Вогнетривник
7122 12680 64 Муляр
7122 16600 64 Пічник
7122 18048 61 Реставратор пам’яток кам’яної архітектури
7122 19233 64 Укладальник промислових залізобетонних труб
7122 19234 64 Укладальник промислових цегляних труб
7122 19496 64 Футерувальник (кислототривник)
7122 19494 35 Футерувальник-муляр
7122 19497 41 Футерувальник-шамотник на ремонті ванн
7123 11196 64 Бетоняр
7123 19526 64 Цементатор
7124 12869 35 Комплектувальник панелей
7124 18046 61 Реставратор пам’яток дерев’яної архітектури
7124 18880 64 Столяр будівельний
7124 18881 56 Столяр судновий
7124 Столяр-верстатник (будівельні роботи)
7124 16671 64 Тесляр
7129 11241 66 Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд
7129 14703 64 Бруківник
7129 Верхолаз
7129 11887 5 Дорожньо-колійний робітник
7129 12266 64 Землекоп
7129 17517 55 Колійний робітник на озері
7129 Монтажник гіпсокартонних конструкцій
7129 Монтажник систем утеплення будівель
7129 Монтажник-складальник алюмінієвих конструкцій
7129 Монтажник-складальник металопластикових конструкцій
7129 14668 3 Монтер колії
7129 15406 66 Обхідник колій та штучних споруд
7129 18013 66 Ремонтник штучних споруд
7129 17994 Ремонтувальник висотних частин будинків
7129 18000 85 Ремонтувальник площинних спортивних споруд
7129 18074 64 Річковий робітник на підводно-технічних, габіонних і фашинних роботах, що виконуються з поверхні
7129 17544 87 Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків
7129 19167 66 Тунельний робітник
7131 13201 64 Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів
7131 13203 64 Покрівельник сталевих покрівель
7131 18042 61 Реставратор покрівельних покриттів
7132 15224 64 Лицювальник синтетичними матеріалами
7132 15216 64 Лицювальник-мармурник
7132 15214 64 Лицювальник-мозаїст
7132 64 Лицювальник-плиточник
7132 15222 64 Лицювальник-полірувальник
7132 16445 64 Паркетник
7133 13370 64 Ліпник архітектурних деталей
7133 14480 64 Модельник архітектурних деталей
7133 18036 61 Реставратор декоративних штукатурок і ліпних виробів
7133 64 Штукатур
7134 12531 64 Ізолювальник з термоізоляції
7134 12529 64 Ізолювальник на гідроізоляції
7134 12539 56 Ізолювальник судновий
7134 12533 64 Ізолювальник-плівочник
7134 Ізолювальник (спеціальні виробництва)
7134 12751 64 Кислототривник-вініпластник
7134 12753 64 Кислототривник-гумувальник
7135 11440 61 Вітражник
7135 18859 64 Скляр
7136 11213 21 Бортоператор з перевірки магістральних трубопроводів
7136 11467 40 Водопровідник доменної печі
7136 11469 7 Водопровідник шахтної печі
7136 12212 1, 87 Заправник поливально-мийних машин
7136 12938 87 Контролер водопровідного господарства
7136 12946 63 Контролер газового господарства
7136 Контролер теплового господарства
7136 14571 64 Монтажник зовнішніх трубопроводів
7136 14621 64 Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування
7136 14622 35 Монтажник санітарно-технічного устаткування
7136 14641 64 Монтажник технологічних трубопроводів
7136 15400 87 Обхідник водопровідно-каналізаційної мережі
7136 18449 63 Слюсар з аварійно-відбудовних робіт у газовому господарстві
7136 64 Слюсар з виготовлення вузлів та деталей технологічних трубопроводів
7136 18487 55 Слюсар з виготовлення й ремонту трубопроводів
7136 18556 63 Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів
7136 18560 42 Слюсар-сантехнік
7136 19231 56 Трубозгинальник судновий
7136 19238 21 Трубопровідник лінійний
7136 19240 56 Трубопровідник судновий
7137 19806 64 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж
7137 19933 64 Електрослюсар будівельний
7139 Ізолювальник (будівельні роботи)
7139 Кесонник будівельний
7139 Кислототривник (будівельні роботи)
7139 Лицювальник (будівельний)
7139 Механік технічних систем будівель
7139 Монтажник мереж зв’язку (будівельні роботи)
7139 Монтажник світлопрозорих та вентильованих фасадів
7139 Опоряджувальник будівельний
7139 Покрівельник будівельний
7139 Слюсар-монтажник технологічних трубопроводів
7139 Укладальник підлогових покриттів
7141 Електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок
7141 12985 42 Контролер малярних робіт
7141 13350 65 Лакувальник художніх виробів
7141 1** Маляр
7141 13452 84 Маляр з оброблення декорацій
7142 13341 65 Лакувальник підносів
7142 18079 42 Малювальник емалями
7142 16314 16 Опоряджувальник виробів з деревини
7142 18035 61 Реставратор декоративно-художніх фарбувань
7142 15452 20 Фарбувальник приладів і деталей
7143 16540 64 Піскоструминник
7143 Сажотрус
7211 11267 40 Бригадир дільниці приготування формувальної суміші
7211 11670 42 Гідрочистильник
7211 11978 42 Заварник відливок
7211 12817 42 Кокільник-складальник
7211 12867 42 Комплектувальник моделей
7211 16219 42 Обпилювач фасонних відливок
7211 15379 42 Обрубувач
7211 16538 55 Піскозліплювальник
7211 18286 42 Складальник форм
7211 18865 42 Стрижневик машинного формування
7211 18867 42 Стрижневик ручного формування
7211 19421 42 Формувальник з виплавлюваних моделей
7211 19411 42 Формувальник машинного формування
7211 19430 42 Формувальник ручного формування
7212 11231 40 Бригадир муфтозварювального відділення
7212 11588 6 Вишкомонтажник-зварник
7212 42, 64 Газозварник
7212 11618 42 Газорізальник
7212 19752 42 Електровібронаплавлювач
7212 19756 42 Електрогазозварник
7212 67 Електрогазозварник судновий
7212 19758 63 Електрогазозварник-врізальник
7212 19903 40 Електрозварник листів та стрічок
7212 19905 42 Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах
7212 42, 64 Електрозварник ручного зварювання
7212 19908 40 Електрозварник труб на стані
7212 12037 45 Заготівник матеріалу та деталей
7212 18329 35 Зварник арматурних сіток та каркасів
7212 18331 20 Зварник випрямлячів
7212 18333 41 Зварник виробів з тугоплавких металів
7212 18353 20 Зварник електровакуумних приладів
7212 18334 42 Зварник на дифузійно-зварювальних установках
7212 18342 42 Зварник на електронно-променевих зварювальних установках
7212 18336 42 Зварник на лазерних установках
7212 18338 42 Зварник на машинах контактного (пресового) зварювання
7212 18350 42 Зварник термітного зварювання
7212 13057 42 Контролер зварювальних робіт
7212 15926 42 Оператор проекційної апаратури та газорізальних машин
7212 Паяльник агрегатів ракетних рідинних двигунів
7212 16456 42 Паяльщик
7212 16458 45 Паяльщик пакетів конденсаторів
7212 16462 64 Паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик)
7212 Різальник на лазерній установці
7213 11945 42 Бляхар
7213 14420 42 Мідник
7213 14422 56 Мідник з виготовлення суднових виробів
7213 18085 42 Рихтувальник кузовів
7213 18646 53 Сортувальник жерсті та виробів
7214 11121 64 Арматурник (будівельні, монтажні й ремонтно-будівельні роботи)
7214 11121 35 Арматурник (виробництво залізобетонних і бетонних виробів та конструкцій)
7214 11123 56 Арматурник залізобетонних суден
7214 11233 40 Бригадир на обробленні, сортуванні, прийманні, здаванні, пакетуванні та пакуванні металу й готової продукції
7214 11652 56 Згинальник судновий
7214 12801 42 Клепальник
7214 12983 40 Контролер брухту та відходів металу
7214 12978 42 Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт (котельні роботи)
7214 13070 56 Контролер суднокорпусних, судномонтажних і трубопровідних робіт
7214 13144 42 Котельник
7214 13146 56 Котельник судновий
7214 14612 64 Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій
7214 18044 61 Реставратор металевих конструкцій
7214 17642 55 Розмітник плазовий
7214 18089 56 Рубач судновий
7214 18549 42 Слюсар із складання металевих конструкцій
7214 18908 56 Суднокорпусник-ремонтник
7214 19547 42 Чеканник
7215 11251 40 Бригадир з переміщення сировини, напівфабрикатів і готової продукції у процесі виробництва
7215 19009 44 Зшивальник металевих сіток
7215 19536 44 Ланцюгов’язальник
7215 15034 44 Намотувальник дроту та тросів
7215 18897 1 Стропальник
7215 19081 1 Такелажник
7215 19083 64 Такелажник на монтажі
7215 19085 56 Такелажник судновий
7215 19217 1 Транспортувальник (такелажні роботи)
7216 11465 67 Водолаз
7216 12736 64 Кесонник-апаратник
7216 12741 64 Кесонник-електромонтажник
7216 12738 64 Кесонник-прохідник
7216 12740 64 Кесонник-слюсар
7216 13484 73 Матрос-водолаз
7219 Електрозварник у металургійному виробництві
7219 Зварник
7221 11170 42 Бандажник
7221 11224 40 Бригадир заготівельного відділення
7221 11230 40 Бригадир молотового відділення
7221 11318 42 Вальцювальник (холодноштампувальні роботи)
7221 11324 42 Вальцювальник гольчастих роликів і кульок
7221 Виготовлювач сильфонів
7221 12426 42 Виробник сильфонних компенсаторів та шлангів
7221 11482 42 Волочильник
7221 11783 42 Давильник
7221 11967 42 Завальцювальник
7221 11654 42 Згинальник труб
7221 13225 42 Коваль на молотах і пресах
7221 13227 42 Коваль ручного кування
7221 13221 5 Коваль-бурозаправник
7221 13229 42 Коваль-штампувальник
7221 13231 42 Коваль-штампувальник на ротаційних машинах
7221 12981 42 Контролер ковальсько-пресових робіт
7221 12978 2 Контролер котельних, холодноштампувальних і давильних робіт (холодноштампувальні та давильні роботи)
7221 13123 40 Копрівник з оброблення брухту та відходів металу
7221 13901 42 Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах
7221 14854 42 Нагрівальник (зварник) металу
7221 15477 42 Оператор автоматичних і напівавтоматичних ліній холодноштампувального устаткування
7221 15655 42 Оператор-коваль на автоматичних і напівавтоматичних лініях
7221 16934 42 Правильник на машинах
7221 16932 42 Правильник ручним способом
7221 17046 40 Пресувальник брухту та відходів металу
7221 17002 42 Пресувальник заготовок для шпальтових сит
7221 17056 42 Пресувальник на гарячому штампуванні
7221 17489 42 Профілювальник
7221 17499 42 Пружинник
7221 18031 42 Ресорник на обробленні гарячого металу
7221 17914 42 Різальник металу на ножицях і пресах
7221 17712 42 Розкатник
7221 19700 42 Штампувальник (холодноштампувальні роботи)
7221 19718 42 Штампувальник електроімпульсним методом
7221 19709 42 Штампувальник методом вибуху
7221 19710 42 Штампувальник на падаючих молотах
7221 19703 42 Штампувальник рідкого металу
7222 12242 42 Заточувальник
7222 Майстер з продажу, налагодження та експлуатації систем замикання і контролю доступу (локсмайстер)
7222 14482 55 Модельник аерогідродинамічних моделей з металу
7222 14495 42 Модельник з металевих моделей
7222 16602 3 Пилкоправ
7222 18014 47 Ремонтник технологічного оснащення
7222 17636 42 Розмітник
7222 17651 56 Розмітник судновий
7222 18452 42 Слюсар-інструментальник
7222 19175 Точильник
7223 13063 42 Контролер верстатних і слюсарних робіт (слюсарні роботи)
7223 14899 42 Налагоджувальних автоматичних ліній і агрегатних верстатів
7223 14905 45 Налагоджувальних автоматів елементного виробництва
7223 14903 20 Налагоджувальник автоматів зварювання виводів
7223 14901 42 Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів
7223 14907 35 Налагоджувальник азбестоцементного устаткування
7223 14989 42 Налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням
7223 14972 5 Налагоджувальник грудкувальних машин
7223 14985 42 Налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування
7223 14914 42 Налагоджувальник зуборізних і різьбофрезерних верстатів
7223 14915 50 Налагоджувальник зубофрезерних автоматів та напівавтоматів
7223 14921 42 Налагоджувальник ковальсько-пресового устаткування
7223 14979 66 Налагоджувальник колійних машин та механізмів;
7223 14917 66 Налагоджувальник контрольно-вимірювальних вагонів
7223 14923 42 Налагоджувальник ливарних машин
7223 14926 50 Налагоджувальник мийних машин
7223 14975 45 Налагоджувальник напівавтоматичних установок акумуляторного виробництва
7223 14932 50 Налагоджувальник настільних верстатів та пресів
7223 14974 59 Налагоджувальник поліграфічного устаткування
7223 14981 52 Налагоджувальник ремізо-бердного устаткування
7223 14983 50 Налагоджувальник складальних автоматів, напівавтоматів та автоматичних ліній
7223 14991 44 Налагоджувальник склоробних автоматів і напівавтоматів
7223 14987 42 Налагоджувальник сортувальних автоматів
7223 14995 12 Налагоджувальник технологічного устаткування (оброблення бавовни й луб’яних культур)
7223 14954 53 Налагоджувальник устаткування бляшано-банкового виробництва
7223 14934 17 Налагоджувальник устаткування в паперовому виробництві
7223 14958 51 Налагоджувальник устаткування голкового виробництва
7223 14968 35 Налагоджувальник устаткування для оброблення каменю
7223 14952 35 Налагоджувальник устаткування залізобетонного виробництва
7223 14956 42 Налагоджувальник устаткування й агрегатів у термообробленні
7223 14960 45 Налагоджувальник устаткування керамічного виробництва
7223 14964 42 Налагоджувальник устаткування металевого покриття та фарбування
7223 14966 49 Налагоджувальник устаткування оптичного виробництва
7223 14938 24 Налагоджувальник устаткування у виробництві аерозольних пакувань
7223 14936 38 Налагоджувальник устаткування у виробництві азбестових технічних виробів
7223 14942 44 Налагоджувальник устаткування у виробництві металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів
7223 14948 35 Налагоджувальник устаткування у виробництві стінових та в’яжучих матеріалів
7223 14950 36 Налагоджувальник устаткування у виробництві теплоізоляційних матеріалів
7223 14944 7 Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції
7223 15000 42 Налагоджувальник формувальних і стрижньових машин
7223 15002 42 Налагоджувальник холодноштампувального устаткування
7223 15004 42 Налагоджувальник шліфувальних верстатів
7223 14928 20 Налагоджувальник-монтажник випробувального устаткування
7223 18594 41 Слюсар електродної продукції
7224 12467 45 Виробник фільєр
7224 11853 42 Доводжувач-притирник
7224 16799 42 Полірувальник (механічне оброблення металів)
7224 Полірувальник-доводжувач спеціальних виробів
7224 16673 56 Тесляр судновий
7229 Коваль у виробництві готових металевих виробів
7231 12580 42 Випробувач двигунів
7231 11449 42 Водій-випробувач
7231 14986 42 Налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів
7231 18552 42 Слюсар з паливної апаратури
7231 18511 42 Слюсар з ремонту автомобілів
7232 Авіаційний механік з планера та двигунів
7232 10010 68 Авіаційний технік (механік) з парашутних та аварійно-рятувальних засобів
7232 12595 55 Випробувач-механік двигунів
7232 11822 55 Дефективник авіаційної техніки
7232 19307 55 Зміцнювальник деталей
7232 12520 55 Ізолювальник (літальні апарати)
7232 12796 55 Клеїльник силової арматури та м’яких баків
7232 12839 55 Комплектувальник авіаційної техніки
7232 13055 55 Контролер складально-монтажних та ремонтних робіт
7232 17852 55 Регулювальник-настроювач тренажерів
7232 18477 55 Слюсар з аерогідродинамічних випробувань
7232 18485 55 Слюсар з виготовлення та доведення деталей літальних апаратів
7232 18509 55 Слюсар з ремонту авіадвигунів
7232 18513 55 Слюсар з ремонту агрегатів
7232 18529 55 Слюсар з ремонту літальних апаратів
7232 18454 55 Слюсар-випробувач
7232 18462 55 Слюсар-механік з ремонту авіаційних приладів
7232 18563 55 Слюсар-складальник двигунів
7232 18567 55 Слюсар-складальник літальних апаратів
7232 19474 55 Фотоплазокопіювальник
7233 11161 42 Балансувальник деталей та вузлів
7233 11242 Позицію скасовано
7233 Бригадир (звільнений) підприємств залізничного транспорту
7233 Бригадир (звільнений) підприєм